Fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i adfærd og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder uddannelsen?

Fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne i Familiedyrs Adfærd og Adfærdsbehandling udbydes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt Dyreadfærdskonsulenten Iben Meyer.

              

Om uddannelsen

Når vi har en bedre forståelse for dyrenes adfærd og ved, hvordan vi håndterer dem bedst muligt, øger det ikke bare dyrenes tryghed og trivsel i klinikken, det letter også mange arbejdsgange og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ved også i dag, at diagnosticering og behandling af dyrene bliver mere pålidelig og sikker, når deres stressniveau holdes nede. Tilmed vil fokus på dyrenes adfærd, forebyggende rådgivning og undervisning af dyrenes ejere skabe stor tilfredshed og øge tilknytningen til klinikken.

Efteruddannelsen i Familiedyrs Adfærd udstyrer deltagerne med viden og kompetencer til brug i det daglige arbejde på klinikken.
Uddannelsen tager 1 år og består af 5 moduler med både teoretisk og praktisk undervisning. Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Familidyrs Adfærd. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten.
Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk

Formålet med uddannelsen

Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

• En robust forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
• Praktisk erfaring med de nyeste ’low stress’ håndteringsteknikker
• Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr
• Viden om den optimale indretning af klinikken ift. at give dyrene en god oplevelse
• Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler og mindre problemer relateret til adfærd
• Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdsproblemer
• Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks. hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning

Optagelseskrav

Bestået veterinærsygeplejerske eksamen.
Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen. Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

Deltagerantal

14-25 deltagere

Kursusstart

Uddannelsen starter fredag den 19. februar 2021.

Kursusopbygning

Der vil være i alt 5 moduler, hvor deltagerne mødes enten alle sammen eller i hold af 5-6 kursister. Herudover vil der være 2 webinarer imellem modulerne. Teoretisk og praktisk undervisning vil foregå i Dyrekonsulentens lokaler i Birkerød

Undervisningsdage

 • Modul 1: fredag d.19. + lørdag d.20. februar 2021
 • Imellem modul 1 og 2 indsamles videomateriale fra klinikken til gennemgang på modul 2
 • Modul 2: fredag d.16. + lørdag d.17. april 2021
 • Webinar1a: onsdag d.26. maj 2021
 • Webinar 1b: onsdag d.16. juni 2021
 • Modul 3: onsdag d.25. + torsdag d.26. + fredag d.27. august 2021
 • Webinar 2: onsdag d.15. september 2021
 • Modul 4: torsdag d.14. + 15. oktober 2021
 • Modul 5: 19. + 20. november 2021
 • Afleveringsfrist skriftlig opgave: 17. januar 2022
 • Eksamen: 18. februar 2022

Pris

Prisen for uddannelsen er 39.900 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale og frokost på kursusdage.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding. Restbeløbet betales i to rater. Første rate betales fire uger inden kursus start. Anden rate betales inden modul 4. Ledende chef på kursistens arbejdsplads skal underskrive tilmelding som ansvarlig for uddannelsen.

Tilmelding skal ske via mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk

Få tilmeldingsblanketten her: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-Familiedyrsadfærd-2019

Spørgsmål

Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

Underviser


• Iben Meyer
• Dyrlæge i 2007
• Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007
• Phd i etologi
• Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning
• Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014

Få 7 gode grunde til, at din arbejdsgiver skal sende dig på efteruddannelse i Familiedyrs adfærd