Hvordan står det til med strålerisiko, når veterinærsygeplejersker går på arbejde?

Det har 2 undersøgelser blandt veterinærsygeplejersker søgt at afdække. Du kan se resultatet her.

Den første undersøgelse blev gennemført i oktober 2021, hvor spørgsmålene blev udsendt på mail til 950 medlemmer af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse i SurveyXact. Spørgsmålene har også kunne besvares på en stand på veterinærbranchens årsmøde den 16. september 2021. 221 besvarede undersøgelsen.
Resultatet kan ses her

For at få yderligere viden, har fagforeningen gennemført endnu en undersøgelse i perioden mandag 7. februar til onsdag 9. februar 2022. Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse i SurveyMonkey. Link til undersøgelsen er sendt pr. mail til 977 medlemmer af Veterinærsygeplejerskerne Fagforening den 7. februar 2022.
301 veterinærsygeplejersker har deltaget i undersøgelsen.
Resultatet kan ses her

Hvad viser undersøgelsen fra foråret 2021?

99% af deltagerne arbejder med røntgen.

21% flere gange dagligt

28% dagligt

31% 2-3 gange om ugen

14% ugentligt

Arbejdet med røntgen er altså en integreret del af hverdagen som veterinærsygeplejerske

Sandsække, bindebånd og vugger kan anvendes til at immobiliser dyrene, så veterinærsygeplejerskerne ikke skal holde dem under røntgen.
Men udstyret anvendes ikke ofte nok. Her er svarene på spørgsmålet:
I hvilken grad benytter faggrupperne redskaber som sandsække, bindebånd og vugger til at immobiliser dyrene?

Hver gang 2%

Ofte 13%

Halvdelen af gangene 7%

Sjældent 39%

Aldrig 39%

Beskyttelsesbriller kan anvendes til at beskytte øjnene mod stråling, men hele 79% svarer, at de ikke er til rådighed.

Udstyret bør testes regelmæssigt, men undersøgelsen viser, at det ikke sker.

Ja, vi tester regelmæssigt 14%

Ja, men sjældent 16%

Nej, det gør vi ikke 50%

Ved ikke 20%

Mange veterinærsygeplejersker har oplevet at være udsat for stråling

Hvad viser undersøgelsen fra februar 2022?

50% af deltagerne ved ikke, om der er en strålekoordinator på deres arbejdsplads.

41,86% kender ikke virksomhedens kvalitetshåndbog, som er obligatorisk og skal beskrive procedurer og sikkerhed i forbindelse med røntgenundersøgelser.

28,57% ved at den findes, men har ikke et godt kendskab.

Kun 21,26% har et godt kendskab.

For få klinikker har udstyr, som kan erstatte veterinærsygeplejerskernes tilstedeværelse i lokalet under røntgen.

Har klinikken indkøbt udstyr til at lejre dyrene under røntgenundersøgelser, så du og dine kolleger kan forlade lokalet?

Ja 12,62%

Ja, men vi bruger det ikke 27,24%

Nej 52,49%

Ved ikke 7,64%

Hvor udstyret til at lejre dyrene findes, benyttes det ikke altid, viser svaret på et opfølgende spørgsmål til dem, der har svaret ja til, at udstyret findes.

Benytter du og dine kolleger jer af hjælpemidlerne til fiksering?

Ja, hver gang 7,56 %

Ja, nogle gange 63,03 %

Nej, aldrig 28,57 %

Ved ikke 0,84 %

For de fleste veterinærsygeplejersker er det ikke muligt at forlade lokalet under røntgen.

Forlader du og dine kolleger lokalet under røntgenundersøgelser?

Ja, hver gang 5,13%

Ja, nogle gange 36,75%

Nej, aldrig 58,12%

Ofte kan en veterinærsygeplejerske udsættes for stråling, hvis de arbejder ved en anden arbejdsstation i det lokale, hvor der foretages tandrøntgen.

Har du oplevet, at du eller dine kolleger arbejder ved en anden arbejdsstation i tand-røntgenlokalet, mens der tages røntgenbilleder?

Ja 45,64%

Nej 52,61%

Et dosimeter kan vise, hvor meget stråling en veterinærsygeplejerske udsættes for, men for at få et retvisende billede kræver det, at det anvendes hver gang, og det er ikke tilfældet.

Bærer du og dine kolleger et dosimeter, når I arbejder med røntgenundersøgelser, CT og lignende?

Ja, altid 57,64 %

Ja, oftest men ikke altid 26,39 %

Ja, nogle gange 11,81 %

Nej 4,17 %

Øvrige undersøgelser

Studie offentliggjort den 14. december 2021 om røntgenundersøgelser kontra stråledosis, der rammer øjnene.
Studiet viser en øget dosis røntgenstråling, ja helt op til en fordobling ved røntgenundersøgelser af større dyr ved røntgenundersøgelser i veterinærbranchen, hvor personalet personligt immobiliserer dyrene, der rammes i øjnene af røntgenstråler. Øjenlinsen er særlig udsat for røntgenstråler, og det giver en øget risiko for grå stær.

Læs om studiet her

Artiklen er opdateret 10. februar 2022, da den 2. undersøgelse blev gennemført.