MUS – hvordan er det lige med det?

Hvor længe siden er det, at du har været til MedarbejderUdviklingsSamtale – bedre kendt som MUS?

I din overenskomst – som medlem af Veterinærsygeplejerskernes fagforening – står der, at du har krav på, at der bliver holdt MUS med dig en gang om året. Der står også, at det er din arbejdsgivers pligt at indkalde dig til samtalen.

Så hvis det er længe siden, at du har været til MUS, så skulle du måske lige tage en snak med din arbejdsgiver og minde om samtalen.

 

Hvad er formålet med MUS

Men hvad er det så, I skal tale om? Måske er du selv i tvivl om nødvendigheden af en MUS.

Men det er altså en god idé at få talt om de ting, der er sket i løbet af året. Det kan fx være ting omkring dine arbejdsopgaver, eller hvordan du trives på arbejdspladsen. Men det er i høj grad også et forum, hvor I skal snakke om, hvilke ønsker enten du eller din arbejdsgiver har til fremtiden.

Skal du på kursus og lære nye ting, som virksomheden har brug for? Har du selv brug for at komme på skolebænken og lære noget nyt? Er der brug for, at du får nogle andre arbejdsopgaver eller har du måske selv nogle opgaver, som du gerne vil udføre?

 

Forberedelse

Nogle virksomheder har et fast skema, som skal udfyldes, og det kan være en god idé, da der så ikke er tvivl om, hvad I skal tale om.

Hvis der ikke er et fast skema på din arbejdsplads, så har Den Danske Dyrlægeforening et skema på deres hjemmeside, som du selv kan tage udgangspunkt i, så I når hele vejen rundt under samtalen.

Du kan finde skemaet her https://www.ddd.dk/ansatte/overenskomster/privat/praksis/Documents/MUS%20skema.pdf#search=mus

Du kan også lave en beskrivelse af dine jobfunktioner, dine ansvarsområder og dine kompetencer – både personlige kompetencer og faglige.

Under alle omstændigheder er det en god idé at forberede sig godt. Tænk på, hvilken værdi dine ønsker til fremtiden har for virksomheden, så du kan argumentere for fx kurser eller nye arbejdsopgaver.

 

Under samtalen og tiden efter

Under samtalen skal I blive enige om, hvem der gør hvad og hvornår. Igen er det smart at der bliver lavet et skema, som I begge underskriver – men det kan også være en anden skriftlig aftale.

Du har dermed også selv et ansvar for at der bliver fulgt op på de ting, som I har aftalt til samtalen.

Til næste MUS er det vigtigt at gå igennem de aftaler, som I blev enige om ved den forrige samtale. Forhåbentlig er målene nået, men måske skal nogle mål gentages eller gøres mere konkrete.

 

Men hvad med tiden mellem MUS

Det er her, at du – og din arbejdsgiver – skal udføre de aftaler, I har lavet, så du føler, at der bliver fulgt op på din MUS.

Men ud over de ting, som I har aftalt, kan der opstå nye behov eller ønsker.

Hvis du oplever ting på din arbejdsplads, der påvirker dine arbejdsopgaver eller din trivsel, skal du naturligvis ikke vente til den næste MUS med at få snakket med din arbejdsgiver om det.

Du skal heller ikke vente med at komme med ønsker til et kursus, hvis der i løbet af året opstår et behov for udvikling.

Disse ting skal du selvfølgelig løbende snakke med din arbejdsgiver om.

 

Hvad med lønnen?

Der er forskellige holdninger til, om der skal tales om løn til MUS. Hvis der på din arbejdsplads i forvejen også bliver holdt årlige lønsamtaler, så kan det være en god idé ikke at tale om løn til MUS. Men hvis I ikke har lønsamtaler, og det falder naturligt i forhold til de øvrige punkter, som du har med til samtalen, så kan I sagtens vende punktet om løn.

Under alle omstændigheder skal du afklare det med din arbejdsgiver inden din MUS. Hvis din arbejdsgiver ikke mener, at I skal tale løn, så få lavet en aftale om, hvornår I så taler om løn.