Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd og Adfærdsbehandling.

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i adfærd og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder uddannelsen?

etol161111[1]-1

Fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne i Familiedyrs Adfærd og Adfærdsbehandling udbydes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt samarbejdspartnere.

Formål

Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd

Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

 • En robust forståelse for og evne til at aflæse familie-dyrenes adfærd
 • Praktisk erfaring med de nyeste ’low stress’ håndteringsteknikker
 • Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr
 • Viden om den optimale indretning af klinikken ift. at give dyrene en god oplevelse
 • Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler og mindre problemer relateret til adfærd
 • Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdsproblemer
 • Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks. hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning

Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling:

Formålet med denne uddannelse er, at give fagveterinærsygeplejersken:

 • Evnen til at kunne identificere og analysere et adfærdsproblem
 • Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorien i behandling af problemadfærd
 • Viden om og forståelse for brugen af psykofarmaka
 • Praktisk erfaring med adfærdsbehandling herunder at kunne lave en behandlingsplan, kommunikere med klienter og yde en professionel adfærdsservice
 • Forudsætninger for at kunne opbygge en professional praksis i adfærdsbehandling

Opbygning af uddannelserne

Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd og Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling er 2 forskellige uddannelser indenfor adfærd. Optagelse kræver, at kurset “klinisk etologi” på Hansenberg v. Ursula Poulsen er bestået, før man kan tage Fag-vsp uddannelserne.

Hvordan og hvorledes:

 • Grundkurset “Klinisk etologi” på Hansenberg v. Ursula Poulsen skal bestås.
 • Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd gennemføres og bestås -> herefter fås titlen Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd.
 • Man kan vælge at fortsætte på Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehanding. Når denne del er gennemført og bestået fås titlen Fagveterinærsygeplejerske i (Familiedyrs Adfærd og) Adfærdsbehandling.

Uddannelsen i Familiedyrs Adfærd starter første gang i januar 2019. Opstart er indtil videre udskudt til september 2019.

Der vil være i alt 5 moduler, hvor deltagerne mødes enten alle sammen eller i hold af 5-6 kursister. Herudover vil der være 2 webinarer imellem modulerne. Alle 5 moduler afholdes på Sjælland

Undervejs i uddannelsen skal deltagerne aflevere en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i egne erfaringer fra arbejdet med adfærd i klinikken. Uddannelsen afsluttes med en praktisk eksamen med censor.

Uddannelsen i Adfærdsbehandling starter første gang i september 2020

Uddannelsen i Adfærdsbehandling vil bestå af et introducerende webinar samt 4 moduler, hvor deltagerne mødes enten alle sammen eller i hold af 5-6 kursister. Alle 4 moduler afholdes på Sjælland.

På denne uddannelse skal deltagerne påregne en del praktisk arbejde imellem modulerne i form af arbejdet med egne klienter. I løbet af uddannelsen afleverer deltagerne 8-10 case logs, som evalueres og godkendes løbende. Uddannelsen afsluttes med en større opgave, med censor, omkring et af kursistens adfærdsbehandlingsforløb.

Krav til klinik og deltager

Bestået veterinærsygeplejerske eksamen samt bestået grundkursus i Klinisk Etologi på Hansenberg. For fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling forudsættes det endvidere at deltageren er fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd, eller kan dokumentere en tilsvarende teoretisk og praktisk uddannelse.

Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen. Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

Pris

Priserne på fagveterinærsygeplejerske uddannelserne indenfor adfærd omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale, frokost på kursusdage, samt 1 lærebog pr. uddannelse.

Familiedyrs Adfærd: 37.800 kr (ex. moms)

Adfærdsbehandling: 40.700 kr (ex. moms)

Hvornår starter der et nyt hold?

Familiedyrs Adfærd: Opstart forventes til september 2019

Adfærdsbehandling: Opstart forventes til september 2020

Ønsker du at forhåndstilmelde dig kan du skrive til os på vf@forbundet.dk

Underviser

Dyrlæge og dyreadfærdsterapeut Iben Meyer

(Dyrlæge i 2007. Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007. Phd i etologi. Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning)

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Spørgsmål til uddannelserne indenfor familiedyrs adfærd og adfærdsbehandling kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

Uddannelsen er inddelt i 2 separate uddannelser. Man behøver IKKE at tage både Familiedyrs Adfærd og Adfærdsbehandling.

Det er muligt at få dispensation og starte direkte på Adfærdsbehandling, hvis man har andre relevante kurser/uddannelser indenfor adfærd. Denne dispensation gives af underviser Iben Meyer.

Der kræves ikke re-godkendelser efterfølgende -titlen er “for good”.