Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en interesse i familiedyrs adfærd og velfærd i klinikken og som ønsker at blive klædt på til at kunne skabe bedre dyrlægebesøg for både dyr, ejere og personale.

Fremover vil fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i klinikrelateret familiedyrs adfærd komme til at ligge på Københavns Universitet.

Kursusstart: Forventet opstart den 15. januar 2024

Hvem udbyder uddannelsen?

Fagveterinærsygeplejerske-uddannelsen i klinikrelateret familiedyrs Adfærd udbydes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og KU Sund

              

Om uddannelsen

Når vi har en bedre forståelse for dyrenes adfærd og ved, hvordan vi håndterer dem bedst muligt, øger det ikke bare dyrenes tryghed og trivsel i klinikken, det letter også mange arbejdsgange og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ved også i dag, at diagnosticering og behandling af dyrene bliver mere pålidelig og sikker, når deres stressniveau holdes nede. Tilmed vil fokus på dyrenes adfærd og forebyggende rådgivning og undervisning af dyrenes ejere skabe stor tilfredshed og øge tilknytningen til klinikken.

Efteruddannelsen i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd udstyrer deltagerne med viden og kompetencer til brug i det daglige arbejde på klinikken. Man vil bl.a. lære om familiedyrs adfærd, indlæringsteori, stressreducerende tiltag i klinikken, samt undervisning og vejledning af dyrenes ejere.

Uddannelsen vil fortsat have en varighed af 1 år og vil bestå af 4 teoretiske undervisningsmoduler, 2 praktikmoduler, selvstændigt arbejde mellem modulerne og en eksamen ved afslutningen af uddannelsen.

Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd. Godkendelsen udstedes af Iben Meyer, KU Sund.

Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk

Opbygningen og modulernes placering er som følger:

Modul 1 (15.+16. januar 2024): Hundens og kattens baggrund

Modul 2 (11.+12.marts 2024): Aflæsning, forståelse og beskrivelse af adfærd

Modul 3 (14.+15.maj 2024): Indlæringsteori/træningsprincipper

Praktikmodul 1 (19.-21.august 2024): Stressreducerende tiltag/håndtering/indretning af klinik

Modul 4 (7.+8. oktober 2024): Kommunikation, undervisning, og rådgivning

Praktikmodul 2 (11.-13.november): Opbygning og afholdelse af hvalpehold, info-aftner mm. på klinikken

Eksamen (4. eller 5. december 2024)

Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

 • Viden om hunden og kattens udvikling som art og individ
 • Viden om dyr-menneske relationen
 • Forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
 • Kendskab til og forståelse for de indlæringsmekanismer, der styrer dyrenes adfærd
 • Viden om stress og kendskab til tiltag, der kan reducere stress for patienter og personale
 • Praktisk erfaring med ’low stress’ håndteringsteknikker
 • Forudsætninger for at kunne indrette klinikken optimalt ift. at give dyrene en god oplevelse
 • Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler, og mindre problemer relateret til adfærd
 • Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdspatienter
 • Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks.: hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning
 • Kompetencer til at kunne tilegne sig viden og holde sig opdateret omkring hundes og kattes adfærd

Undervisningsformat: De teoretiske moduler vil være en blanding af forelæsninger og øvelser. Praktikmodulerne vil primært være ’hands-on’ øvelser med relateret feedback og diskussioner. Der vil være forberedelse til alle moduler i form af læsning af faglitteratur samt online opgaver som quizzes, diskussionstråde mm. Der vil være to mindre skriftlige afleveringer undervejs i forløbet.

Optagelseskrav:

Bestået veterinærsygeplejerske eksamen.
Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen. Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

Deltagerantal: 11-20 deltagere

Uddannelsens pris:

Prisen for uddannelsen er 53.000 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale (herunder en lærebog) og frokost på kursusdage.

Yderligere faglitteratur er ikke inkluderet i prisen.

Spørgsmål:

Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til Iben Meyer på : ihm@sund.ku.dk

Undervisningssted: Universitetshospitalet for familiedyr, Frederiksberg Campus, KU SUND.

Tilmelding:

Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen kan rekvireres ved at sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5.000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding.

Underviser

 

       Iben Meyer

 • Dyrlæge i 2007
 • Dyreadfærdsterapeut fra Etoligisk Institut 2007
 • PhD i etologi
 • Siden 2007 løbende videreuddannet inden for etologi, menneske-dyr relationen og indlæringsteori/træning
 • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014
 • Drev Center for Dyreadfærd i Birkerød fra 2019-2022
 • Adjunkt i etologi på Københavns Universitet, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab samt Center for forskning i familiedyrs velfærd

Få 7 gode grunde til, at din arbejdsgiver skal sende dig på efteruddannelse i Familiedyrs adfærd

Har du efter endt uddannelse stadig mod på mere viden om adfærdsbehandling kan du læse om Masterclasses i Adfærdsbehandling her