Det må du som autoriseret veterinærsygeplejerske

Ved du, hvilke opgaver du må udføre som autoriseret veterinærsygeplejerske? Se listen. Det må du. Det må du ikke.

Autoriseret veterinærsygeplejerske er en beskyttet titel. Det betyder, at ingen må kalde sig autoriseret veterinærsygeplejerske, med mindre de rent faktisk har gennemført uddannelsen til veterinærsygeplejerske og søgt og fået deres autorisation.

Der er opgaver, veterinærsygeplejersker må udføre alene, og der er andre opgaver, som du udelukkende må udføre efter en dyrlæges anvisninger, ansvar og tilstedeværelse.

Overtræder du reglerne for autorisation, risikerer du og dyrlægen at blive straffet med bøde – og i helt særlige tilfælde fængsel i op til 2 år.

DET MÅ DU PÅ EGEN HÅND

Som autoriseret veterinærsygeplejerske må du – ALENE – udføre disse opgaver:

 1. Planlægge pleje og behandling af patienter.
 2. Udføre pleje og behandling af patienter.
 3. Tjekke temperatur, puls, respiration, væskebalance og smerte.
 4. Overvåge og reagere på ændringer i dyrets tilstand.
 5. Indgive lægemidler oralt, intramuskulært og subkutant, der ikke er forbeholdt dyrlæger.
 6. Forestå almindelig sårpleje.
 7. Udføre simple behandlingsteknikker.
 8. Udføre den postoperative pleje af patienten.
 9. Optage EKG og bedømme kvaliteten af resultatet.
 10. Foretage ikke kontrastkrævende røntgenundersøgelse under hensyntagen til patientens tilstand.
 11. Udtage følgende biologisk prøvemateriale: blod, fæces, urin, svaberprøver og hudskrab.

DET MÅ DU IKKE ALENE

Som autoriseret veterinærsygeplejerske må du udføre disse opgaver, men udelukkende hvis en dyrlæge er til stede. Til stede betyder ”på klinikken”, men ikke nødvendigvis i samme rum.

 1. Udtage diagnostiske prøver, der ikke kræver penetration af legems- og ledhuler.
 2. Foretage røntgenkontrastundersøgelser af mavetarmkanalen.
 3. Applicere alle typer diagnostika, vacciner og lægemidler med undtagelse af anæstetika, gennem godkendte administrationsruter, dog undtaget legemshuler, led, seneskeder og rygmarvskanalen.
 4. Foretage væsketerapi.
 5. Forberede patienter til operation, herunder præmedicinering, samt klargøring af operationsfelt.
 6. Overvåge anæstiserede patienter.
 7. Anlægge og skifte forbindinger, hvori ikke indgår hårdt fikseringsmateriale.
 8. Ilægge intravenøst kateter, trakealtubus, næsesvælgsonde, ventrikelsonde og urinvejskateter.
 9. Ilægning af kateter i perifere vener. Kateteret må ikke nå centrale vener, og dets længde skal for dyr under 10 kilo være under 7 centimeter, og for dyr på 10 kilo være under 10 centimeter.
 10. Afslutte simple, ukomplicerede operationer med suturering af huden. Det forudsættes, at veterinærsygeplejersken ikke samtidig overvåger den anæstiserede patient.
 11. Foretage kontrastrøntgenundersøgelse af urinblæren.
 12. Foretage terapilaserbehandling.

DET MÅ DU KUN NÅR DYRLÆGEN OVERVÅGER

Som autoriseret veterinærsygeplejerske må du udføre disse opgaver, men udelukkende på dyrelægens ansvar, og hvis dyrlægen overvåger arbejdet.

 1. Lægge på selskabsdyr og heste i narkose
 2. Applicere anæstetika, herunder inhalationsanæstetika.
 3. Applicere lægemidler i bughulen.
 4. Skifte eller anlægge forbindinger under anvendelse af fikserende materialer.

”Bliver du bedt om at udføre nogle af de opgaver, uden at en dyrlæge er til stede, skal du altid sige nej,” siger formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Malene Brendorp Meyer. ”Du skal nemlig være opmærksom på, at hvis du overtræder reglerne for autorisation, kan både du og dyrlægen få en bøde, ja ligefrem komme i fængsel i op til 2 år. Det er også vigtigt, at I har en klar aftale om, hvem der har ansvaret for enkelt opgave og patient.”

Afventer møde
”Vores autorisation blev ændret i 2015. Vi plejer at holde et opfølgende møde med Fødevarestyrelsen og DDD hvert 5. år om vores autorisation, men desværre er der kommet corona i vejen, så vi venter stadig lidt endnu,” tilføjer Malene Brendorp Meyer. ”Vi glæder os ellers til at tale om, hvad det betyder, at der nu er så mange, der har taget fag VESP-uddannelser, så vores medlemmer derfor bliver dygtigere og dygtigere. Så snart der er nyt, skriver vi om det i nyhedsbrevet.”

Et eksempel på noget af det, som der skal følges op på et møde om autorisation, er at det i mellemtiden er anerkendt, at veterinærsygeplejerskerne må give nåleakupunktur, men det er endnu ikke tilføjet i autorisationen.

Kontakt fagforeningen, hvis du er i tvivl om, hvilke opgaver du må udføre som veterinærsygeplejerske, og hvilke opgaver, der kræver, at der er en dyrlæge til stede.

Autorisation

I 2015 kom der krav til autorisation af veterinærsygeplejersker.

Autorisationen skal søges hos Fødevarestyrelsen.