Bestyrelses arbejdet

Medlemmerne af bestyrelsen er alle uddannede veterinærsygeplejersker, som laver et rigtig stort stykke arbejde for dine og mine forhold ude på klinikkerne og i de andre stillinger, vi besidder. Du kan læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer her på VSPnet, under menuen Om os og undermenuen Bestyrelsen.

Det gør bestyrelsen for dig:

  • Planlægger efteruddannelse for veterinærsygeplejersker, herunder fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne, Årsmødet for Dyrlæger og Veterinærsygeplejersker og VSPdagen, samt dagskurser i forskellige emner.
  • Udvikler idéer til vores hjemmeside og vores side på Facebook.
  • Indsamler information til VSPnets kursuskalender.
  • Hverver nye medlemmer til foreningen: Jo flere, vi er – des stærkere er vi.
  • Forhandler overenskomst med Den Danske Dyrlægeforening.
  • Deltager i arbejdet i Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen.
  • Deltager i arbejdet i Det Lokale Uddannelses-udvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen.
  • Deltager i det internationale samarbejde vedr. veterinærsygeplejersker.
  • Og meget mere…

Hvordan vælges bestyrelsen?

Alle medlemmer af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til bestyrelsesvalget. Dog må bestyrelsesmedlemmer ikke have økonomisk interesse i den virksomhed de arbejder på.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen – altså medlemmerne – og består af syv bestyrelsesmedlemmer, herunder en formand, en næstformand samt fem menige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover består bestyrelsen af to suppleanter, en bilagskontrollant og en bilagskontrollant-suppleant.

Alle er valgt for to år og skal derefter enten genopstille eller træde ud.

Får bestyrelsesmedlemmerne løn?

Bestyrelsesmedlemmerne får dækket tabt arbejdsfortjeneste samt transport til møder og lign. Alt andet er frivilligt arbejde de udfører i deres fritid. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har iflg. overenskomsten ret til 6 fridage uden løn pr. år, til deltagelse i møder i anledning af fagforeningsarbejdet. Disse dage er dog hurtigt brugt. Udover bestyrelsen har vi en veterinærsygeplejerske der deltager i arbejdet i Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen og Det Lokale Uddannelsesudvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen.

Vi har altid brug for en ekstra hånd

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet – enten ved at stille op til valget til bestyrelsen – eller ved at blive lidt mere løst tilknyttet som praktisk medhjælper, må du endelig kontakte os på vf@forbundet.dk