Konference om farlige røntgenstråler peger på behov for handling nu

Der blev sat en fed streg under nødvendigheden af øget sikkerhed i arbejdet med røntgenfotografering på konferencen om fremtidens arbejdsmiljø for veterinærsygeplejersker på Christiansborg. Dagen bød på en række interessante præsentationer af og synspunkter på problemerne – alt pegede på et behov for handling nu og her.

Af Louise Graa Christensen

– Vi er her i dag, fordi vi ønsker, at der skal ske ændringer om bekendtgørelsen om røntgenstråler, fordi der er problemstillinger i den veterinære branche, som der skal ændres på, og som mangler i lovgivningen. Jeg håber, at politikerne kan se, at vi skal have deres hjælp til, at der skal ske ændringer i lovgivningen og forbedringer af sikkerheden på området.

Sådan sagde konstitueret formand i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Sarah Hjort Hansen om den konference om fremtidens arbejdsmiljø, der løber af stablen på Christiansborg i dag.

Hun pegede også på, at bristerne i sikkerheden ikke skyldes ond vilje, men at der er en kultur på veterinærsygeplejerskernes arbejdspladser, hvor det går for hurtigt, når det kommer til røntgenfotograferinger.

– Som det er nu, er det nemt, og det går hurtigt, og der bliver ikke tænkt så meget over det, fordi strålerne er usynlige. Anæstesigasser kan vi fx lugte, men det kan vi ikke med strålerne. Det går simpelthen i glemmebogen i en travl hverdag, men med en ændring i lovgivningen, vil det forandre sig.

Sikkerheden skal løftes kraftigt

Konferencen blev indledt med en velkomst af serviceforbundets formand John Nielsen, der blandt andet pegede på, at der er sikkerhedsmæssige problemer på alt for mange af de cirka 500 dyreklinikker og hospitaler, som findes i Danmark.

– Det er vores påstand, at sikkerheden under arbejdet med røntgen i denne branche skal løftes kraftigt. Derfor er det mig en fornøjelse at kunne præsentere et program med en række dygtige forskere, kolleger fra branchen og ikke mindst politikere, som har en stor viden og klare holdninger til arbejdsmiljø og sikkerhed, sagde han.

Interesserede tilhørere

Forskerne Malene Bisgaard, ph.d. -studerende ved Sygehus Lillebælt og adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Svea Deppe Mørup, ph.d. -studerende og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Strålebeskyttelsesekspert ved EFRS gennemgik den spredte stråling ved røntgenfotografering af dyr og præsenterede blandt andet resultater af et studie, hvor de har set på, hvor meget dosis øjnene modtager fra spredt stråling. Studiet viser, at indstillinger af røntgenrøret og området, der bliver taget billeder af, har stor betydning for dosis.

Det resulterede i mange interesserede spørgsmål fra salen.

Ingen dårlige intentioner

Formanden for Radiograf Rådet Charlotte Graungaard Falkvard fortalte om information og sikkerhed fra en radiografs synspunkt. Bl.a. at ioniserende stråling skal have meget mere opmærksomhed.

–  Intentionerne er der ikke noget i vejen med, men der er strukturelle udfordringer og uhensigtsmæssige magtstrukturer, sagde hun blandt bl.a.

Lennart Damsbo-Andersen (S) ser heller ingen dårlige intentioner. Men han mener, at der er et problem, når det kommer til det krydsfelt, som strålingsproblematikken i klinikkerne ligger i, idet han ikke mener, der er det fornødne tilsyn:

– Det vigtige nu er, at svesken er på disken, og at vi har klar dokumentation for, hvad der går galt. Vi kan se, at der ikke er det tilsyn, der skal være med veterinærsygeplejerskernes arbejde, og at regelsættet ikke lever op til det, det skal.

Livlig politisk debat

Med på konferencen var også en række politikere, der debatterede problematikken.

Halime Oguz fra SF påpegede, at der tydeligvis er huller i lovgivningen, bl.a. i samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, og at der skal udformes en klar politik, der skærmer medarbejderne.

Der var uenighed mellem Liselotte Blixt (DF) og Lennart Damsbo-Andersen (S) om, hvem der burde have taget hul på problemet hvornår. Lennart Damsbo-Andersen ville gerne se fremad, og det bakkede Christian Juhl (EL) op om.

Christian Juhl har fremsat et beslutningsforslag, der sætter fokus på problematikken, og mente, at vi skal diskutere, hvad vi gør med det forslag, der allerede ligger på bordet og se fremad i stedte for at diskutere, hvad der er gået forud for dagens konference.

– Vi har det med det som med antibiotika: Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, sagde formand fra Den Danske Dyrlægeforening Mikkel Markussen. Han var ikke enig i, at der skal laves hurtige tiltag, men var villig til at arbejde videre med problematikken.

Serviceforbundets formand John Nielsen afrundede debatten:

– Præmissen om at lokalerne ikke kan forlades, køber jeg ikke. Vi skal kigge mod de lande, hvor alle medarbejdere forlader lokalet, når der skal røntgenfotograferes dyr, så vi skal ikke en gang opfinde den dybe tallerken. Jeg ser frem til at få en løsning på det her, det har stået på alt for længe.

Repræsentanter fra Veterinærsygeplejerskernes Fagforening sammen med Lennart Damsbo-Andersen (S), Halime Oguz (SF), Liselott Blixt (DF) og Christian Juhl (EL)

Læs mere om konferencen:

Dyrlægen.nu: Ingen skal blive syge af at gå på arbejde