Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt KU SUND udbyder Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring.

Næste hold: OPSTART 22. oktober 2020 – Opstart rykket til 6. maj 2021 2021 grundet corona situationen

Se brochuren her

Om uddannelsen

Korrekt ernæring er essentiel for alle vores patienter. Klienterne forventer at blive rådgivet om ernæring af både deres raske og syge dyr hos dyrlægen, og ifølge WSAVA bør ernæringsvurdering være en integreret del af enhver konsultation. Dette uddannelsestilbud giver jeres klinik mulighed for at kunne rådgive baseret på et informeret og evidensbaseret grundlag omkring en bred vifte af ernæringsrelaterede emner.

Med ernæringsrådgivning kan vi understøtte normal udvikling og funktion af det raske dyr i alle livsstadier. Vi kan øge dyrenes livskvalitet ved at forebygge og behandle overvægt, og vi kan, med sygdomsdiæter, understøtte behandling af kroniske lidelser såsom gigt, sukkersyge, allergi og nyrelidelser. En fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring vil kunne spille en central rolle i rådgivning af ejere omkring hensigtsmæssig ernæring af både raske og syge dyr, samt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre f.eks. slankeprogrammer.
Veterinærsygeplejersken vil erhverve kundskaber i bl.a. ernæringsfysiologi, energimetabolisme, næringsstofomsætning, essentielle næringsstoffer og specifikke ernæringsbehov for hund og kat. Kursisten vil lære at huldvurdere, beregne dagligt energibehov afhængig af livsstadie og aktivitet mm., vurdere foderprodukter, tilrettelægge vægttabsprogrammer samt rådgive i forbindelse med nedsat appetit og uhensigtsmæssige fodringsrutiner.

Formål med uddannelsen

Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring giver veterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre ernæringsrådgivning af raske og syge dyr i samråd med dyrlægen.

Optagelseskrav

1 års anciennitet/erhvervserfaring. Tilmelding skal vedhæftes dokumentation for autorisation.

Krav til kursist og klinik

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler. Klinikkernes journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

Det forudsættes, at der vejledes i ernæring på veterinærsygeplejerskens arbejdssted, samt at denne vejledning er en del af veterinærsygeplejerskens arbejdsopgaver. Veterinærsygeplejersken må anvende klinikkens udstyr og journaler i forbindelse med opgaver.

Deltagerantal

Det maksimale deltagerantal er 24. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber over 1 år og består af 5 moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage). Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. Modul 5 er eksamen samt præsentation af ”case reports”. Herudover indgår 2 dages praktikophold på klinisk ernæringsservice på Universitetshospitalet for Familiedyr.

Undervisningsmaterialerne er på dansk/engelsk. Undervisning foregår på dansk.

Undervisere:

Dyrlæge, PhD, dipl. ECVCN, Specialist i komparativ ernæring Charlotte Bjørnvad, KU SUND
Dyrlæge, PhD, resident ECVCN, Kathrine Stenberg Jensen, KU SUND
Dyrlæge, PhD, resident ECVCN, Ida Nordang Kieler, KU SUND
Aut. Veterinærsygeplejerske, Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring, Mette Hedelund Rasmussen

Pris

Prisen er 48.000 kr. + moms. Depositum på 5.000 kr. opkræves ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke ved framelding. Restbeløbet betales i 2 rater. Første rate betales inden kursusstart. Anden rate betales inden modul 4.
Prisen inkluderer kursusadministration, alle undervisningsmaterialer samt frokost i forbindelse med alle moduler og eksamen.

Tid

Foreløbig tidsplan

Modul 1:  6.-8. maj 2021
Modul 2:  19.-21. august 2021
Modul 3:  1.-2. oktober 2021
Modul 4:  3.-4. december 2021
Modul 5:  4.-5. marts 2022 (eksamen)

Undervisningssted

Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Charlotte Bjørnvad, e-mail: crb@sund.ku.dk

Venteliste

Hvis du ønsker at komme på ventelisten til dette hold, kan du sende en mail til Anita Christensen på ach@ddd.dk med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. Du vil så modtage et ansøgningsskema, som du skal udfylde og indsende i forbindelse med endelig optagelse på uddannelse

Efter gennemført uddannelse, eksamen og godkendelse af case reports, kan kursisterne opnå godkendelse som ”Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring”. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening.

Se brochuren her