Snyder du dig selv for betaling for merarbejde?

Kender du reglerne for varslet og akut overtid? Se det her

Af Susanne Fasting

Merarbejde eller overarbejde i daglig tale er arbejde, der er påbegyndt, så det ikke kan forventes afsluttet inden for den fastlagte arbejdstid.

Merarbejde skal være pålagt af eller aftalt med arbejdsgiveren.

Du har ret til betaling for merarbejde fra første merarbejdstime pr. dag.

Varslet merarbejde
Hvis din arbejdsgiver varsler merarbejde med 28 dage, og du kan nå at afspadsere indenfor normperioden, har du ikke krav på merarbejdsbetaling.

På den måde kan du arbejde ekstra timer, hvis en kollega er på ferie, og så holde fri i en anden uge, så timetallet passer i normperioden.

Akut overarbejde
Men hvis der opstår akut overarbejde, skal du have overarbejdsbetaling.

Det kan for eksempel være, at en kollega bliver syg, der kommer et sygt dyr ind på klinikken, eller der sker noget andet, som kræver, at du må arbejde ekstra, selvom det ikke er varslet med 28 dage.

Betalingen for merarbejde er 1 ½ times løn i timen for de første 3 timer (50%) og 2 timers løn pr. time for de efterfølgende timer (100%).

Det skal understreges, at du bør sørge for at få din arbejdsgivers accept, inden du påbegynder dit merarbejde, da du ellers risikerer, at det ikke bliver godkendt.

Afspadsering
Afspadseringstidspunktet aftales mellem arbejdsgiveren og veterinærsygeplejersken. Hvis I ikke kan blive enig om, hvornår der skal afspadseres, skal arbejdsgiveren give et varsel på en uge.

Hvis der ikke er noget at lave på klinikken, kan din arbejdsgiver varsle afspadsering med dags varsel. Det gælder dog ikke, hvis din optjente afspadsering er optjent i vagt eller indenfor de seneste 3 døgn.

Også for deltidsansatte
Det gennemsnitlige timetal for en veterinærsygeplejerske er 34 timer om ugen. Mange arbejder altså på deltid.

Derfor fik vi ved sidste overenskomstforhandling gennemført, at deltidsansatte også har krav på merarbejdsbetaling.

Er du for eksempel ansat 30 timer om ugen, skal du have merarbejdsbetaling, hvis du bliver bedt om at arbejde mere end din timenorm.

For eksempel kan en deltidsansat veterinærsygeplejerske blive bedt om at arbejde på fuld tid, hvis en kollega er på ferie. Det skal varsles overfor sygeplejersken i forbindelse med ferieplanlægningen eller senest 28 dage før.

Fast tillæg for merarbejde
Overenskomsten giver mulighed for, at der kan aftales et fast honorar på 1.000 kroner om måneden, som kan dække fast ulempe- og merarbejdstillæg.

I overenskomsten står der:

Vi anbefaler, at du overvejer nøje, om 1.000 kroner om måneden dækker de ulempe- og merarbejdstillæg, du ville havde optjent, hvis du ikke fik det faste tillæg.

Snyder du dig selv ved merarbejde?
Foto: Shutterstock