Hvad må arbejdsgiver spørge om til jobsamtalen?

Nogle veterinærsygeplejersker oplever at få upassende eller ligefrem ulovlige spørgsmål til jobsamtaler. Her er en række emner, hvor du skal være særligt opmærksom.

”Hvis jeres barn bliver syg, hvem af jer tager så barns første sygedag?” eller ”Har du tidligere været ramt af stress?”

Det er eksempler på spørgsmål, som medlemmer af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er blevet stillet til deres jobsamtale, fortæller formand Malene Brendorp Meyer. Og arbejdsgiverne skal selvfølgelig afklare, om kandidaten er den rette, men det betyder ikke, at de må spørge til hvad som helst. Det understreger advokat og chef for Faglig Afdeling Anders Dupont Dall fra Serviceforbundet, som Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er en del af.

Tommelfingerreglen er som udgangspunkt enkel: Arbejdsgiver må spørge til det, der omhandler arbejdet og de opgaver, der skal udføres, mens alt, hvad der handler om privatliv i form af for eksempel generel helbredstilstand, trosretning eller politisk overbevisning, ikke hører til i en jobsamtale. Kan du sandsynliggøre, at du er blevet frasorteret på grundlag af en af de ting, kan du kontakte din fagforening og få rådgivning.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at arbejdsgiver fx gerne må spørge til din alder og dit køn, men arbejdsgiver må ikke lægge vægt på disse forhold, når vedkommende træffer sin afgørelse om ansættelse.

Vær ekstra opmærksom på visse emner
Alligevel er der spørgsmål, der ligger i en gråzone, og hvor det gælder om at være ekstra opmærksom, siger Anders Dupont Dall. Og der er også forskel på spørgsmål, som arbejdsgiver ikke må stille og spørgsmål, som arbejdsgiver ikke bør stille.

Her følger en række eksempler på spørgsmål inden for nogle af de emner, hvor der kan opstå ubehagelige eller ligefrem ulovlige spørgsmål.

Helbred
Hvordan er dit helbred generelt?

Det er ikke lovligt at spørge til dit helbred generelt.

Har din (konkrete) sygdom indflydelse på, hvordan du vil kunne varetage jobbet?

Du har pligt til at oplyse det til arbejdsgiver, hvis du har en sygdom, der kan have væsentlig indflydelse på dine muligheder for at varetage arbejdet. Det betyder, at hvis du fx søger et job som flyttemand, vil du som udgangspunkt være forpligtet til at gøre arbejdsgiver opmærksom på det, hvis du fx har en betydelig ryglidelse, der medfører funktionsnedsættelse, når det kommer til eksempelvis tunge eller skæve løft. Men arbejdsgiver må som altovervejende udgangspunkt ikke selv spørge til det.

Har du tidligere været ramt af stress?

Udgangspunktet er igen, at du ikke er forpligtet til at oplyse om dit helbred. Det gode svar i sådanne situationer kan være blot at sige nej, men man skal dog være opmærksom på, at hvis man har varige væsentlige skånehensyn som følge af fx stress, kan man som lønmodtager være forpligtet til at oplyse arbejdsgiver om det.

Graviditet, børn og familie
Hvem tager barns første sygedag?

Det er ikke et ulovligt spørgsmål, men her er det klogt blot at svare ”Det deles vi om”. Dog skal man måske overveje, om det er en arbejdsplads, man ønsker at være på, når arbejdsgiver spørger til den slags.

Planlægger du en familieforøgelse?

Dette må arbejdsgiver ikke spørge til. Heller ikke selv om der er tale om en kort tidsbegrænset ansættelse, hvor ansøgeren ikke ville kunne arbejde meget af tiden.

Trosretning eller politisk overbevisning
Hvad stemmer du?

Som udgangspunkt bryder spørgsmålet med loven, men undtagelsen er, hvis jobbet er i en virksomhed, der har til formål at fremme et bestemt politisk standpunkt. Bliver du ansat i sekretariatet i et politisk parti, kan arbejdsgiver godt vælge at sikre sig, at du kan identificere dig med de holdninger, du skal fremme.

Hvilken trosretning har du?

Som udgangspunkt bryder spørgsmålet med loven, men undtagelsen er, hvis jobbet er i en virksomhed, der har til formål at fremme et bestemt religiøst standpunkt. Bliver du fx ansat i et trossamfund, og er din opgave er at udbrede troen, vil det som udgangspunkt blive anset som rimeligt, hvis arbejdsgiver vil sikre sig, at du har en eller anden form for sympati for opgaven.

Alder

Hvor gammel er du?
Alder er ikke et sagligt kriterium for at fravælge en ansøger, men arbejdsgiver må faktisk både direkte og indirekte spørge til det. Og særligt hvis jobbet fx kræver en bestemt alder, fx ved behov for kørekort, at kunne sælge alkohol m.v.

Hvor mange års erfaring har du?

Dette spørgsmål må arbejdsgiver gerne stille.

Malene Brendorp Meyer opfordrer medlemmerne til at kontakte fagforeningen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er blevet stillet ulovlige spørgsmål.

– Det er helt normalt at blive i tvivl om, hvorvidt et spørgsmål går over grænsen, og derfor skal man heller ikke tøve med at tage fat i os og drøfte det, hvis man har haft en dårlig oplevelse, siger hun.

Og Anders Dupont Dall tilføjer et overordnet tip til gennemgangen:

– Jeg plejer med et lille smil at sige, at i jobsøgning og kærlighed må man gerne stille sig selv i et lidt bedre lys end normalt, så man skal ikke rutte med sandheden, man skal afgive det svar, der stiller en bedst muligt. Man må selvfølgelig ikke lyve, men hvis arbejdsgiver stiller et ulovligt spørgsmål, så er der ikke noget galt i at svare som det passer en”

Du kan kontakte Veterinærsygeplejerskernes fagforening her

 

Foto: Shutterstock