Generalforsamling vedtager vedtægtsændring

En velbesøgt generalforsamling gav stor opbakning til bestyrelsens forslag om at ændre fagforeningens vedtægter for at være endnu bedre rustet til den kommende konflikt.

Den 9. december var er ekstraordinær generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

På generalforsamlingen skulle deltagerne drøfte overenskomstforhandlingerne og varslingen af konflikt overfor Dyrlægernes Arbejdsgiverforening (DA).

Baggrunden for konfliktvarslet er forhandlingen af overenskomsten, som udløb 1. august. Fagforeningen og arbejdsgiverne er mødtes flere gange, men kan ikke blive enige. Det er især spørgsmålet om lønstigning, som skiller de 2 parter.

Overenskomsten mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og DA er ikke omfattet af Hovedaftalen som de fleste andre overenskomster. Det betyder, at vejen til konflikt og Forligsinstitutioner er lidt anderledes end for de fleste andre overenskomstforhandlinger. Det var baggrunden for, at bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægterne, så fagforeningen nu og i fremtiden vil være endnu bedre rustet til konflikt.

Forslaget lød:
Der indsættes en ny bestemmelse i vedtægterne som nyt stykke 2 i § 2, med følgende ordlyd:
”Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er som medlemmernes forhandlingsberettigede organisation til enhver tid befuldmægtigede til at varetage medlemmernes interesser i løn- og ansættelsesmæssige henseender, herunder ved varsling af kollektive kampskridt og/eller fremsendelse af kollektive/individuelle opsigelser i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af kollektive overenskomster.”

 På generalforsamlingen gav formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Malene Brendorp Meyer, en forklaring på, hvorfor det var nødvendigt med vedtægtsændringen:

”Vi har aldrig været i konflikt før, og efter rådgivning fra advokaterne i Serviceforbundet og FH har bestyrelsen fundet ud af, at vi med vedtægtsændringen kan sende et kollektivt konfliktvarsel på vegne af medlemmerne til arbejdsgiverforeningen. Så undgår vi, at arbejdsgiverne bliver oplyst om, hvem der eventuelt skal indgå i en strejke. Det er egentligt noget jura. Når konflikten er slut, har man nemlig krav på at indtræde i sin stilling præcis som før konflikten, og den eneste grund til, at vi er nødt til at komme igennem det her, er, at vores overenskomst ikke er omfattet af Hovedaftalen.”

Stor tilslutning til bestyrelsens forslag
144 medlemmer deltog i afstemningen. Stemmerne fordelte sig sådan:

  • 139 stemte ja til forslaget
  • 3 stemte nej til forslaget
  • 2 stemmer var ugyldige

Vedtægterne kræver, at der skal være mere end 2/3 flertal fra de stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen for at vedtage sådan en vedtægtsændring.

På baggrund af stemmefordelingen kunne dirigent John Nielsen, som er forbundsformand i Serviceforbundet, derfor konstatere, at vedtægtsforslaget var vedtaget.

”Jeg er rigtig glad for den store opbakning fra medlemmerne. Det gælder både det overvældende stemmetal og de mange støttende kommentarer fra deltagerne. Det varmer at mærke medlemmernes opbakning, og at vi sådan står sammen om det her,” siger formanden for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

”Det næste, der skal ske nu, er, at vi sender første konfliktvarsel. Derefter forventer vi, at vi bliver indkaldt i Forligsinstitutionen. Denne gang regner jeg da også med, at arbejdsgiverne stiller med hele deres forhandlingsudvalg, selvom deres juleferie måske nærmer sig,” konstaterer Malene Brendorp Meyer. ”Jeg har store forventninger til forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Forligsmanden er nemlig sat i verden for at finde løsninger. Men bliver vi ikke enige, ved jeg nu, at medlemmerne er parate til konflikt. De vil have respekt og mere i løn.”

Foto: Shutterstock