På skolebænken for første gang som veterinærsygeplejerske-elev

Jeg lovede at vende tilbage med min oplevelse af, hvordan det er at gå i skole, når man er under uddannelse til veterinærsygeplejerske, så her kommer min beretning om mit første skoleforløb; grundforløbet.

Af veterinærsygeplejerske-elev Sarah Hjorth Hansen, 2009.

Det sociale
Skoleforløbet strækker sig for 10 uger af gangen. Jeg var på Grundforløbet fra mandag d. 5. januar og frem til fredag d. 13. marts 2009. Skolen ligger ved Kolding på Vranderupvej 90.

Vi startede 160 elever på årgangen, fordelt på syv klasser og fire nationaliteter; dansk, norsk, svensk og islandsk. Vores klasse bestod af syv nordmænd og 13 danskere, så vi blev gode til norsk og de til dansk, i løbet af de ti uger. Det var rigtig spændene at lære en ny kultur at kende og nordmændene havde det samme ambitiøse faglige niveau.

Det var også rigtig rart at kunne dele ens erfaringer fra klinikken med ens klassekammerater. Man har en masse forskellige måder at gøre tingene på. F.eks. har andre klinikker måske aldrig brugt krave ved røntgen og eleverne er først blevet klar over vigtigheden af denne, efter en snak med deres klassekammerater.

Jeg valgte at køre frem og tilbage fra skolen hver dag. Jeg havde på forhånd en aftale om at køre sammen med eleven fra Faaborg Dyrehospital, men da vi ikke gik i klasse sammen, fandt vi kørselsmuligheder blandt vores klassekammerater. Der er også mulighed for at bo på skolehjemmet nede ved Kolding by, hvis man bor mere end fem kvarter fra skolen. Værelserne er dog ikke ret store og man har heller ikke altid indflydelse på, hvem man skal bo sammen med. Når man ikke bor på skolehjemmet, får man dækket transportudgifterne til skolen, svarende til den laveste takst med offentlige transportmidler.

De første dage
Mandag d. 5. januar mødte vi klokken 10 til fælles velkomst i kantinen på skolen. Der gik jeg desværre glip af det meste, da jeg ikke kunne finde vej. Skolen ligger et godt stykke ude på landet og det var ikke så nemt at finde derud. Efterfølgende var der introduktion til selve grundforløbet og klasseopdeling. Det nye i år er, at man her kunne vælge om man ville have linjen, hvor hest indgår i fagene i stedet for kun smådyr.

Resten af eftermiddagen gik med at få rundvisning på skolen, hvor to eller flere klasser fulgtes ad.

Tirsdag morgen mødte vi 8.25 og så skulle vi have orienteringsløb. Det foregik på hele skolens område, hvilket var en god ide så, vi kunne lære hele skolens område at kende og samtidig finde svarerne på nogle fagligt relevante spørgsmål.

Efter frokost gennemgik vi svarene på klassen, fik lånt bøger på biblioteket, blev orienteret om brandsikkerhed på Hansenberg og til sidst skulle vi fortælle lidt om vores sidekammerat til resten af klassen, så vi kunne lære hinanden bedre at kende.

Vi fik udleveret vores skema. Man har gennemsnitligt 37 timer om ugen fordelt over tidsrummet fra 8.25 – 15.20. Vores fravær registreres via et elektronisk system, hvor vi har vores eget kort, som vi skal stemple ind og ud med. Den eneste ulempe ved disse kort er, at man ikke kan stemple ud, hvis man får fri ti minutter før, for så får man fravær for en hel time.

Det faglige
Så var man rigtig i gang med skolen og nu skulle man lære. Jeg havde glædet mig rigtig meget til at få noget teori bag den praksis, som vi går og laver til hverdag.

På grundforløbet bliver man introduceret kort for en masse forskellige fag, så det kunne godt være lidt

forvirrende til tider. Når man endelig syntes, man havde fået styr på tarmsystemet i topografisk anatomi, så var man færdig med det fag. Jeg vil kort nævne de fag, vi blev præsenteret for på Grundforløbet:

 • Topografisk anatomi; kend dyrets indre organer – også på latin.
 • Basalt kliniklaboratorium, herunder håndtering af mikroskopet og om sikkerhed og adfærd i laboratoriet og sidst men ikke mindst blev vi introduceret for arbejdet med blod, urin, fæces og hud i laboratoriet.
 • Anæstesi, herunder førstehjælp til dyr og viden om de forskellige instrumenter på klinikken, beskyttelse ved røntgen og om hvordan røntgenapparatet virker.
 • Basal Dyreadfærd og rådgivning.
 • Ernæring, herunder kort hvad hunde- og kattefoder indeholder.
 • Røgt og pleje, herunder håndteringsteknikker af nervøse dyr og vaccinationsprogram for hund, kat og hest.
 • Brandbekæmpelse.
 • Førstehjælp.
 • Arbejdsmiljø, herunder de fysiske og psykiske forhold på ens arbejdsplads.
 • Zoologi og miljø, herunder zoologi om selve organismernes opståen, de forskellige parasitter et dyr kan have og om vores natur og miljø.
 • Event, herunder planlægning af det Åbent hus-arrangement, der var i januar måned på skolen.
 • VSP Dyrevelfærd, herunder relevant lovgivning.
 • Kontaktlærertimer, herunder samtaler med éns faste kontaktlærer, hvis man f.eks. har problemer på sin klinik.

