Så længe har du barsel med løn

Graviditet-barsel

Refusionen fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk til din arbejdsgiver steg pr. 01.10.2015 og dermed din løn i den lønnede del af din barselsperiode.

Timesatsen steg pr. 1. oktober 2015 fra kr. 146,64 til kr. 148,99

Ligeledes er perioden med løn fra arbejdsgiver forlænget til 27 uger efter fødslen fra oktober 2014 jf. nedenstående:

4 uger før fødsel
2 uger efter fødsel (til mor)
2 uger efter fødsel (til far indenfor de første 14 uger)(fra fars arbejdsgiver)
25 ugers fællesorlov som kan deles mellem mor og far

Ovenstående er “sakset” fra www.virk.dk – august 2015