Kurser

Et af Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings hovedformål er, at medvirke til at skabe gode efteruddannelsesmuligheder for veterinærsygeplejerskerne

Hvis du har idéer eller ønsker til både kortere- og længerevarende kurser, er du altid velkommen til at henvende dig til os på vf@forbundet.dk

Den årlige VSPdag

Hver år afholder vi, i samarbejde med Hansenberg, VSPdagen, som er blevet det helt store årlige mødested for både elever, nyuddannede veterinærsygeplejersker og veterinærsygeplejersker, som har været i faget i mange år. Dagen byder på mange forskellige workshops og foredrag, samt en stor udstilling fra branchens leverandører og dagens sponsorer, uden hvem dagen slet ikke var mulig. Ved den årlige VSPdag deltager ca. 100 veterinærsygeplejersker fra hele landet.

Årsmødet for Dyrlæger og Veterinærsygeplejersker

Hvert år er vi, i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening med til at arrangere det store årsmøde for dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Vi finder emnerne og foredragsholderne til veterinærsygeplejerskernes forløb og hjælper med den praktiske afvikling af de to faglige dage. Næste årsmøde finder sted 26-29. september 2019 på Hotel Nyborg Strand