Konference på Christiansborg 8. april om fremtidens arbejdsmiljø for veterinærsygeplejersker

8. april 2022 afholdes en konference i fællessalen på Christiansborg, hvor politikere og eksperter skal drøfte veterinærsygeplejerskers arbejdsmiljø.

Susanne Fasting

Konferencen var oprindeligt planlagt til den 10. januar, men er udsat til 8. april på grund af corona.

Et vigtigt emne på konferencen er, hvordan vi får stoppet strålefare på dyreklinikker. Det er vigtigt, at ingen skal risikere cancer af at gå på arbejde.

Men desværre udsættes veterinærsygeplejersker for ikke ubetydelige mængder af røntgenstråling, når de går på arbejde. Det skyldes, at arbejdsforholdene for veterinærsygeplejersker i høj grad afviger fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger.

Der vil være faglige oplæg fra oplægsholdere, som kan gøre os klogere på røntgenstråling på arbejdspladsen. Der vil også være en politisk paneldebat med deltagelse fra rød og blå blok, hvor der sættes fokus på politiske tiltag, som kan forbedre veterinærsygeplejerskers arbejdsmiljø.

Program:

08:30-09:00 Ankomst og registrering af deltagere

09:00-09:10 Velkomst v/ John Nielsen, forbundsformand for Serviceforbundet

09:10-10:00 Den spredte stråling ved røntgenfotografering af dyr v/ Malene Bisgaard, ph.d.-studerende ved Sygehus Lillebælt og adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Svea Deppe Mørup, ph.d.-studerende og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Strålebeskyttelsesekspert ved EFRS

10:00-10:15 Kaffepause

10:15-10:30 Information og sikkerhed – fra en radiografs synspunkt v/ Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet 10:30-11:00 Uddannelse og praksiserfaringer fra klinisk røntgenarbejde v/ Claus Brix, fagchef i Radiograf Rådet

11:00-11:30 Hverdagen for en veterinærsygeplejerske v/ Malene Brendorp Meyer, formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

11:30-12:00 EU’s arbejde for at undgå arbejdsrelateret kræft v/ Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

12:00-13:00 Frokost

13:00-14:00 Politisk paneldebat om bekæmpelsen af arbejdsrelateret kræft, herunder muligheden for at stille større krav til beskyttelsesudstyr i forbindelse med røntgenstråling Panelet består af Anne Honoré Østergaard (V), Liselott Blixt (DF), Lennart Damsbo-Andersen (S), Halime Oguz (SF) og Christian Juhl (EL)

14:00-14:15 Afrunding v/ moderator

Tid og sted
8. april 2022

Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K

Se programmet her

Tilmelding
Du kan tilmelde dig konferencen ved at sende en mail til MCE@POLICYGROUP.DK