Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi.

Grundet Corona-situationen, er det uddannelsesforløb der skulle starte op den 19.-20. juni 2020, udsat til sidst på året. En ny opdateret tidsplan, vil blive lagt op så snart den foreligger.
Der er få ledige pladser på uddannelsen. Hvis du ønsker at deltage på dette hold, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. Du vil så modtage et ansøgningsskema, som du skal udfylde og indsende i forbindelse med endelig optagelse på uddannelsen

Om uddannelsen

Anæstesiologi er en af kernefunktionerne i smådyrspraksis, og i takt med den faglige udvikling stilles der stigende krav til smådyrspraktiserende dyrlæger med henblik på sikker og effektiv anæstesi af mindre husdyr. I særdeleshed hunde og katte udsættes i stigende grad for komplicerede indgreb og behandlinger, der samtidig kræver særlig hensyntagen ved anæstesi af disse dyr. I praksis med høj operationsaktivitet vil der således samtidig blive stillet større krav til veterinærsygeplejerskers rolle i anæstesiforløbet.
Fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i anæstesi er et etårigt forløb og består af 4 teorimoduler á 2 dage (i alt 8 dage) samt to praktikmoduler á 2 dage (i alt 4 dage). Sammenlagt i alt 12 dage.
Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som “Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi”.
Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

Formål med efteruddannelsen

Uddannelsen skal sikre, at fagveterinærsygeplejersken i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge anæstesiforløbet. Uddannelsen skal supplere veterinærsygeplejerske-uddannelsen inden for neuroanatomi og -fysiologi, kardiovaskulær anatomi og –fysiologi, respirationsvejsanatomi og –fysiologi, farmakologi og apparaturlære inklusiv anæstesimonitorering med henblik på at opnå kompetence, der er nødvendig for at kunne indgå i anæstesiteam, i specialiseret smådyrspraksis.

Optagelseskrav

Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen samt 3 års erhvervserfaring fra smådyrspraksis og fortsat beskæftigelse på dette område under uddannelsen.

Deltagerantal

Minimumsdeltagerantallet for gennemførelse af uddannelsesforløbet er 16 deltagere.  Det maksimale deltagerantal er 23 deltagere.

Kursusopbygning

Uddannelsen består af 4 teorimoduler á 2 dage (i alt 8 dage af 6 undervisningsmoduler på 45-60 min.) samt 2 praksismoduler bestående af 2 dage (i alt 4 dage af 7 timer inkl. frokost).De teoretiske moduler er fælles for alle kursister, mens praksismodulerne gennemføres i mindre hold med 4-5 deltagere. Teorimodulerne er placeret (torsdag) fredag-lørdag med teoretisk undervisning som optakt til selvstudium.
Praksismodulerne er på rullende basis placeret med 2 dage for hvert hold på Universitetshospitalet for Familiedyr fordelt med et praksismodul mellem første og andet teorimodul og et mellem andet og tredje. Deltagerne vil på praksismodulerne i samarbejde med undervisende dyrlæge forestå anæstesi af bl.a. kirurgiske patienter. Praksisdagene afsluttes med en fælles kort sammenfatning og gennemgang af dagens anæstesier.
I mellem-ugerne arbejder deltagerne teoretisk selvstændigt, således at pensum til efterfølgende teorimodul er læst inden modulet starter. Deltagerne skal desuden løbende udarbejde en caselog samt afslutte en skriftlig eksamensopgave.
Undervisningssproget er dansk, men der kan ud over faglitteratur på dansk forekomme faglitteratur på engelsk, svensk og norsk.

Pris

Prisen for uddannelsen er 42.900 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

Tid

Første teorimodul afholdes den 19.-20. juni 2020 (Rykket til efteråret grundet corona)
Se yderligere detaljer om tidspunkter for teori- og praksismoduler i kursusplanen:
Kursusplan Fagvsp anæstesi 2020-21

Sted

Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Helle Harding Poulsen e-mail: hhp@sund.ku.dk

 Venteliste

Er du interesseret i at deltage i uddannelsesforløbet næste gang det afholdes, kan du sende en e-mail til Anita Christensen på ach@ddd.dk