Røntgensikkerhed: ”Vi er nødt til at gribe ind nu”

Christian Juhl, folketingsmedlem i Enhedslisten, har stillet et forslag til Folketinget om beskyttelse af veterinærmedarbejdere ved røntgenundersøgelser, og han mener, at der hurtigt kan ske ændringer til gavn for veterinærsygeplejerskernes sikkerhed på området.

Af Louise Graa Christensen

Hvorfor er du her på konferencen i dag? 

Det er jeg, fordi jeg synes, det er en overset, men meget vigtig problemstilling, som er sat på dagsordenen i dag. Vi bliver nødt til at gøre noget ved den nu.

Hvorfor er det en vigtig problemstilling? 

Det er det, fordi der er risiko for at få kræft af at gå på arbejde, og alle de steder, er vi nødt til at gøre en ekstra indsats, fordi vi har alt for mange kræfttilfælde i Danmark. Det her er et område, som jeg og mine kolleger ikke kendte noget til, før Serviceforbundet og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening pegede på det.

Du har stillet et forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af veterinærmedarbejdere ved røntgenundersøgelser på det veterinære område. Kan du fortælle lidt mere om det?

Det er arbejdsgivernes ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og når det ikke er tilfældet, er vi nødt til at gribe ind. Og der tror jeg godt, vi kan forbedre reglerne, sådan så der er mere fokus på det, og sådan at det forebyggende arbejde flyder bedre, end det gør i dag. Det er også noget, vi har hørt i oplæggene i dag.

Udover det, er der et dilemma, nemlig det at sundhedsmyndighederne og arbejdstilsynet ikke arbejder godt nok sammen efter min mening. Det har været tilfældet på mange områder, at offentlige myndigheder ikke arbejder godt nok sammen, og derfor tror jeg, vi skal kigge på det, så det er sikkert, at de koordinerer deres indsats og sørger for en mere effektiv indsats. Det skal sikres, at alle arbejdsgivere sørger for at overholde lovgivningen.

Hvad håber du på, at konferencen i dag resulterer i?

Jeg håber på en skærpet opmærksomhed, og på at kontrollen med arbejdsmiljøet bliver bedre. Samtidig er målet også, at vi med vores lille indsats kan sætte mere fokus på området, så både arbejdsgivere og ansatte vil være fokuserede på, at det er deres liv og helbred der i princippet er i fare, hvis der ikke bliver gjort noget.

Hvad er dit bud på, hvorfor der ikke er sket mere på området før nu?

Det skyldes blandt andet, at regelsætningen på området er for slap, men der er heller ikke fokus nok på arbejdspladserne. Når vi hører, at der ikke en gang er de beskyttelsesmidler, der er brug for, så er der god grund til at sørge for, at myndighederne kommer ud og giver nogle påbud og gør arbejdsgivere opmærksomme på, at de skal gøre noget.

Medarbejderne skal også selv skal være aktive og sige, at de gerne vil have, at reglerne bliver overholdt, så de kan blive fuldt beskyttet.

Hvor hurtigt tror du, der kan blive sat forbedringer i værk?

Jeg tror på, at det forslag, vi har stillet, vil gøre at ministerierne rykker relativt hurtigt, og jeg tror også, at de ministre, vi har inden for sundhedsområdet og arbejdsmiljøområdet, hurtigt vil sætte sig ned og tale sammen. Gør de ikke det, vil jeg tage initiativ til, at vi mødes alle tre parter, for at det kan ske hurtigt. Der er ingen grund til lange bureaukratiske procedurer, det kan ske let, hvis der er vilje til det, og det tror jeg, der er.

Læs mere om konferencen her