Alle veterinærsygeplejersker skal autoriseres

Fremover skal alle veterinærsygeplejersker autoriseres. De nye krav fra Fødevarestyrelsen gælder både nyuddannede og rutinerede veterinærsygeplejersker.

Fra 1. oktober 2015 var der nye krav til veterinærsygeplejersker. For at måtte udføre en række opgaver, kræver Fødevarestyrelsen, at veterinærsygeplejersker er autoriserede. Dette gælder også, selvom man i årevis har udført nøjagtig de samme opgaver.

 

Derfor er det vigtigt, at alle veterinærsygeplejerske søger autorisation gennem Fødevarestyrelsen.

 

Når autorisationen er på plads, er der en række opgaver veterinærsygeplejersker må udføre alene, og der er andre opgaver, sygeplejerskerne udelukkende må udføre efter en dyrlæges anvisninger, ansvar og tilstedeværelse.

 

For at opnå autorisationen fra Fødevarestyrelsen, skal alle veterinærsygeplejersker udfylde en simpel blanket på styrelsens hjemmeside.

 

Det er dyrlægen, der skal sikre, at den autoriserede veterinærsygeplejerske har de nødvendige kompetencer i jobbet. Hvis reglerne om autorisation overtrædes, kan både dyrlæge og veterinærsygeplejerske blive straffet med bødestraf – og i helt særlige tilfælde fængsel i op til to år.

 

Hvis en veterinærsygeplejerske ikke er autoriseret, må han eller hun ikke længere udføre nogen af de opgaver, der fremgår af nedenstående flyer ’Er du AUTORISERET som veterinærsygeplejerske?’ Det betyder også, at nyuddannede veterinærsygeplejersker må vente med at udføre de pågældende opgaver, indtil de har modtaget deres autorisation fra Fødevarestyrelsen.

 

Se vores videoer her

Sådan søger du din autorisation – link til Fødevarestyrelsens ansøgningsblanket
Ansøgningen skal sendes til:

 

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

 

Hvad betyder lovgivningen for veterinærsygeplejerske-eleverne?

Veterinærsygeplejerske-eleverne må fortsat gerne lære at udføre de opgaver, som er forbeholdt autoriserede veterinærsygeplejersker. Man skal dog være opmærksom på, at den veterinærsygeplejerske, der lærer eleverne op og viser dem, hvordan opgaverne skal udføres, skal være autoriseret veterinærsygeplejerske.
Så snart, eleven har bestået både skoledelen og praktikdelen af uddannelsen, skal de søge deres autorisation hos Fødevarestyrelsen. Du finder også en beskrivelse af, hvordan du søger din autorisation på www.vspnet.dk under punktet FAQ.

 

Hvad betyder autorisationen for ufaglærte klinikassistenter?

De opgaver, som bekendtgørelsen lister op, er forbeholdt autoriserede veterinærsygeplejersker. Dette betyder, at ufaglærte klinikassistenter ikke lovligt kan udføre opgaverene.
Autoriseret veterinærsygeplejerske er en beskyttet titel. Det betyder, at ingen må kalde sig autoriseret veterinærsygeplejerske, med mindre de rent faktisk har gennemført uddannelsen til veterinærsygeplejerske og søgt og fået deres autorisation.

 

Hvad betyder lovgivningen for veterinærsygehjælperne?

Da de opgaver, som bekendtgørelsen lister op, er forbeholdt autoriserede veterinærsygeplejersker, betyder det at veterinærsygehjælpere ikke lovligt kan udføre opgaverene.

 

Hvad med veterinærsygeplejerskerne fra heste-linjen?

De nye muligheder, som veterinærsygeplejerskerne har fået via den nye lovgivning, gælder også for dyr af hesteslægten som ikke betragtes som et konsumdyr.

 

Hvad betyder autorisations-ordningen for klienterne?

For vores klienter, betyder autorisationsordningen, at de nu har en sikkerhed for, at deres veterinærsygeplejerske er uddannet og yderst godt kvalificeret til at hjælpe dyrlægen i behandlingen af deres kæledyr og til at vejlede og rådgive vedr. deres kæledyr.