Hvad er en veterinærsygeplejerske?

En veterinærsygeplejerske er en vigtig del af det team af fagfolk, som du møder på dyreklinikken eller dyrehospitalet. Den grundigt uddannede veterinærsygeplejerske medvirker til at højne kvaliteten af det veterinære arbejde og det er altid muligt at henvende sig til veterinærsygeplejersken, hvis man har spørgsmål eller brug for et godt råd.

Blandt veterinærsygeplejerskens mange daglige arbejdsopgaver er:

 • Optage røntgenbilleder
 • Udtage blodprøver
 • Undersøge blodprøver, urinprøver, fæcesprøver og andre prøver i klinikkens laboratorium
 • Assistere dyrlægen under operation
 • Rådgive om fodring, forebyggelse af sygdom, tandpleje, neutralisation og generel pasning og pleje af dyret
 • Rense tænder på dyret med ultralyd
 • Øretatovere katte
 • Indskrive og hjemsende patienter fra operation og indlæggelse
 • Rådgive vedr. efterfølgende hjemmepleje af den indlagte patient
 • Bestille butiksvarer, medicin, forbindingsmaterialer m.v. hjem til klinikken
 • Føre klinikkens regnskab
 • Planlægge markedsføring og pressekontakt
 • Og meget, meget mere…

Der er efterhånden flere og flere brancher, som har fået øje på veterinærsygeplejerskens mange kompetencer. Du møder derfor også veterinærsygeplejersker som foderkonsulenter, som rådgivere i forsikringsfirmaer der udbyder forsikringer til dyr, som laboranter i den humane hospitalsverden og mange andre steder.

Om veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsen til veterinærsygeplejerske er en statsanerkendt erhvervsuddannelse. Uddannelsen hører derfor hjemme under undervisningsministeriet og reguleres af en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen bestemmer indholdet i- og rammerne for uddannelsen og sikrer derigennem kvalitet og ensartethed.

Rammerne for uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Undervisningsministeriet og skolen Hansenberg – det forhenværende Kolding Tekniske Skole.

Uddannelsen til veterinærsygeplejerske varer 3 år og ti uger. Veterinærsygeplejerske-eleven er skiftevis på skole og i praktik på en godkendt dyreklinik eller dyrehospital. Den teoretiske del af uddannelsen varer 50 uger og foregår på skolen Hansenberg i Kolding, som er den eneste skole, der uddanner veterinærsygeplejersker i Danmark. Læs evt. mere om skolen her: www.hansenberg.dk

For at få adgang til uddannelsen til veterinærsygeplejerske, kræves det, at man har en praktikaftale med en dyreklinik eller et dyrehospital, der er godkendt til at uddanne elever. Der er rigtig mange unge mennesker, der gerne vil være veterinærsygeplejerske og derfor har praktikstederne mulighed for at udvælge de elever, der er allerbedst til faget. Se listen over godkendte praktiksteder på Hansenbergs hjemmeside.

Praktiktiden

Når veterinærsygeplejerske-eleven er i praktik, lærer hun eller han mange praktiske procedurer og hun får mulighed for at få rutine i det daglige arbejde på en dyreklinik.

For at sikre, at eleven kommer igennem alle aspekter af faget, skal hun have udfyldt en praktikbog, som er en liste over de praktiske arbejdsopgaver, som hun skal igennem på praktikstedet i de forskellige praktik-perioder.

Skoleperioderne

Veterinærsygeplejerske-eleverne bliver på Hansenberg bl.a. undervist af erfarne veterinærsygeplejersker, dyrlæger og biologer, som har gennemgået en pædagogisk grunduddannelse.

På skolen findes en lang række forskellige dyr, som indgår i undervisningen, bl.a. hunde, katte, slanger, papegøjer og rotter. Dyrenes bruges bl.a. i undervisningen i anatomi, adfærd og forbindinger og lider på ingen måde overlast. Tværtimod har de i hundredvis af veterinærsygeplejerske-elever, dyrlæger m.v. til at passe på sig.

Fordi veterinærsygeplejersken ofte har en ”blæksprutte”-funktion på klinikken, skal hun have viden inden for mange forskellige områder, bl.a.:

 • IT
 • Naturfag
 • Biologi
 • Kundekontakt og –rådgivning
 • Marketing
 • Administration
 • Økonomi og regnskab
 • Psykologi
 • Ernæring
 • Adfærd
 • Pasning og pleje af raske dyr
 • Sygepleje
 • Hygiejne og smitteforebyggelse
 • Vedligehold af instrumenter og udstyr
 • Overvågning under operation
 • Anæstesi
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Mikrobiologi
 • Patologi
 • Farmakologi
 • Klinisk undersøgelsesmetodik
 • Ultralydsscanning

Du kan altså roligt stole på, at din veterinærsygeplejerske vil forstå dine følelser for dit kæledyr, samtidig med, at hun er klædt godt på til at gøre det bedste for at hjælpe Jer begge to.

Lærebøger

Der findes ikke en officiel bogliste over de bøger, som anvendes på uddannelsen. Der undervises efter en blanding af følgende materiale: Bøger eller dele af bøger til dyrlægestuderende, dele af bøger til humane sygeplejersker, kompendiemateriale lavet af uddannelsens lærere, udvalgt engelsk materiale, samt artikler fra diverse tidsskrifter. Eleverne bruger naturligvis også internettet meget i undervisningen og i hjemmearbejdet.

Eksamen

Under uddannelsen til veterinærsygeplejerske, bliver eleverne løbende testet ved hjælp af prøver, skriftlige afleveringsopgaver, samt praktiske og skriftlige eksaminer.

Autorisation

D. 1. maj 2011 blev det muligt for uddannede veterinærsygeplejersker at søge autorisation hos Fødevarestyrelsen. Titlen Autoriseret Veterinærsygeplejerske er hermed en beskyttet titel, som giver dig sikkerhed for, at både fagligheden og uddannelsen er i orden hos din veterinærsygeplejerske.

Vil du gerne være veterinærsygeplejerske?

Så kan du læse mere på www.vspnet.dk under punktet Om uddannelsen.