Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings formål og historie

Vores formål er:

 • At organisere alle, der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske, veterinærsygeplejerske-elev, veterinærsygehjælper eller områder beslægtede hermed i Danmark.
 • At arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår for medlemmerne.
 • At hjælpe veterinærsygeplejersker, veterinærsygeplejerske-elever og veterinærsygehjælpere med råd og vejledning i forhold vedr. løn og ansættelse på danske dyreklinikker/-hospitaler, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening.
 • At varetage veterinærsygeplejerskernes interesser i forbindelse med forhandlinger mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening omkring løn- og ansættelsesforhold for veterinærsygeplejersker i klinisk praksis.
 • At bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne.
 • At udpege medlemmer til Det Faglige Udvalg, samt Det Lokale Uddannelsesudvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen i Danmark og varetage uddannelsens interesser samt udvikling.
 • At varetage efteruddannelse/videreuddannelse for veterinærsygeplejersker i Danmark og herigennem højne den faglige standard.
 • At samarbejde med udenlandske organisationer for veterinærsygeplejersker.
 • At levere aktuel information til brug på hjemmesiden for vores medlemmer: www.vspnet.dk , på vores Facebook-side: www.facebook.com/vspnet.dk og i Serviceforbundets fagblad, Service.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings historie

1992 Uddannelsen til veterinærsygeplejerske blev statsanerkendt i Danmark.
1992 Den første elev-overenskomst mellem Dansk Funktionærforbund og Den Danske Dyrlægeforening.
1999 Veterinærsygeplejerskernes Landsklub blev grundlagt under Assurandørernes Landssammenslutning i Dansk Funktionærforbund, på en generalforsamling i Odense.
Jannie Jensen blev valgt som den første formand.
2001 Marianne Wiberg blev valgt som formand for Veterinærsygeplejerskernes Landsklub.
2003 Ansættelseskontrakten blev baseret på ”ny løn” princippet.

 • Der blev indført tillæg for forskudt arbejdstid.
 • Pensionsbidraget kunne ikke længere fraviges.
 • Grundlovsdag blev en hel fridag i lighed med jule- og nytårsaftensdag.
2005 Ansættelseskontrakten blev ophøjet til en overenskomst.
2005 Det blev muligt at tage veterinærsygehjælper-uddannelsen.
2005 Det første hold Fagveterinærsygeplejersker i Klinisk Etologi afsluttede deres uddannelse.
2006 Veterinærsygeplejersker opnåede løn under barsel, 4 uger før fødsel og 23 uger efter fødsel.
2007
 • Der opnåedes ret til 5 årlige feriefridage.
 • Der mulighed for frihed til fagligt arbejde.
2007 Veterinærsygeplejerskernes Landsklub fik en repræsentant i ACOVENE. Læs evt. mere her: www.acovene.com
2008 Der blev oprettet et heste-speciale i uddannelsen.
2008 www.vspnet.dk blev til.
2009 Veterinærsygeplejerskernes Landsklub skiftede navn til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og blev en selvstændig fagforening under Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning i Serviceforbundet.
2010 Den første årlige VSPdag blev afholdt på Hansenberg i Kolding.
2010 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening fik en side på Facebook: www.facebook.com/vspnet.dk
2010 Yvonne Thomsen blev valgt som formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og ansat som leder af landskontoret i Odense.
2010 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening blev medlem af VETNNET. Læs evt. mere her: www.vetnnet.com
2011 Uddannede veterinærsygeplejersker kan nu søge autorisation hos Fødevarestyrelsen og dermed lovligt udføre flere arbejdsopgaver på klinikken end tidligere.
2011 Det første hold Fagveterinærsygeplejersker i Tandbehandling hos hund og kat afsluttede deres uddannelse.
2011 Ina Andersen blev ansat som kontorassistent på landskontoret i Odense.
2012 Malene Brendorp Meyer blev valgt som formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og ansat som leder af kontoret, der blev flyttet til Upsalagade i København.
2012 Anne Linnemann blev ansat som sekretær.
2012 Det andet hold Fagveterinærsygeplejersker i Klinisk Etologi afsluttede deres uddannelse.
2013 Sarah Hjort Hansen overtog næstformandsposten efter Amber Quick.
2013  Det første hold Fagveterinærsygeplejersker i Anæstesi afsluttede deres uddannelse.

Bestyrelse og ansatte

I dag, har vi én fuldtids lønnet medarbejder, nemlig Malene Brendorp Meyer, som er leder af kontoret i Valby og én deltids medarbejder, Karin Hansen, som er sekretær.

Aase Rohde, som var med til at stifte foreningen tilbage i 1999 er stadig vores bogholder og alle nyder godt af hendes enorme viden og erfaring. Du kan læse en præsentation af alle medlemmerne af bestyrelsen, samt foreningens ansatte, på www.vspnet.dk under menupunktet ”Om os” og undermenuen ”Bestyrelsen”.

Samarbejdet om uddannelsen

Vi har altid haft et tæt og godt forhold til Hansenberg, som er skolen, der uddanner veterinærsygeplejersker i Danmark. Vi arbejder bl.a. sammen om at udvikle uddannelsen i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen og om at arrangere og afholde den årlige VSPdag.

Samarbejdet med Den Danske Dyrlægeforening

Vi har altid haft en god dialog med DDD og ser lyst på samarbejdet fremover. Vi mener, at vi opnår mest i en fornuftig og god dialog. Selvom vi har forskellige interesser ved overenskomstforhandlingerne, så kan vi sagtens arbejde sammen til hverdag – og vi arbejder også sammen om at få en overenskomst, som både veterinærsygeplejersker og dyrlæger kan være tilfredse med. En overenskomst skal jo helst være en win-win situation.

Samarbejdet med branchen

I Veterinærsygeplejerskernes Fagforening sætter vi også stor pris på det gode samarbejde, som vi altid har haft med veterinærbranchen i Danmark. Branchen støtter os bl.a. med sponsorater af vores hjemmeside, www.vspnet.dk og forskellige arrangementer, bl.a. VSPdagen, som er en årlig begivenhed, der samler veterinærsygeplejersker på tværs af arbejdspladser og geografi.