Medlems Login

Glemt din kode?
merial_small
orion_pharma_small
royal_canin_small
kruuse_small
idexx_small

Pensionsordning

UNDER REVIDERING….

 

Veterinærsygeplejerskernes pensionsordning er tegnet i Nordea liv og pension

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening anvender pensionsmægler til at rådgive os, vores medlemmer og vores arbejdsgivere om vores pensionsordning.

Vi har valgt pensionsmæglervirksomheden RTM Insurance Brokers A/S, som er en af de største dansk ejede forsikringsmæglervirksomheder, som vores samarbejdspartner.

Det er således RTM, som har til opgave at rådgive foreningen og alle vores medlemmer om vores overenskomstaftalte pensionsordning.

Det betyder, at alle henvendelser om pensionsordningen skal rettes til RTM, og det er også RTM du skal kontakte, hvis du ønsker råd og vejledning om din pensionsordning.

Kontaktoplysningerne til RTM Insurance Brokers A/S er :

RTM-logo

RTM Insurance Brokers A/S

Greve Centervej 90

2670 Greve 

Telefon    : +45 4353 1444

Mail          : PENSION@RTM.DK

CVR. 1874 6549

Pensionsmægler Mogens Rosengaard

Telefon       : +45 4422 5147 (direkte)

Mobil           : +45 2632 5131

Mail              : MR@RTM.DK

Account manager Jeanette Klitten Rasmussen

Telefon           : +45 8818 2428 (direkte)

Mail                 : JKL@RTM.DK

 

Obligatorisk arbejdsmarkedspension

Alle ansatte Veterinærsygeplejersker, som er omfattet af overenskomsten mellem Privatpraktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er i henhold til den gældende overenskomst omfattet af en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning.

Indmeldelse til pensionsordningen finder sted straks ansættelsen, men arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at indbetale arbejdsgivers andel af pensionsbidraget i den 3 måneders prøvetidsperiode. Arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 8,5 % og medarbejderens egen andel udgør 4,25 % af lønnen, og den overenskomstaftalte pensionsordning er etableret i Nordea Liv & Pension.

Ved nyansættelse skal din arbejdsgiver tilmelde dig til pensionsordningen og igangsætte indbetalingen af pensionsbidrag.

RTM Insurance Brokers A/S er Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings pensionsmægler, og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har ansat RTM til at rådgive dig og eventuelt din arbejdsgiver om pensionsordningen.

Pensionsordningen er mere detaljeret beskrevet i denne vejledning: VSP Pensionsbrochure 2017

Indhold i pensionsordning

Pensionsordningen består af en solid basisforsikringspakke, som giver ret til udbetaling ved mistet erhvervsevne, visse kritisk sygdom diagnoser eller dødsfald. I tillæg hertil indeholder pensionsordningen en række valgmuligheder således, at du kan tilpasse pensionsordningen med eventuelle personlige ønsker og behov.

Pensionsordningen indeholder en særlig tillægsdækning ved tab af erhvervsevne, idet pensionsordningen er udvidet med en tillægsdækning ved indplacering i et ressourceforløb. Målsætningen med basisdækningen ved tab af erhvervsevne er, at du skal være dækket med mellem 80 % til 100 % af din hidtidige lønindtægt, hvis du får nedsat erhvervsevnen med halvdelen eller mere.

Den anbefalede opsparingsløsning er Nordea Vækstpension, som er et livscyklusbaseret pensionsprodukt, hvor du opnår en professionel investering af pensionsformuen. Livscyklusbaseret betyder, at investeringerne og investeringsrisikoen automatisk tilpasses til din alder og dit forventede pensioneringstidspunkt. I Vækstpension kan du vælge mellem 3 risikoniveauer – lav, mellem og høj, og du er automatisk ved tilmeldingen placeret på mellemrisiko.

Ønsker du at ændre den standard valgte opsparingsløsning, skal du kontakte RTM eller gennemføre ændringen direkte på Nordea Liv & Pension.

