Lønstigninger for veterinærsygeplejersker og veterinærsygehjælpere pr. 1. august 2022

1 august 2022 forhøjes basislønnen for en fuldtidsansat veterinærsygeplejerske og veterinærsygehjælper med 500 kroner pr. måned.

For deltidsansatte stiger basislønnen forholdsmæssigt.

Tillæg til basisløn for veterinærsygeplejersker med 1 års anciennitet efter endt uddannelse (basisløntillæg) stiger med 500 kroner pr. måned til 26.550 kroner. For deltidsansatte stiger basislønnen forholdsmæssigt.

Stigningen på basislønnen betyder, at ALLE får en lønstigning.

Løn til elever stiger

Elevernes lønninger stiger også

1. februar 2022 –

31. juli 2022

1. august 2022 –

31. juli 2023

Fra 1. august 2023
1. år 12.100 kroner 12.200 kroner 12.700 kroner
2. år 13.400 kroner 13.500 kroner 14.000 kroner
3. år 15.500 kroner 15.600 kroner 16.100 kroner

Voksenelever over 25 år med godkendt tilskudsaftale:

1.      februar 2022 –

31. juli 2022

1. august 2022 –

31. juli 2023

Fra 1. august 2023
20.100 kroner 20.300 kroner 20.700 kroner