Se veterinærsygeplejerskernes ønsker til ny overenskomst

I år skal overenskomsten fornys. Vi har spurgt jer, hvad vi skal kæmpe for. Se her hvad der er svaret indtil nu

Af Susanne Fasting

Foreløbigt har 185 svaret på undersøgelsen, som blev sendt ud med nyhedsbrevet i januar. Medlemmerne har haft en måned til at svare på spørgsmålene.

Du kan stadig nå at give dit svar her

”Når vi går til forhandlingsbordet senere på året, har fagforeningen nu en liste med jeres ønsker. Vi ved allerede, at vi ikke kan få alle vores ønsker opfyldt, men listen er et vigtigt pejlemærke for os i fagforeningen,” siger Malene Brendorp Meyer, formand for Veterinærsygeplejerskernes fagforening. ”Derfor håber jeg, at endnu flere vil svare på undersøgelsen.”

”Jeg blev især overrasket over elevernes prioriteringer. At de har vægtet pension højere end lønstigninger, havde jeg ikke regnet med. Nu bliver det spændende, om det er noget, vi kan komme igennem med hos arbejdsgiverne,” tilføjer Malene Brendorp Meyer, som skal til forhandlingsbordet til maj/juni.

Her er jeres foreløbige svar:

LØNSTIGNING: Hvad ønsker du, at vi skal arbejde for?
Der er ingen tvivl, igen i år er lønstigning det højeste ønske blandt alle, og også det vi vil kæmpe mest for.

Her var der mulighed for at vælge flere svar, og svarene fordelte sig sådan:

Højere grundløn /størst mulig stigning for alle: 92,93 %

Højere ulempe-tillæg (hverdage, aftener/nat, lørdag, søn- og helligdage): 14,67 %

Højere grundløn for ny-uddannede (eller fx. tillæg til ny-uddannede): 13,59 %

Fritvalgs lønkonto-ordning (En del af basislønstigningen går til en fritvalgs-ordning, som kan bruges til fx fridage, omsorgsdage, seniordage, pension eller mere i løn. Lønsummen vil være den samme, så en fritvalgslønkonto betyder, at basislønnen ikke kan stige tilsvarende): 13,59 %

Ingen af ovenstående 0 %

PENSION: Hvad skal vi kæmpe for?
Flertallet ønsker en højere arbejdsgiverbetalt pension, men der er også stor interesse for, at alle i branchen får en sundhedsordning.

Her var også mulighed for flere valg:

Højere arbejdsgiver-betalt pension: 58,89 %

Ens sundhedsordning for alle i branchen (fx. psykologhjælp, stressrådgivning, fysioterapeut, kiropraktor, massage, zoneterapi o.l.): 48,33 %

Pension af alle løndele (dvs. pension af alle tillæg og andet, du får løn for): 30,00 %

Højere medarbejderbetalt pension: 3,33 %

Ingen af ovenstående: 3,89 %

VAGT: Hvad skal vi kæmpe for?
Næsten 60% af dem, der har svaret på undersøgelsen, har ikke vagter. Blandt de prioriterede krav havde en forbedring af vagt-afregningen størst tilslutning.

Her var også mulighed for flere valg:

Jeg har ikke vagter i mit arbejde: 59,32 %

Ændringer ved vagtafregning: 18,64 %

Ændringer ved rådighedsvagt: 10,73 %

Ændringer ved tilkaldevagt: 9,60 %

Ændringer ved kørsel i forbindelse med vagtarbejde: 5,08 %

Ved ikke: 16,95 %

FERIE / FRITID: Hvad skal vi kæmpe for?
Flere feriefridage er højest prioriteret, men både omsorgsdage og løn ved dødsfald og begravelse har også stor tilslutning.

Her var også mulighed for flere valg:

Flere feriefridage: 46,07 %

Omsorgsdage (ved børn under 15 år samt for seniorer): 38,76 %

Løn ved dødsfald og begravelse af nære pårørende: 37,08 %

Ingen af ovenstående: 7,30 %

BARSEL: Hvad skal vi kæmpe for?
Det største ønske vedrørende barsel er muligheden for at kunne gå fra mere end 4 uger før tid. 

Her var også mulighed for flere valg:

At kunne gå mere end 4 uger før tid: 63,10 %

Bedre barselsrettigheder for fædre: 12,50 %

Ingen af ovenstående: 28,57 %

BARNS SYGDOM: Hvad skal vi kæmpe for?
At kunne holde barns 2. sygedag med løn er klart det største ønske.

Her var også mulighed for flere valg:

Barns 2. sygedag MED løn: 70,66 %

Barns 3. sygedag UDEN løn: 10,18 %

Ingen af ovenstående: 28,14 %                    

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT / TILLIDSREPRÆSENTANT
Interessen for forbedringer af rettighederne for de tillidsvalgte er ikke så stor, da kun få medlemmer har et tillidshverv. Størst opbakning er der til forbedringer til brug for/af AMR + TR på klinikkerne.

Her var også mulighed for flere valg:

Brug for/af AMR + TR på klinikkerne: 33,33 %

Skærpede opsigelsesregler: 11,85 %

Ingen af ovenstående: 56,30 %

ELEV: Hvad skal vi kæmpe for?
Dette spørgsmål var alene til elever. Elevernes største ønske er at få arbejdsmarkedspension. Herefter kommer den størst mulige lønstigning.

Her var også mulighed for flere valg:

Pension til elever: 53,73 %

Størst mulig lønstigning: 47,76 %

Feriefridage til elever: 38,81 %

Betalt frokost til elever: 23,88 %

Mange flere ideer og ønsker
Der var mulighed for at skrive yderligere ønsker, og noget af det, der blev noteret, var:

  • Betalt frokostpause blev nævnt af flere
  • Et fast ekstra tillæg, når man er blevet fag vsp blev også nævnt af flere
  • Seniorfridage for at fastholde seniorer i faget
  • Ret til en anden fridag, hvis den falder på en kursus- eller helligdag
  • Betaling af arbejdssko
  • Betalt løn under barsel
  • Anciennitetstillæg
  • Voksenelevløn.

Der var også ønsker, som ligger udenfor overenskomstforhandlingerne, for eksempel at få ændret de lovmæssige begrænsninger, så VSP’er får ret til at udføre narkose etc. uden overvågning af dyrlæge.

Et andet ønske var, at fagforeningen skulle kræve, at alle ledere tager et lederkursus af længere varighed, så de bedre kan kommunikere med deres medarbejdere.

”Vi er meget glade for de mange input, som gør os meget klogere på, hvor der er nogle problemer i hverdagen på dyreklinikkerne. Det er vigtigt, så vi kan tage det op med arbejdsgivernes organisation og ved overenskomstforhandlingerne,” siger Malene Brendorp Meyer.

SurveyMonkey