Hvad betyder lægemiddelforordningen for veterinærsygeplejersker?

Foto: Shutterstock

Den nye lægemiddelforordning har skabt bekymring i forhold til, om der er sket en indskrænkelse af veterinærsygeplejerskers virke. Derfor har vi været i dialog Lægemiddelstyrelsen.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har kontaktet Lægemiddelstyrelsen for at få klarhed over reglerne i den nye lægemiddelforordning. Særligt har der været fokus på reglerne og vejledningen om reklame for lægemidler til dyr, men Lægemiddelstyrelsen mener ikke, at reglerne indskrænker veterinærsygeplejerskernes virke.

Formand i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Malene Brendorp Meyer siger:

­– Veterinærsygeplejerskerne må stadig alt det, der er beskrevet i autorisationen. Så der er ingen grund til bekymring, så længe du holder dig inden for bestemmelserne i autorisationen. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Må ikke reklamere for receptpligtige veteri­nærlægemidler over for VSP
I deres svar til os skriver Lægemiddelstyrelsen, at det kun er tilladt at reklamere for receptpligtige veteri­nærlægemidler over for dyrlæger samt apotekere, grossister og forhandlere, der har tilladelse til at for­handle, fordele og udlevere veterinærlægemidler.

Med andre ord er det ikke tilladt at reklamere for receptpligtige veterinærlægemidler over for veterinærstuderende og veterinærsygeplejersker.

Veterinærsygeplejersker har dog fortsat adgang til information om receptpligtige veteri­nærlægemidler, der ikke indeholder reklame for lægemidlerne, fx produktresumeer, indlægssedler, faglige artikler og faglitteratur.

Veterinærsygeplejersker kan også fortsat deltage i faglige arrangementer med information om sygdom, behandling og receptpligtige veterinærlægemidler. Hvis der er indslag med reklame for receptplig­tige veterinærlægemidler i forbindelse med et fagligt arrangement, kan det for eksempel foregå på et standområde, som veterinærsygeplejerskerne ikke har adgang til.

Må VSP instruere dyrets ejer om efterbehandling
En anden bekymring er gået på efterbehandlingen af dyr. Her er svaret, at veterinærsygeplejersker gerne må instruere dyrets ejer om den medicinske efterbehandling, som dyrlægen har anvist.

Her kan du læse, hvad du må og ikke må som VSP

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.