Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling

Efteruddannelsen i tandbehandling var i 2009 den anden fagveterinærsygeplejerske-uddannelse, der blev udbudt i Danmark. Den henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i tandbehandling og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen i tandbehandling udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Learn4Vet.

Uddannelsen blev udbudt første gang i 2009 og igen i marts 2015.

Se brochuren her: Fagvsp-Tandbehandling-2018

Formål og opbygning af uddannelsen

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del: Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning. Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder.

Teoretisk del: Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

Metode

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed -fordelt over ca 1 år. Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne. Alle moduler samt eksamen foregår på AniCura Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er mundtlig og består af et forsvar af hovedopgaven, samt fremlæggelse af et trukket spørgsmål. Eksamen foregår med eksaminator og censor og bedømmes som bestået eller ikke bestået. Veterinærsygeplejerskernes Fagforening udsteder et bevis efter bestået eksamen.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

Adgangskrav

For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 2 års anciennitet.

Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Deltageren skal medbringe bærbar pc til brug ved opgaveløsning og fremlægning. Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Pris

Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er kr. 42.900,00 ex. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog og eget depurationssæt samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

Hvornår starter der et nyt hold?

Vi forventer uddannelsen starter op igen i 2019

Hvis du er interesseret i at tage efteruddannelsen som fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling, så kontakt os endelig på tlf.: 3547 3617 eller e-mail: vf@forbundet.dk  Vi skriver dig på en venteliste og kontakter dig, når der er mulighed for at starte et nyt hold op.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. efteruddannelsen i tandbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os jf. ovenstående.