Arbejdsmiljønyt: Glasfiberskinnemateriale kan være kraftigt allergi fremkaldende

Delta-Cast Elite glasfiberskinnemateriale, der bliver brugt i den veterinære branche til at stabilisere brækkede ben, indeholder det kraftigt allergifremkaldende Diisocyanate

Af Liselotte Nielsen, fagveterinærsygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelsesmedlem

Arbejdstilsynet har i efteråret konstateret, at der er stort indhold af Diisosyanate på mellem 10 og 18 vægt% i Delta-Cast Elite. Der står ikke på produktet, at det indeholder Diisocyanate.

Indholdet kan man kun få viden om, hvis man skaffer den engelske udgave af sikkerhedsdatabladet. Det har ikke været muligt at skaffe en dansk udgave af sikkerhedsdatabladet.

Ifølge arbejdsmiljøloven om arbejde med Diisocyanate kræves der særligt mange sikkerhedsforanstaltninger, hvis man arbejder med et materiale, der indeholder over 0,5 vægt% Diisocyanate. Disse regler gør det meget svært at arbejde med glasfiberskinneprodukter i dyrlægebranchen. Loven kræver endnu ikke, at leverandøren oplyser om de skærpede sikkerhedskrav.

Ligeledes indeholder glasfiberskinnematerialet fra 3M Scotchcast Plus mellem 3 og 6 vægt% Diisocyanate ifølge deres danske sikkerhedsdatablad. Det er også over grænsen på 0,5 vægt%, så der kræves også her øget sikkerhed.

Regler, når der arbejdes med Diisocyanate over 0,5 vægt%:

  • 2 dages kursus i arbejde med Epoxy og Diisocyanate i sundhedssektoren
  • Håndvask med automatisk vand
  • Advarselsskilte uden for rummet om, at der arbejdes med Diisocyanate
  • Særlig procesventilation
  • Brug af handsker (EN 374) og maske
  • Affald skal i særligt risikoaffald
  • KUN folk med uddannelsen må arbejde med skinnematerialet.

Der gives et påbud fra Arbejdstilsynet, hvis man ikke overholder reglerne for arbejde med Diisocyanat.

Læs mere om arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter

Inspiration til 2 typer skinnematerialer, der er ufarlige at bruge i dyrlægebranchen:

Woodcast er et produkt, der er lavet af et træ materiale. Det er ufarligt og kan opløses i naturen. Det kommer i forskellige tykkelser af plader, der skal opvarmes i en special ovn og klippes til. De kan anvendes som halv eller hel skinne. Er vandfast, hvis forbindingen bliver våd. Skinnen kan anvendes flere gange på samme dyr, da man ved forbindingsskift blot opvarmer den igen. Firmaet i Finland giver tilbud på ovn og skinnemateriale startpakke, hvis man kontakter dem på hjemmesiden.

Læs mere her

Vet-lite bandage skinnemateriale fra Kruuse er et velkendt produkt, som Arbejdstilsynet kan godkende som ufarligt. Skinnematerialet består af hvidt thermoplastisk væv, der skal opvarmes i varmt vand. Der kan derefter støbes halv eller helskinner til dyrene.

Liselotte Nielsen fagveterinærsygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelsesmedlem.

Foto: Liselotte Nielsen