Lønsats for elever fra 1. August 2019

Fra 1. august stiger lønnen for elever til følgende pr. måned:

1. år: 11.353 kr.

2. år: 12.601 kr.

3. år: 14.561 kr.

Voksenelever over 25 år med godkendt tilskudsaftale stiger til: 19.614 kr.

 

Taksten for kost og logi er pr. 1. januar 2020 på 541,50 kr. pr. uge

Taksten for kost og logi er i 2019 på 523,00 kr.