Medlemskab af fagforeningen er godt for dig, din arbejdsgiver og samfundet

At være medlem af en fagforening som veterinærsygeplejerske giver dig ikke kun personlige fordele, men viser sig også at være en fordel for din arbejdsgiver og for samfundet som helhed. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Personlige fordele
Som medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening står du stærkere i forhandlinger om løn og arbejdsforhold, fordi fagforeningen forhandler din overenskomst.

Fagforeninger arbejder for at sikre bedre løn, gode arbejdsbetingelser, adgang til efteruddannelse og et solidt socialt sikkerhedsnet.

Ifølge undersøgelsen fra AE viser data, at fagforeninger lægger en bund under lønnen og sikrer, at indkomstforskellene bliver mindre. Dette betyder, at du som medlem ofte vil opleve mere retfærdige lønninger og bedre arbejdsvilkår.

Fordele for arbejdsgiveren
Måske er det overraskende, men fagforeningsmedlemskab kan også være til stor fordel for arbejdsgiveren.

AE’s undersøgelse viser, at højere grad af faglig organisering er forbundet med øget produktivitet i virksomhederne. Når medarbejderne er organiserede, forbedres dialogen mellem ledelse og medarbejdere, og det fører til mere effektive og innovative arbejdsgange. Medarbejdere i fagforeninger deltager også oftere i efteruddannelse, hvilket opkvalificerer arbejdsstyrken og øger virksomhedens konkurrenceevne.

Vores overenskomst sikrer, at alle veterinærsygeplejersker stiger i løn, når vi forhandler overenskomst. Det giver en mere fair og lige konkurrence mellem dyreklinikkerne.

Fordele for samfundet
På et samfundsøkonomisk plan bidrager fagforeninger til øget lighed og sammenhængskraft.

Undersøgelsen fra AE dokumenterer, at fagforeninger spiller en væsentlig rolle i at reducere ulighed og øge den økonomiske velstand. Når flere lønmodtagere er medlem af en fagforening, øges den disponible indkomst for de laveste indkomstgrupper, og den generelle økonomiske sikkerhed forbedres. Dette mindsker den sociale polarisering og skaber et mere stabilt og harmonisk samfund.

Samlet set
At være medlem af en fagforening er derfor ikke kun en investering i dine egne arbejdsvilkår og karrieremuligheder, men også en styrkelse af din arbejdsplads og en støtte til et mere lige og produktivt samfund.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening arbejder aktivt for at sikre disse fordele, og dit medlemskab bidrager til en stærkere og mere bæredygtig branche.

Hvis du ikke allerede er medlem, så bliv medlem i dag og vær med til at gøre en forskel – for dig selv, din arbejdsgiver og for samfundet som helhed.

Meld dig ind her

Sammen står vi stærkere!

Om undersøgelsen og AE

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut.

Undersøgelsen fra AE er en gennemgang af 123 forskningsstudier.

Du kan se rapporten her