Pensionsordning

Obligatorisk arbejdsmarkedspension

Alle ansatte Veterinærsygeplejersker, som er omfattet af overenskomsten mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er i henhold til den gældende overenskomst omfattet af en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning i pensionsselskabet Velliv*

Indmeldelse til pensionsordningen finder sted straks ved ansættelsen. Arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 8,5 % og medarbejderens egen andel udgør 4,25 % af lønnen, og den overenskomstaftalte pensionsordning er etableret i  Velliv

Ved nyansættelse skal din arbejdsgiver tilmelde dig til pensionsordningen og igangsætte indbetalingen af pensionsbidrag til pensionsordningen i Velliv.

RTM Insurance Brokers A/S er Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings pensionsmægler, og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har ansat RTM til at rådgive dig og eventuelt din arbejdsgiver om pensionsordningen.

* Hvis en Praksis forinden den 31.12.2015 havde en eksisterende firmapensionsaftale omfattende Veterinærsygeplejersker, kan denne træde i stedet for arbejdsmarkedspensionsaftalen i Velliv.

Indhold i pensionsordning

Pensionsordningen består af en solid basisforsikringspakke, som giver ret til udbetaling ved mistet erhvervsevne, visse kritisk sygdomme eller dødsfald. I tillæg hertil indeholder pensionsordningen en række valgmuligheder således, at du kan tilpasse pensionsordningen med eventuelle personlige ønsker og behov.

Pensionsordningen indeholder en særlig tillægsdækning ved tab af erhvervsevne, idet pensionsordningen er udvidet med en tillægsdækning ved indplacering i et ressourceforløb. Målsætningen med basisdækningen ved tab af erhvervsevne er, at du skal være dækket med mellem 80 % til 100 % af din hidtidige lønindtægt, hvis du får nedsat erhvervsevnen med halvdelen eller mere.

Den anbefalede opsparingsløsning er Velliv Vækstpension – Aktiv, som er et livscyklusbaseret pensionsprodukt, hvor du opnår en professionel investering af pensionsformuen. Livscyklusbaseret betyder, at investeringerne og investeringsrisikoen automatisk tilpasses til din alder og dit forventede pensioneringstidspunkt. I Vækstpension kan du vælge mellem 3 risikoniveauer – lav, mellem og høj, og du er automatisk ved tilmeldingen placeret på “mellem risiko”.

Ønsker du at ændre den standard valgte opsparingsløsning, skal du kontakte RTM for rådgivning eller selv gennemføre ændringen direkte på www.velliv.dk

Helbredsforhold

Ved indmeldelse til pensionsordningen skal der ikke afleveres personlige helbredsoplysninger, men for at blive omfattet af de fulde forsikringsdækninger, må du på indmeldelsestidspunktet ikke være:

  • sygemeldt
  • modtager af , under ansøgning om eller tidligere have søgt offentlig pension
  • ikke være ansat i fleksjob
  • ikke være omfattet af en § 56 aftale
  • ansat i anden beskyttet stilling

Hvis du er omfattet af et af de ovenfor nævnte forbehold, kan du være undtaget for forsikringsdækningerne ved nedsat erhvervsevne, herunder præmiefritagelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at du ved indmeldelsen får givet oplysning til Velliv hvis du er omfattet af et af de forbehold, som fremgår af fremsendelsesbrevet fra Velliv.

Du skal derfor oplyse om eventuelle forbehold til Velliv eller RTM, når du modtager din dækningsoversigt fra Velliv, således at din pensionsordning kan blive korrekt registreret. Hvis du er i denne situation og ikke giver besked til Velliv, risikerer du at betale for forsikringsdækninger, som du grundet det eventuelle forbehold alligevel ikke er omfattet af.

Rådgivning

Hvis du ønsker rådgivning om din pensionsordning, kan du booke en pensionsrådgivning eller rådgivningssamtale på https://rtm.dk/rtm-pension-booking-pensionsraadgivning/ . Du kan også kontakte RTM på telefon 43 53 14 44 eller sende en mail til RTM på pension@rtm.dk.

Du er også velkommen til at kontakte pensionsmægler Mogens Rosengaard hos RTM direkte på telefon 2632 5131.

Hvis du ønsker at få overblik over eventuelle bestående pensionsforhold, kan du via www.pensionsinfo.dk downloade en pensionsrapport, hvoraf dine bestående pensionsordninger normalt vil fremgå.

Din arbejdsgiver skal tilmelde dig til pensionsordningen i Velliv via RTM

For at få din pensionsordning oprettet korrekt og for at du kan være omfattet af pensionsordningens forsikringsdækninger, er det vigtigt at du sikrer, at din arbejdsgiver får dig tilmeldt til pensionsordningen. Din arbejdsgiver skal foretage tilmeldingens straks fra din ansættelse.

Din arbejdsgiver skal tilmelde dig via RTM’s administrationsportal som findes på www.rtm.dk. Er din arbejdsgiver ikke oprettet i RTM’s administrationsportal, skal din arbejdsgiver kontakte RTM på 43 53 14 44 eller på mail pension@rtm.dk.

Indbetaling af pensionsbidrag

Hvis din arbejdsgiver har brug for vejledning ved indbetaling af pensionsbidrag til Velliv, kan der på dette link findes vejledning om indbetalingsformer og muligheder.

https://www.velliv.dk/dk/erhverv/for-administrator/vejledning-til-indbetaling

For Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er det vigtigt at bidrage til, at alle Veterinærsygeplejer har en god og attraktiv pensionsordning, som sikrer god forsikringsmæssig tryghed såvel som en attraktiv opsparing til den dag lønnen skal afløses af pensionsudbetalinger.

Venlig hilsen

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Malene Brendorp Meyer

Formand

 

RTM A/S

Greve Centervej 90

DK – 2670 Greve 

Telefon    : +45 43 53 14 44

Mail          : pension@rtm.dk

CVR. 1874 6549

www.rtm.dk

Pensionsmægler Mogens Rosengaard

Telefon       : +45 4422 5147 (direkte)

Mobil           : +45 2632 5131

Mail              : mr@rtm.dk