2 ministre drøftede veterinærsygeplejerskers arbejdsmiljø

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening mødtes med beskæftigelses- og sundhedsministeren for at drøfte udfordringerne med røntgen i dyreklinikker.

Alt for mange veterinærsygeplejersker bliver udsat for farlige røntgenstråler på jobbet. Det er årsagen til, at Veterinærsygeplejerskernes Fagforening igennem længere tid har arbejdet på at få skærpet sikkerheden i veterinærbranchen.

Ved et møde den 22. juni fik fagforeningen mulighed for at præsentere problemerne for ikke mindre end 2 ministre. Nemlig både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og sundhedsminister Magnus Heunicke.

”Det var fantastisk at mærke, hvordan politikerne tog vores problemer seriøst,” sagde konstitueret formand for Veterinærsygeplejerskernes fagforening, Sarah Hjorth Hansen efter mødet. ”Det var så vigtigt, at de begge deltog, fordi vores problemer ligger indenfor begge ministeriers område. Det handler nemlig både om arbejdsmiljø, bekendtgørelserne på området og kontrollen via Sundhedsstyrelsen.”

Forbundsformand John Nielsen fra Serviceforbundet deltog også på mødet. Han var rigtigt godt tilfreds med politikernes lydhørhed.

”Der er ingen tvivl om, at politikerne har fået øjnene op for, at der er et alvorligt problem med den måde, der bliver arbejdet med røntgen i klinikkerne. Sikkerheden er simpelthen ikke god nok,” siger han.

”Veterinærsygeplejerskernes Fagforening havde gjort en kæmpe indsats og stort forarbejde, kom med konkrete forslag til ændringer, og havde undersøgt reglerne i andre lande. Christian Juhl fra Enhedslisten havde fået mødet i stand. Han har været en meget stor hjælp undervejs. Det skal han have stor tak for,” siger John Nielsen.

Gjorde indtryk

Udover beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og sundhedsminister Magnus Heunicke samt deres rådgivere deltog også Christian Juhl, MF fra Enhedslisten og embedsmænd fra Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen.

Det gjorde indtryk på alle, da Sarah Hjorth Hansen og Amber Quick fortalte om oplevelser fra deres egen hverdag som veterinærsygeplejersker, og om resultaterne fra medlemsundersøgelsen, som viser, at 99 procent arbejder med røntgen.

”Vi fortalte om, hvordan vi som veterinærsygeplejersker aldrig forlader rummet, når et dyr skal røntgenfotograferes, og at vores undersøgelse viser, at sådan er det i hele branchen,” fortæller Sarah Hjorth Hansen fra Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. ”Jeg fortalte også om vores medlem Kirsten, som desværre fik kræft af sit arbejde som veterinærsygeplejerske. Jeg kunne se, hvordan det gjorde indtryk på alle mødedeltagere.”

Lovgivningen på området er ellers helt klar: Dyret skal så vidt muligt immobiliseres ved bedøvelse eller anvendelse af tekniske hjælpemidler. Men selv når dyr er bedøvet, som ved tandrøntgen, opholder veterinærsygeplejerskerne sig oftest i lokalet, når der bliver taget røntgenbilleder.

Læs også: Jobbet som veterinærsygeplejerske gav Kirsten kræft

Regler bliver ikke håndhævet

Sundhedsminister Magnus Heunicke deltog også i mødet

Med til mødet var også Sundhedsstyrelsen, og det var godt, fordi det gav fagforeningen lejlighed til at fortælle, at de aldrig så Sundhedsstyrelsen ude på klinikkerne.

Det er et problem, fordi de nuværende regler ikke bliver håndhævet og det på trods af, at der kan gives store bøder og fængsel op til 2 år til arbejdsgiveren, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

”Sundhedsstyrelsen kommer ikke på kontrol, så derfor vil det være en rigtig god løsning, hvis Arbejdstilsynet gav besked til Sundhedsstyrelsen, når de er på kontrol og ser, at reglerne for røntgen ikke bliver overholdt,” siger Sarah Hjorth Hansen. ”Vi fik lejlighed til at foreslå en koordineret indsats overfor begge myndigheder og begge ministre.”

Mødet sluttede med, at ministrene lovede, at de vil gå hjem og se på udfordringerne, og hvad der skal til for at løse problemet.

”Der er vi glade for. Der er simpelthen en forkert kultur i branchen, og den skal vi have ændret,” slår Sarah Hjorth Hansen fast. ”Ingen skal få kræft af at gå på arbejde.”

Læs også: Resultat af undersøgelse af veterinærsygeplejerskers arbejde med røntgen

Fagforeningens forslag til løsning af problemet 

 Problemstilling: I dag indberetter adskillige veterinærsygeplejersker, at kolleger udfører arbejdsopgaver i lokaler, hvor der samtidig også foretages tandrøntgenundersøgelser.

Det er Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Serviceforbundets klare opfattelse, at lovgivningen ikke bør give mulighed for, at der befinder sig kolleger i røntgenlokalet, som udfører andre arbejdsopgaver samtidig med, at der også foretages røntgenundersøgelser.

Dette er naturligvis ikke holdbart og det har store konsekvenser for medarbejderne. Røntgenundersøgelser kan karakteriseres som højrisiko-arbejde, og derfor er det helt essentielt, at sikkerhedsforanstaltningerne er på plads.

Løsning: Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen målretter en fælles indsats og informationskampagne i den private veterinærbranche.

Indsatsen skal have fokus på det generelle arbejdsmiljø og en særlig fokus på sikkerheden i forbindelse med medarbejderne, der arbejder med røntgen, men også med fokus på de kolleger, som arbejder i/tæt ved røntgenlokalerne.

Arbejdstilsynet bemyndiges til at kunne foretage tilsyn omkring medarbejdernes sikkerhed ved røntgenarbejde, og får en rapporteringspligt til Sundhedsstyrelsen (SIS)

Det anbefales derfor, at der i arbejdsmiljøaftalens periode hensættes midler til:

  • En brancherettet indsats (samarbejde mellem SIS og AT) med fokus på sikkerheden tæt ved og omkring røntgenlokalerne
  • Ved besøg i veterinærbranchen, inkluderer AT sikkerheden ved røntgenarbejdet i deres tilsyn, og har en rapporteringspligt til SIS
  • AT foretager generelt flere brancherettede kontrolbesøg i form af indsatser i den private veterinærbranche, så det faktiske og hele arbejdsmiljø kan kontrolleres og udvikles
Sarah Hjorth Hansen og Amber Quick fra Veterinærsygeplejerskernes Fagforening før mødet med de 2 ministre.

Læs også: Konference om farlige røntgenstråler