Medlemsmøder: Vi vil beholde det lønsystem, vi har i dag

På to velbesøgte medlemsmøder har medlemmerne af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening taget stilling til et forslag om at skifte det nuværende lønsystem ud med minimalløn.

For øjeblikket forhandler Veterinærsygeplejerskernes Fagforening overenskomst med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

I forbindelse med forhandlingerne har arbejdsgiverne foreslået, at det nuværende lønsystem med normalløn, hvor alle får en lønstigning, når basislønnen stiger, skulle skiftes ud til en minimallønsaftale, hvor lønforhandlingen bliver individuel og lønforhandlingerne foregår ude i virksomhederne.

Efter aftale med arbejdsgiverne havde fagforeningen derfor indkaldt til medlemsmøder på Teams, så de kunne høre medlemmernes tilbagemeldinger på forslaget.

”Vi ønsker at kende det mandat, vi forhandler på,” siger Malene Brendorp Meyer, som er formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. ”Hvis I tænker, at I kan forhandle jer til større lønstigninger og gerne vil skifte, er det vigtigt, at vi ved det.”

Fordele og ulemper
På mødet fremlagde Malene Brendorp Meyer fakta om lønmodellerne og talte om fordele og ulemper ved de to modeller.

”Fordelen ved vores nuværende lønsystem er, at alle får en stigning med overenskomsten.

Ulempen er, at der er mindre at forhandle for ude lokalt på klinikkerne,” forklarede formanden. ”Skifter vi til minimalløn, skal alle forhandle deres egne tillæg, men der vil også være flere penge til det, da der ikke kommer stigninger til alle. Det vil være en fordel for dem, som er gode til at forhandle, og nogle vil derfor få højere lønstigninger, og andre lavere end med den nuværende model.”

Medlemmerne: Nej tak
På begge møder tilkendegav medlemmerne tydeligt, at de ikke var interesseret i at skifte lønsystem.

Flere tilkendegav, at den eneste mulighed for at få en personlig lønstigning i dag er at skifte job. De havde ikke tiltro til, at de ville kunne forhandle en lige så stor stigning i fremtiden.

Andre gav som argument for deres modstand, at den fælles stigning af basislønnen betød, at kolleger ikke bliver hinandens konkurrenter, og at virksomhederne på den måde har mere lige konkurrence.

”Nu kender vi klart vores mandat, når vi forhandler. Medlemmerne ønsker ikke at skifte lønsystem, og de kom med mange andre gode input, som gør, at vi nu ved præcis, hvor langt vi kan gå i forhandlingerne,” konkluderer Malene Brendorp Meyer.

Vi har endnu ikke helt afsluttet vores overenskomstforhandlinger og forsøger i øjeblikket at få nye aftaler i kalenderen efter sommerferien.

Sådan er lønsystemet i dag

  • Overenskomsten fastsætter basislønnen. Den forhandles for alle af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.
  • Når basislønnen stiger, stiger alle. Der sker ikke modregning i personlige tillæg.
  • Overenskomsten indeholder også tillæg for kvalifikationer, funktioner og præstationer.
  • Der er mulighed for lokal løndannelse gennem individuelt forhandlede tillæg.

Sådan fungerer minimalløn

Arbejdsgiverne havde foreslået, at lønsystemet skulle ændres til minimalløn (som også kaldes mindsteløn).

  • Overenskomsten fastsætter mindstelønnen/minimallønnen.
  • Lokale forhandlinger om lønforhøjelser/tillæg.
  • Når mindstelønnen stiger, kan arbejdsgiverne modregne i evt. personlige tillæg.
  • I modsætning til i dag kan alle derfor ikke forvente en automatisk lønstigning, men skal selv forhandle den.
  • De eneste, der kan være sikre på en lønstigning, er dem, der har mindstelønnen eller tillæg, som er lavere end den nye mindsteløn.
  • En overenskomst med mindsteløn indeholder normalt en ”løfteparagraf”, som giver ret til en lokal lønforhandling.