Få styr på barselsreglerne

Det kan være en god idé at lave en barselplan, så I kan få overblik over, hvem der holder barsel hvornår. Foto: Shutterstock

Barselsreglerne kan virke uoverskuelige, men her får du et overblik over de vigtigste regler.

Line Jakobsen

Forældre, der bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Mange lønmodtagere har ret til løn under orloven grundet overenskomsten, herunder også veterinærsygeplejersker.

I veterinærsygeplejerskernes overenskomst er der aftalt løn under følgende uger:

4 uger før forventet fødsel til mor

2 uger som pligtorlov til mor

2 uger som fædreorlov til far (de skal ligge inden for de første 14 uger)

25 uger som fællesorlov, der kan deles mellem mor og anden forælder

Hvad gør jeg, når min løn stopper?
Når din løn stopper, kan du søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver har indberettet, at din løn stopper.

Du kan ikke søge barselsdagpenge, før din arbejdsgiver har indberettet, at din løn stopper.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?
Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

Hvis I ikke er gift ved fødslen, skal den anden forælder registrere sig som far eller medmor til barnet.

Hvem kan overdrage?
For at overdrage og modtage orlov skal du være juridisk forælder til barnet.

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Hvor meget orlov kan vi overdrage til hinanden?
Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Hvis du er lønmodtager, kan op til 13 af ugerne overdrages til den anden forælder.

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen
2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages

8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages

9 ugers orlov – kan ikke overdrages

5 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen
2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages

9 ugers orlov – kan ikke overdrages

13 ugers orlov – kan overdrages

Som far eller medmor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til mor. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til barnet er 9 år.

Kan jeg holde ferie, mens er jeg på barsel?
Du kan godt holde ferie, mens du er på orlov, men det kræver, at du efter aftale med din arbejdsgiver stopper med at holde orlov og holder ferie i stedet for. Du skal samtidig sikre, at både barsel og ferie holdes inden for barnets første leveår, ellers risikerer du at miste retten til barselsdagpenge.

Holder du ferie i mere end 5 uger, skal du søge om barselsdagpenge igen efter ferien.

Når du holder ferie med løn eller feriepenge, kan du ikke samtidig få barselsdagpenge. Du skal derfor sikre dig, at Udbetaling Danmark bliver informeret om, at du holder ferie med løn eller feriepenge.

Kilde: Borger.dk

Læs mere om barsel her