Fagveterinærsygeplejerske – Adfærdsuddannelser

Hvis du er interesseret i at videreuddanne dig inden for adfærd, så findes der i dag to fagveterinærsygeplejerske uddannelser i adfærd.

 • Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd
 • Fagveterinærsygeplejerske i adfærdsbehandling

Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd tager 1 år og klæder dig på til at fokusere på adfærd i klinikken og det gode dyrlægebesøg for dyrene. Du vil få viden om og praktiske kompetencer inden for familiedyrs adfærd, anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr, stressreducerende tiltag i klinikken, samt undervisning og vejledning af dyrenes ejere i klinikken.

Fagveterinærsygeplejerske i adfærdsbehandling tager 1½ år og klæder dig på til at kunne hjælpe dyr og ejere gennem behandling af adfærdsrelaterede problemer. Du vil få viden om og praktisk erfaring med familiedyrs adfærd, de mest almindelige adfærdsproblemer hos hund og kat, redskaber til adfærdsbehandling, herunder især brugen af indlæringsteoretiske principper, samt arbejdet med dyrenes ejere.

Hvis du gerne vil arbejde med adfærd både i klinikken og i form af adfærdsbehandling, så er det muligt at tage begge efteruddannelser på 2 år.

Læs mere om Fagveterinærsygeplejerske uddannelsen i adfærdsbehandling her

FAGVETERINÆRSYGEPLEJERSKE I klinikrelateret familiedyrs adfærd

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en interesse i familiedyrs adfærd og velfærd i klinikken og som ønsker at blive klædt på til at kunne skabe bedre dyrlægebesøg for både dyr, ejere og personale.

Hvem udbyder uddannelsen?

Fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne i klinikrelateret familiedyrs Adfærd og Adfærdsbehandling udbydes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt Dyreadfærdskonsulenten Iben Meyer.

              

Om uddannelsen

Når vi har en bedre forståelse for dyrenes adfærd og ved, hvordan vi håndterer dem bedst muligt, øger det ikke bare dyrenes tryghed og trivsel i klinikken, det letter også mange arbejdsgange og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ved også i dag, at diagnosticering og behandling af dyrene bliver mere pålidelig og sikker, når deres stressniveau holdes nede. Tilmed vil fokus på dyrenes adfærd og forebyggende rådgivning og undervisning af dyrenes ejere skabe stor tilfredshed og øge tilknytningen til klinikken.

Efteruddannelsen i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd udstyrer deltagerne med viden og kompetencer til brug i det daglige arbejde på klinikken. Man vil bl.a. lære om familiedyrs adfærd, indlæringsteori, stressreducerende tiltag i klinikken, samt undervisning og vejledning af dyrenes ejere.

Uddannelsen tager 1 år og består af 5 moduler med både teoretisk og praktisk undervisning. Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten.

Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk

Formålet med uddannelsen

Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

• En robust forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
• Praktisk erfaring med de nyeste ’low stress’ håndteringsteknikker
• Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr
• Viden om den optimale indretning af klinikken ift. at give dyrene en god oplevelse
• Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler og mindre problemer relateret til adfærd
• Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdsproblemer
• Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks. hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning

Optagelseskrav

Bestået veterinærsygeplejerske eksamen.
Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen. Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

Deltagerantal

11-20 deltagere

Kursusstart

Uddannelsen starter : September 2022

Ansøgningsfrist: 1.juli 2022

Kursusopbygning

Uddannelsen i klinikrelateret familiedyrs adfærd vil bestå af 5 moduler (12 dage i alt). De første 2 moduler (5 dage) tages sammen med deltagerne på Fagveterinærsygeplejerske i adfærdsbehandling. Teoretisk og praktisk undervisning vil foregå i Center for Dyreadfærd i Birkerød

 • Modul 1: Aflæsning, forståelse og korrekt beskrivelse af familiedyrenes adfærd
 • Modul 2: Indlæringsteori i teori og praksis
 • Modul 3: Stressreducerende tiltag i klinikken
 • Modul 4: Stressreducerende håndteringsteknikker og træning
 • Modul 5: Undervisning og rådgivning af dyrenes ejere
 • Løbende evaluering: tre mindre skriftlige opgaver undervejs samt forberedelse af en fremlæggelse på modul 5.
 • Eksamen

Der må påregnes en del praktisk arbejde imellem modulerne i form af både skriftlige opgaver, læsning af faglitteratur, og arbejde med det, der læres undervejs.

Undervisningsdage

 • Modul 1: Aflæsning, forståelse og korrekt beskrivelse af familiedyrenes adfærd. Torsdag d.1. og fredag d.2. september 2022
 • Modul 2: Indlæringsteori i teori og praksis. Onsdag d.9., torsdag d.10. og fredag d.11.november 2022
 • Modul 3: Stressreducerende tiltag i klinikken. Mandag d.16. og tirsdag d.17. januar 2023
 • Modul 4: Stressreducerende håndteringsteknikker og træning. Torsdag d.13. og fredag d.14. april 2023
 • Modul 5: Undervisning og rådgivning af dyrenes ejere. Onsdag d.14., torsdag d.15., fredag d.16. juni 2023
 • Løbende evaluering: tre mindre skriftlige opgaver undervejs samt forberedelse af en fremlæggelse på modul 5.
 • Eksamen: Torsdag d.14./fredag d.15. september 2023

Pris

Prisen for uddannelsen er 40.000 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale (herunder en lærebog) og frokost på kursusdage. Yderligere faglitteratur er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding. Restbeløbet betales i to rater. Første rate betales fire uger inden kursus start. Anden rate betales inden modul 4. Ledende chef på kursistens arbejdsplads skal underskrive tilmelding som ansvarlig for uddannelsen.

Tilmelding skal ske via mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk

Få tilmeldingsblanketten her: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-Familiedyrsadfærd-2022

Mulighed for flere efteruddannelser i adfærd

Det er muligt også at tage uddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling 

De to uddannelser kan tages uafhængigt af hinanden, og kan tages i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales at tage Fagveterinærsygeplejerske i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd først, hvis man ønsker begge efteruddannelser.

Der gives merit for en del af uddannelsen, hvis man tager begge uddannelser. Tidsforbrug og pris bliver således:

Tidsforbrug Pris (ex. moms)
Fagveterinærsygeplejerske i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd alene  Ca. 1 år 40.000 kr.
Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling alene Ca. 1½ år 60.000 kr.
Fagveterinærsygeplejerske i Klinikrelateret Familiedyrs Adfærd og Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling Ca. 2 år 80.000 kr.

Spørgsmål

Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

Underviser

       Iben Meyer

 • Dyrlæge i 2007
 • Dyreadfærdsterapeut fra Etoligisk Institut 2007
 • PhD i etologi
 • Siden 2007 løbende videreuddannet inden for etologi, menneske-dyr relationen og indlæringsteori/træning
 • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014
 • Driver Center for Dyreadfærd i Birkerød
 • Ansat som forsker og underviser på Københavns Universitet, Center for forskning i familiedyrs velfærd

 

Få 7 gode grunde til, at din arbejdsgiver skal sende dig på efteruddannelse i Familiedyrs adfærd