Overenskomster

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er den overenskomstbærende fagforening for alle, der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske, veterinærsygeplejerske-elev, veterinærsygehjælper eller er ansat i lignende stillinger.

At vi er den overenskomstbærende fagforening betyder, at det udelukkende er os, der må hjælpe dig, hvis du får problemer i forhold til de løn- og arbejdsforhold, der står beskrevet i overenskomsten. Andre fagforeninger må ikke tage sig af forhold, der hører til i vores overenskomster.


 Overenskomsten for veterinærsygeplejersker og veterinærsygehjælpere

Lønstigning pr. 1. februar 2022:    kr. 1.050,00

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker kr. 23.910,-

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere    kr. 22.660,-

 

Lønstigning pr. 1. august 2022:    kr. 500,-

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker kr. 24.410,-

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere   kr. 23.160,-

 

Lønstigning pr. 1. august 2023:    kr. 500,-

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygeplejersker kr. 24.910,-

Basisløn for fuldtidsansatte veterinærsygehjælpere   kr. 23.660,-

Ændringer pr. 1. april 2022:

Nyt Mindstelønstillæg/basisløntillæg:

Nyt basisløn-tillæg til veterinærsygeplejersker med 1 års anciennitet efter endt uddannelse. Tillægget gives hvis den samlede løn( basisløn, kvalifikationstillæg , funktionstillæg) pr. 1. april 2022 ligger under kr.26.050

Pr. 1. august 2022 kr. 26.550

Pr. 1. august 2023 kr. 27.050

 

Selve overenskomsten kan du finde under medlemssektionen.

Bliv medlem i dag – Indmeld dig her

Kend dine rettigheder – læs din overenskomst!

Vi anbefaler kraftigt, at du læser din overenskomst, så du er klar over, hvilke rettigheder og pligter, du har. Overraskende mange har aldrig læst overenskomsten og har derfor ingen mulighed for at sikre sig, at de får, hvad de har ret til. Overenskomsten er indgået mellem Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og begge parter har pligt til at kende og overholde den.

Du kan læse meget mere om de forskellige emner, som overenskomsten beskriver, under menupunktet For medlemmer og undermenuen FAQ.

Hvis du er i tvivl om, hvordan overenskomstens ord skal forstås, er du som medlem altid velkommen til at kontakte os på
tlf.: 3547 3617 / 3547 3618 eller e-mail: vf@forbundet.dk