Se mere på: www.nordealivogpension.dk/privat/opsparing/investering/vaekstpension/  

 

Helbredsforhold

Ved indmeldelse til pensionsordningen skal der ikke afleveres personlige helbredsoplysninger, men for at blive omfattet af de fulde forsikringsdækninger, må du ikke være sygemeldt, modtager, under ansøgning om eller tidligere have søgt offentlig pension, ikke er ansat i fleksjob, ikke være omfattet af en § 56 aftale eller ansat i anden beskyttet stilling på indmeldelsestidspunktet.

Hvis du er omfattet af et af de nævnte forbehold, kan du være undtaget for forsikringsdækningerne ved nedsat erhvervsevne, herunder præmiefritagelsen. Det er i den forbindelse vigtigt, at du ved indmeldelsen får oplyst Nordea Liv & Pension om et eventuelt forbehold, således at din pensionsordning bliver oprettet korrekt.

Du skal derfor oplyse om eventuelle forbehold til Nordea Liv & Pension eller RTM, når du modtager din dækningsoversigt fra Nordea Liv & Pension.

Rådgivning

Hvis du ønsker rådgivning om din pensionsordning, skal du kontakte RTM på telefon 43 53 14 44 eller sende en mail til RTM på pension@rtm.dk.

Du er også velkommen til at kontakte pensionsmægler Mogens Rosengaard hos RTM direkte på telefon 2632 5131.

Hvis du har flere pensionsordninger f.eks. fra tidligere ansættelsesforhold, kan det kan være en stor fordel for dig at få samlet dine pensionsordninger.

Hvis du ønsker at få overblik over eventuelle bestående pensionsforhold, kan du via www.pensionsinfo.dk downloade en pensionsrapport, hvoraf dine bestående pensionsordninger normalt vil fremgå.

Din arbejdsgiver skal tilmelde dig til pensionsordningen ?

Din arbejdsgiver skal tilmelde dig til pensionsordningen straks ved din tiltrædelse.

Ved til- og afmelding mv. foretrækkes det, at I anvender RTM’s selvbetjeningsløsning.

 

http://www.rtm.dk/selvbetjening/administrator.html

Account Name:           Selvbetjening Password:                                        123456

 

Indbetaling af pensionsbidrag

Hvis din arbejdsgiver har brug for vejledning ved indbetaling af pensionsbidrag til Nordea Liv & Pension, kan der på dette link findes vejledning om indbetalingsformer og muligheder.

www.nordealivogpension.dk/erhverv/administrator/vejledning-til-indbetaling.html

 

Venlig hilsen

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Malene Brendorp Meyer

Formand

 

 

Hjemmeside: www.vspnet.dk

 

 

 

 

 

 

 Forsikringstype   Basisdækning  Mulige valg (til samme forholdsmæssige pris)
Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere i mere end 3 måneder  40 % af lønnen   Op til 80 % af lønnen 
RessourceforløbsydelseTillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og indplacering i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb Maksimal det beløb du ville modtage i ressource-forløbsydelse før modregning for TAE dækningen dog maksimalt hidtidig indkomst efter AMB  
Præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne Aftalt indbetaling  
Ved død – månedlig pension til børn under 21 år* 5 % af lønnen Op til 25 % af lønnen
Opsparingen – ved død før pensionering* Opsparingssaldo  
Sum ved Kritisk Sygdom** 125.000 kroner Op til 645.000 kroner
Sum hvis forsikredes barn under 21 år får en Kritisk Sygdom 50.000 kroner  
Opsparingen til pension (ratepension subsidiært livrente)  Livscyklus baseret opsparing”Aktiv – middel risikoprofil” VækstpensionLink PensionGennemsnitsrente
*       Beløbet er skatte/afgiftspligtigt**   Beløbet er skattefrit

 

 

 

God fornøjelse med den nye og forbedrede pensionsordning for Veterinærsygeplejersker i Danmark

På foreningens vegne

Malene Brendorp Meyer

Formand