Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt KU SUND udbyder Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring.

                                                                OPSTART AUGUST 2018 – Opstart er flyttet til november 2018 

På grund af for få tilmeldte til Fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i klinisk ernæring, flyttes opstarten af uddannelsen til november 2018.

Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring giver vsp’en kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre ernæringsrådgivning af raske og syge dyr i samråd med dyrlægen.

Om uddannelsen

Korrekt ernæring er essentiel for alle vores patienter. Klienterne forventer at blive rådgivet om ernæring af både deres raske og syge dyr hos dyrlægen, og ifølge WSAVA bør ernæringsvurdering være en integreret del af enhver konsultation. Dette uddannelsestilbud giver jeres klinik mulighed for at kunne rådgive baseret på et informeret og evidensbaseret grundlag omkring en bred vifte af ernæringsrelaterede emner.

Med ernæringsrådgivning kan vi understøtte normal udvikling og funktion af det raske dyr i alle livsstadier. Vi kan øge dyrenes livskvalitet ved at forebygge og behandle overvægt, og vi kan, med sygdomsdiæter, understøtte behandling af kroniske lidelser såsom gigt, sukkersyge, allergi og nyrelidelser. En fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring vil kunne spille en central rolle i rådgivning af ejere omkring hensigtsmæssig ernæring af både raske og syge dyr, samt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre f.eks. slankeprogrammer.

Veterinærsygeplejersken vil erhverve kundskaber i bl.a. ernæringsfysiologi, energimetabolisme, næringsstofomsætning, essentielle næringsstoffer og specifikke ernæringsbehov for hund og kat. Kursisten vil lære at huldvurdere, beregne dagligt energibehov afhængig af livsstadie og aktivitet mm., vurdere foderprodukter, tilrettelægge vægttabsprogrammer samt rådgive i forbindelse med nedsat appetit og uhensigtsmæssige fodringsrutiner.

Adgangskrav

1 års anciennitet/erhvervserfaring. Tilmelding skal vedhæftes dokumentation for autorisation.

 

 

Krav til kursist og klinik

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler. Klinikkernes journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

Det forudsættes, at der vejledes i ernæring på veterinærsygeplejerskens arbejdssted, samt at denne vejledning er en del af veterinærsygeplejerskens arbejdsopgaver. Veterinærsygeplejersken må anvende klinikkens udstyr og journaler i forbindelse med opgaver.

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen forløber over 1 år og består af 5 moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage). Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. Modul 5 er eksamen samt præsentation af ”case reports”. Herudover indgår 2 dages praktikophold på klinisk ernæringsservice på Universitetshospitalet for Familiedyr.

Undervisningssted

KU SUND, Dyrlægevej 16, 1870 Frb. C

Pris

48.000 kr ex. moms.

Prisen inkluderer kursusadministration, alle undervisningsmaterialer samt frokost i forbindelse med alle moduler og eksamen.

Yderligere information

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Charlotte Bjørnvad, e-mail: crb@sund.ku.dk