Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening?

Lørdag den 8. oktober slår vi dørene op for årets generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Vi vil rigtig gerne se så mange af vores medlemmer som muligt og vi håber, at kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant.

Så hvis du er frisk på at arbejde for løn og arbejdsforholdene for veterinærsygeplejersker, -hjælpere, og -elever vil vi gerne byde dig indenfor i vores fantastiske bestyrelse.

Vi har møder 6 gange årligt og vi deltager alle i både Vsp-dagen og Årsmødet for Veterinærsygeplejersker og dyrlæger. Vi bruger derudover en weekend på et bestyrelsesseminar, hvor vi arbejder med bla. strategi, mål og retning, årshjul mv. for det kommende år. Vi afholder 3 af vores 6 bestyrelsesmøder i forbindelse med de årlige events. Vi har en dejlig uformel omgangstone og vi når også, at hygge os med hinanden. Vi søger dig, der gerne vil tage fat på nogle emner og som vil arbejde indimellem møderne med egne opgaver også.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men vi dækker din tabte arbejdsfortjeneste og dine kørselsudgifter mm.

Som bestyrelsesmedlem kommer du ind i bestyrelsens hverdag med det samme.

Som suppleant står du ”stand by” hvis et bestyrelsesmedlem får forfald og vil kun skulle deltage i bestyrelsesarbejdet ved indkald.

Har du flere spørgsmål vedr. bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at ringe til Næstformand Sarah Hjorth Hansen på tlf.: 2081 7240, eller til Formand Malene Brendorp Meyer på på tlf.: 2750 2904

Vil du stille op til valget til bestyrelsen?
Alle erhvervsaktive medlemmer, som ikke har økonomiske interesser på deres arbejdsplads og som er medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til valget til bestyrelsen. Hvis du gerne vil stille op til valget, kan du give os besked om det på forhånd, på vf@forbundet.dk eller under selve generalforsamlingen.

Vi håber ovenstående har vagt din interesse og ser frem til at høre fra dig