Hvorfor være medlem af VF

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening hører under Serviceforbundet og er medlem af FH

Jo flere vi er, des mere muskelkraft har vi
Meningen med at være medlem af en fagforening er for det første, at man står sammen med sine kolleger i faget om at arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold for alle. Vi er stadig så lille et fag i Danmark, at det er nødvendigt, at vi holder sammen i én fagforening og ikke spreder os ud over mange forskellige – så får ingen magt bag deres ord. Jo flere vi er, des mere muskelkraft har vi.

Dine egne, personlige fordele
For det andet, har man som medlem mange fordele i forhold til sine egne private løn- og arbejdsforhold, når man er medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

Kun Veterinærsygeplejerskernes Fagforening må hjælpe dig i forhold til overenskomsten
I Danmark har vi heldigvis foreningsfrihed. Du bestemmer derfor helt selv, om du vil være medlem af en fagforening – og hvilken fagforening, du i så fald vil være medlem af.

I princippet gælder ”Overenskomst mellem Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening om løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejersker”
for alle, der er ansat på den – men! Hvis din arbejdsgiver overtræder overenskomsten, så er det kun Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, der må hjælpe dig.

Specialiseret i veterinærsygeplejerske-faget
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er som den eneste fagforening i Danmark specialiseret i veterinærsygeplejerskernes forhold. De to ansatte på vores kontor, har udelukkende med henvendelser fra veterinærsygeplejersker, veterinærsygehjælpere og -elever at gøre.

Derfor mener vi ikke, at det giver meget mening at være medlem af en anden fagforening end Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, hvis man er uddannet veterinærsygeplejerske, veterinærsygehjælper, elev eller ansat som ufaglært på veterinærsygeplejerske-kontrakten.


Det får du for pengene, når du er medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

For det første får du de overenskomstmæssige rettigheder, som nogen har tilkæmpet sig på dine vegne, bl.a.:

– Feriefridage: 5 stk. pr. år
– Kursusdage: 5 stk. pr. år
– Pension: 8,5% fra din arbejdsgiver og 4,25% fra dig selv
– Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har du fri med løn
– Overarbejde: Afspadsering eller udbetaling i forholdet 1:1,5 eller 1:2
– Fuld løn på barns første sygedag.

For det andet får du hjælp, hvis din arbejdsgiver overtræder overenskomsten.

Desuden giver et medlemskab af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening dig:

– Gratis advokatbistand til faglige sager og ved arbejdsskadesager
– En direkte telefonlinje vedr. løn- og arbejdsforhold
– Vejledning i, hvordan du søger job
– Vejledning i, hvordan du forhandler din kontrakt på plads
– Gennemlæsning af din kontrakt, når den er skrevet
– Gruppelivsforsikring
– PlusKortet, som giver rabatter hos f.eks. Inspiration, Alka osv.
– Gratis hjælp fra vores socialrådgivere, f.eks. i forhold til kommunen
– Adgang til alle sider på VSPnet, bl.a. de aktuelle lønstatistikker
– Udbud af efteruddannelse, f.eks. fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne
– Kurser til medlemspris
– Et fagligt fællesskab med andre veterinærsygeplejersker
– Magasinet ”Dyrlægen” gratis ind ad døren 6 gange årligt
– Mulighed for at vælge medlemmer ind i bestyrelsen
– Mulighed for selv at stille op til valg til bestyrelsen
– Kort vej til din fagforeningsformand, som du altid kan få i tale
– Kort vej til masser af indflydelse på dine egne forhold.


Synes du, overenskomsten er dårlig?
-Så kan vi i princippet godt give dig ret i, at der stadig er meget at kæmpe for. Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings overenskomst med Den Danske Dyrlægeforening er for det første meget ung, sammenlignet med andre overenskomster, f.eks. på handel og kontor området. Man får ikke alt, hvad man kræver eller ønsker sig, den første gang man tegner en overenskomst, men forhandler sig til goderne i løbet af årene.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings overenskomst med DDD er fra 2005 og har dermed kun været forhandlet få gange. Til sammenligning er HKs ældste overenskomst helt tilbage fra 1916 og har derfor været forhandlet mange flere gange.

Vi har stadig mange ønsker til vores overenskomst og vi giver aldrig op! For at vi kan komme igennem med vores krav, er det dog meget vigtigt, at du melder dig ind og står bag os. Det er også vigtigt, at du møder op, når vi inviterer til møder vedr. overenskomstforhandlingerne, så vi ved hvad du vil have, vi skal kæmpe for – på dine vegne.


Yderligere info
Læs mere om, hvad Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan gøre for dig som elev her.

Læs mere om priserne for medlemskab i menulinjen til venstre.

Hvis du vil melde dig ind med det samme, kan du gøre det via forsiden på knappen “Meld dig ind”  her