Priser for medlemsskab

Nedenstående priser er vejledende. Vi har mange forskellige medlemskategorier, afhængigt af hvordan din situation er, bl.a. mht. dagpengeret, efterløn, forsikringer, elev/voksenelev/færdiguddannet osv.

Kontakt os endelig – så undersøger vi, hvilket medlemskab, du vil få mest ud af og udregner en pris til dig.

Kontingent i kr. pr. måned, 2020:

Elever under 30 år , fagforening og a-kasse, inkl. gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring *  82,00
Færdiguddannet, fagforening, inkl. gruppelivsforsikring og fritids/ulykkesforsikring 507,50
Færdiguddannet, a-kasse, fuld tid 476,00
Efterlønsbidrag, hvis valgt 514,00

* Forskellige forhold skal være opfyldt for at opnå dette lave kontingent. Kontakt os venligst.Husk at kontingentet til fagforeningen automatisk bliver trukket fra i Skat (max- 6000 kr. pr. år.). Kontingentet til A-kassen og efterlønsbidraget trækkes fra uden en max-grænse.

Hvad dækker dit kontingent til fagforeningen og til A-kassen?

Kontingentet på kr. 507,50 som du betaler til fagforeningen dækker følgende:
kr.  39,00 Hvis fritids/ulykkesforsikring er valgt.

Kr. 244,00 går til Serviceforbundet og dækker div. personale i bla. medlemsafdelingen, socialrådgivere og advokatbistand.

Kr. 224,50 går til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og dækker branchespecifikke foreningsudgifter:

  • Løn og kontor til formand, sekretær og bestyrelsen i det omfang der er refusion på tabt arbejdsfortjeneste.
  • Hjælp til medlemmer i alle henseender, bla. lønsedler og kontraktudfyldelse og sagsbehandling, bisidning mm.
  • Det Faglige Udvalg som fører tilsyn med uddannelsen og praktikstederne og er i dialog med uddannelsesministeriet og Hansenberg Organia.
  • Arbejde omkring overenskomsten og forhandling af denne i samarbejde med arbejdsgiverne (PDA)
  • Udvikling af kurser og efteruddannelse bla. VSP-dagen, Vsp-delen på Årsmødet i november og Fagvsp. uddannelserne.
  • Videreudvikling og forenkling af autorisationen for veterinærsygeplejersker
  • Varetagelse af div. opståede forhold i branchen.

Kontingentet til A-kassen er separat fra fagforeningskontingentet og dækker følgende:

Kr. 359,00 medlemsbidrag til staten (ens for alle A-kasser)

Kr. 117,00 administrationsbidrag for A-kassen

Husk også at bruge dit LoPlus-kort, som giver dig rabatter mange steder – hvilket betyder, at du lynhurtigt kan tjene kontingentet ind igen. Du kan læse meget mere om LoPlus-kortet her.

Der er lavet 3 små videoer med medlemmer, der fortæller om hvordan de bruger deres LO Plus fordele gennem deres medlemskab. Se med her:

Familien Lillienholm: https://www.youtube.com/watch?v=p1r97UKTCIA

Familien Burhenne: https://youtu.be/MSQR49VFTF8

Familien Zanchetta: https://www.youtube.com/watch?v=bMPTUZ6u9bE

Husk også at du kan ansøge om et forbrugsforeningskort – Ansøg her eller læs mere om forbrugsforeningen her: www.forbrugsforeningen.dk/Om-forbrugsforeningen