Derudover var der afsat tid til vores eksamensprojekt på grundforløbet. Det var rigtig rart, så man kunne få vejledning undervejs. Vores projekt bestod af ti billedserier, én omhandlende hvert fag. Vi skulle selv ud på vores klinik og tage billeder til projektet. Det var en rigtig god måde at komme rundt om alle vores fag på.

Derudover synes jeg, at jeg fik rigtig meget med hjem vedr. håndtering og aflæsning af de forskellige slags prøver i laboratoriet. Vi fik også selv lov til at øve os i at tage blodprøver på hundene på skolen; de dejlige Beagler. Det var rigtig rart, at få det afprøvet. Samtidig kunne vi også hjælpe hinanden med at få de rigtige håndteringsteknikker på plads. Vi dissekerede en rotte fra skolens forsøgsdyrs afdeling, så vi kunne se, hvordan de indre organer i kroppen så ud og hang sammen.

Der har selvfølgelig også været en smule kaos på skolen. Jeg synes især, der har været en del skemaændringer af flere årsager og det er tit vores klasse, det er gået ud over.

Eksamen
Før man kan bestå grundforløbet, skal man op til en afsluttende, mundtlig projekteksamen i 30 minutter, som tog udgangspunkt i de ti billedserier. Vi havde i god tid forinden fået at vide, hvilken lærer vi skulle op hos. Det synes jeg var rart.

Under eksamen var det en selv der skulle føre ordet og tage så meget teori som muligt med indover billederne. Lærer og censor stillede evt. nogle spørgsmål undervejs og havde afsluttende bemærkninger. Det syntes jeg var en dejlig måde at gå op på.

Der var sat vand frem til en og man følte, at de begge var meget interesserede. Der gik næsten ti minutter, før de havde voteret færdig om min karakter. Det føltes som en evighed. Så kom man ind og de gik begge en i møde. Jeg fik 10, så det er jeg rigtig godt tilfreds med.

Generelt var der en rigtig god stemning inden og efter eksamen. Jeg synes, alle virkede meget spændte, nogen var mere nervøse end andre, men alle var gode til at hjælpe og støtte hinanden. Vores klasse tog ud på restaurant i Kolding by samme aften, for at fejre det gode gennemsnit. Det var så festligt.

Udover selve eksamen, skulle vi aflevere en rapport i arbejdsmiljø om arbejdsmiljøet på vores klinikker, samt en fronterprøve i arbejdsmiljø, bestående af 30 spørgsmål. Derudover var der en fronterprøve med 70 spørgsmål, fordelt på alle fagene. Den talte ingen steder, men skulle bruges som en orientering til en selv om, hvad man skulle arbejde med, når man kom tilbage til skolen og på ens praktiksted.

Til dem der ikke ved, hvad en fronterprøve er, kommer her en kort forklaring: Det er en multiple choice test, hvor der er et spørgsmål og f.eks. fire svar at vælge imellem. Det gælder så om at sætte kryds ved det rigtige svar. Vi havde 1½ time til prøven med de 70 spørgsmål og 1 time til fronterprøven i arbejdsmiljø. Da den foregår elektronisk på computeren over skolens fælles edb system, kaldet ”Fronter”, kan lærerne bestemme hvornår prøven skal lukke ned. Har du ikke nået alle spørgsmålene inden, er det bare ærgerligt og det trækker din karakter ned. Du kan med det samme se, når tiden er udløbet, hvilke spørgsmål, du har forkert og når du har gemt din besvarelse, kan du også se hvor mange procent, du havde rigtig.

Tilbage på praktikstedet
Alt i alt synes jeg, at jeg har fået rigtig meget med hjem til klinikken. Nu har jeg lidt teori bag det jeg går og laver i hverdagen og det gør nogle ting nemmere.

Jeg glæder mig til at komme tilbage og forhåbentlig kunne komme til at gå i klasse med de fleste af de gamle klassekammerater, men det kommer an på, hvad de forskellige har merit i. Ellers holder vi alle sammen kontakt via Facebook, vi har endda oprettet vores egen Grundforløb Januar 2009 gruppe. Vi snakker selvfølgelig også sammen via telefonen.