Aktiviteter

Her kan du læse om alle de aktiviteter, vi deltager i – eller er værter for. Du kan bl.a. finde billeder og film fra dimissionen, referater fra årsmøder og meget mere. Klik på overskrifterne herunder.

 

Den nye erhvervsskolereform

Uddannelsesministeriet ønsker at forbedre og tiltrække flere til erhvervsskoleuddannelserne. I denne proces er skolerne og de Faglige udvalg for de over 100 forskellige erhvervsuddannelser i Danmark, heriblandt uddannelsen til veterinærsygeplejerske indkaldt til samarbejde og udvikling af den nye erhvervsskolereform. Veterinærsygeplejerskernes Fagforening sidder med i dette arbejde med 2 repræsentanter fra bestyrelsen. Reformen træder i kraft i skoleåret 2016.

Ændring i bekendtgørelsen om røntgen diagnostikanlæg i den veterinære branche pga. anerkendt arbejdsskade:

Dec. 2012 til juni 2013:

En veterinærsygeplejerske har fået cancer i skjoldbruskkirtlen efter mange års arbejde med røntgen. Den er blevet anerkendt som en arbejdsskade. Mere information om emnet vil følge, men indtil da, så HUSK halskraverne derude og mind hinanden om korrekt røntgenhygiejne. Se eksempler på blyhalskraver her

Juni 2013:
Torsdag den 27. juni var Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Serviceforbundet til møde med folketingsmedlem og formand for beskæftigelsesudvalget Lennart Damsbo-Andersen på Christiansborg. Vores mission var at fremsætte forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 494 af 12/09/1977 – Bekendtgørelse om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug. Vi vil gerne have indført i bekendtgørelsen at halskrave skal bæres på ligefod med blyforklæde og handsker under arbejde med røntgen. Vi aftalte fortræde for hele beskæftigelsesudvalget i efteråret 2013.

Okt. 2013:

Serviceforbundet og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening var, med opbakning fra DDD, den 23. oktober 2013  til møde med beskæftigelsesudvalget på Christiansborg . Mødet gik rigtig godt og der var bred enighed om at forelægge sagen for ministeren.

Jan 2014: Ministeren har nu sendt sagen til SIS – Statens Institut for Strålehygiejne. Vi afventer yderligere fra SIS.

Aug. 2014: Mail til Statens Institut for strålehygiejne:

Fra: Malene Brendorp Meyer [mbm@forbundet.dk]

Sendt: 12. august 2014 14:01

Til: SIS Institutpostkasse

Cc: Alan Winther Nielsen; John Dybart

Emne: Ændring af BEK nr 494 af 12/09/1977

Kære rette vedkommende

Jeg vil spørge til hvad der sker i sagen om ændring af BEK nr 494 af 12/09/1977

Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening søgte i efteråret 2013 Beskæftigelsesudvalget om en ændring af bekendtgørelsen til at indeholde krav om brug af halskrave på ligefod med handsker og forklæder.

Dette ønske er affødt af en anerkendt arbejdsskade sag vedr. et medlem, der er blevet dødeligt syg af cancer i skjoldbruskkirtlen efter mange års arbejde med røntgen i den veterinære branche.

Det var et enigt beskæftigelsesudvalg, der sendte sagen videre til ministeren, som sendte sagen videre til jer i januar 2014.

Jeg ønsker nu svar på, hvornår denne ændring forventes gennemført og hvordan dette vil blive formidlet?

Venlig hilsen

Malene Brendorp Meyer

Formand

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Serviceforbundet

Svar fra Statens Institut for Strålehygiejne

SIS j.nr. 1-5110-42/1

Kære Malene Brendorp Meyer

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at vi, i forbindelse med implementeringen af ”Rådets Direktiv EU-direktiv 2013/59/Euratom om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af de farer, som er forbundet med udsættelse af ioniserende stråling”, reviderer samtlige bekendtførelser på strålebeskyttelsesområdet, herunder bekendtgørelse nr. 494/1977. Dette fremgår af ministeren for sundhed og forebyggelses besvarelse af spørgsmål nr. 54 (Alm. del) d. 19. november 2013.

Tilsvarende fremgår det af besvarelsen, at Sundhedsstyrelsen ikke tidligere har været inddraget i vurderingen af spørgsmålene i den pågældende sag. Sundhedsstyrelsen har indhentet akterne i den pågældende sag fra Arbejdsskadestyrelsen til brug for vore overvejelser om anbefaling om eller direkte krav om brug af halskrave for veterinærsygeplejesker. Sundhedsstyrelsen inddrager i forbindelse med overvejelserne bl.a. Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver i strålebiologi, Arbejdsskadestyrelsen og eventuelt flere.

Når den endelige beslutning er truffet vil dette umiddelbart blive udmeldt til alle interessenter, herunder Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Vi forventer at udredningsarbejdet er afsluttet inden årets udgang.

Venlig hilsen

Peter Yde

Chefkonsulent

Statens Institut for Strålebeskyttelse