Indkaldelse til generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Kære medlem,

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 11.00 – 12.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg,

i henhold til vedtægterne for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

 Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Årsmøde for dyrlæger og veterinærsygeplejersker 2022.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af stemmeudvalg 
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 
  4. Regnskab for 2021 
  5. Indkomne forslag 
  6. Vedtægtsændringer  
  7. Valg til Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings bestyrelse:

Næstformand Sarah Hjorth Hansen er på valg – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Amber Marie Quick er på valg – Genopstiller ikke

Bestyrelsen indstiller suppleant Julie Jensby til posten

Bestyrelsesmedlem Liselotte Blenstrup Rasmussen er på valg – Genopstiller ikke

Suppleant Charlotte Jensen er på valg – Genopstiller

Dvs. der skal vælges et bestyrelsesmedlem for en to årig periode og en suppleant for en to årig periode 

8. Eventuelt 

 

Forslag til vedtægtsændringer:

 §10 Regnskab og revision

Formanden tegner foreningen og i dennes fravær næstformanden.

 Det i kursiv skrevet, er den ønskede tilføjelse.

Vi glæder os til at se dig!

Se indkaldelsen her

Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening?

Så mangler vi DIG 🙂

Er du frisk på at arbejde for løn og arbejdsforholdene for veterinærsygeplejersker, -hjælpere, og -elever, vil vi gerne byde dig indenfor i vores fantastiske bestyrelse.

Vi har møder 6 gange årligt og vi deltager alle i både Vsp-dagen og Årsmødet for Veterinærsygeplejersker og dyrlæger. Vi bruger derudover en weekend på et bestyrelsesseminar, hvor vi arbejder med bla. strategi, mål og retning, årshjul mv. for det kommende år. Vi afholder 3 af vores 6 bestyrelsesmøder i forbindelse med de årlige events. Vi har en dejlig uformel omgangstone og vi når også, at hygge os med hinanden. Vi søger dig, der gerne vil tage fat på nogle emner og som vil arbejde indimellem møderne med egne opgaver også.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men vi dækker din tabte arbejdsfortjeneste og dine kørselsudgifter mm.

Som bestyrelsesmedlem kommer du ind i bestyrelsens hverdag med det samme.

Som suppleant står du ”stand by” hvis et bestyrelsesmedlem får forfald og vil kun skulle deltage i bestyrelsesarbejdet ved indkald.

Har du flere spørgsmål vedr. bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at ringe til Næstformand Sarah Hjorth Hansen på tlf.: 2081 7240, eller til Formand Malene Brendorp Meyer på på tlf.: 2154 9955

Vil du stille op til valget til bestyrelsen?
Alle erhvervsaktive medlemmer, som ikke har økonomiske interesser på deres arbejdsplads og som er medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til valget til bestyrelsen. Hvis du gerne vil stille op til valget, kan du give os besked om det på forhånd, på vf@forbundet.dk eller under selve generalforsamlingen.

Vi håber ovenstående har vagt din interesse og ser frem til at høre fra dig

Med venlig hilsen:

 Bestyrelsen i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

www.vspnet.dk

www.facebook.com/vspnet.dk

vf@forbundet.dk

Tlf.: 3547 3617