Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi.

Der startede et nyt uddannelsesforløb op den 24.-26. maj 2018.

Hvis du ønsker at forhåndstilmelde dig og modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med teksten “VSP Anæstesi” samt navn, praksis, email og telefon. Du vil senere modtage et ansøgningsskema, som du skal udfylde og indsende i forbindelse med endelig optagelse på uddannelsen.

Om uddannelsen
Anæstesiologi er en af kernefunktionerne i smådyrspraksis og i takt med den faglige udvikling stilles der stigende krav til smådyrspraktiserende dyrlæger med henblik på sikker og effektiv anæstesi af mindre husdyr. I særdeleshed hunde og katte udsættes i stigende grad for komplicerede indgreb og behandlinger, der samtidig kræver særlig hensyntagen ved anæstesi af disse dyr. I praksis med høj operationsaktivitet vil der således samtidig blive stillet større krav til veterinærsygeplejersker rolle i anæstesiforløbet.

Fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi er et etårigt forløb og består af 3 teorimoduler (i alt 7 dage) samt to praktikmoduler (i alt 5 dage).

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som “Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi”. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

Formål med efteruddannelsen
Uddannelsen skal sikre, at fagveterinærsygeplejersken i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge anæstesiforløbet.

Uddannelsen skal supplere veterinærsygeplejerskeuddannelsen inden for neuroanatomi og -fysiologi, kardiovaskulær anatomi og –fysiologi, respirationsvejsanatomi og –fysiologi, farmakologi og apparaturlære inklusiv anæstesimonitorering med henblik på at opnå kompetence, der er nødvendig for at kunne indgå i anæstesiteam, i specialiseret smådyrspraksis.

Optagelseskrav
Bestået veterinærsygeplejerske eksamen samt 3 års erhvervserfaring fra smådyrspraksis og fortsat beskæftigelse på dette område under uddannelsen.

Deltagerantal
Minimumsdeltagerantallet for gennemførelse af uddannelsesforløbet er 16 deltagere.  Det maksimale deltagerantal er 23 deltagere.

Kursusopbygning
Uddannelsen består af 3 teorimoduler på hhv. 3 dage, 2 dage og 2 dage (i alt 7 dage à 6 undervisningsmoduler på 45-60 min.) samt to praksismoduller bestående af 3 hhv. 2 dage (i alt 5 dage à 7 timer inkl. frokost).

De teoretiske moduler er fælles for alle kursister, mens praksismodulerne gennemføres i mindre hold med 4-5 deltagere. Teorimodulerne er placeret (torsdag) fredag-lørdag  med teoretisk undervisning som optakt til selvstudium.

Praksismodulerne er på rullende basis placeret med 3 dage hhv. 2 dage for hvert hold på Universitetshospitalet for Familiedyr fordelt med et praksismodul mellem første og andet teorimodul og et mellem andet og tredje. Deltagerne vil på praksismodulerne i samarbejde med undervisende dyrlæge forestå anæstesi af bl.a. kirurgiske patienter. Praksisdagene afsluttes med en fælles kort sammenfatning og gennemgang af dagens anæstesier.

I mellemugerne arbejder deltagerne teoretisk selvstændigt, således at pensum til efterfølgende teorimodul er læst inden modulet starter. Deltagerne skal desuden løbende udarbejde en caselog samt afsluttende en skriftlig eksamensopgave.

Undervisningssproget er dansk, men der kan ud over faglitteratur på dansk forekomme faglitteratur på engelsk, svensk og norsk.

Pris
Prisen for uddannelsen er ca. 42.900 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt til frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

Tid
Første teorimodul afholdes den 24.-26. maj 2018.

Se yderligere detaljer om tidspunkter for teori- og praksismoduler i kursusplanen: Kursusplan Fagvsp anæstesi 2018-19.pdf

Sted
Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Helle Harding Poulsen e-mail: hhp@sund.ku.dk

 ANSØGNINGSFRISTEN ER 12. APRIL 2018.