Mange elever mangler indbetaling til pensionsordningen

Når man er elev, har man ret til at få indbetalt til pensionsordningen. Sådan har det været siden 1. august, men mange elever har endnu ikke fået indbetalt til pension.

Hele 139 elever mangler pension. Det er en stor andel af alle elever på området.

Der er for øjeblikket cirka 348 aktive elev-uddannelsesaftaler. Heraf får 209 indbetaling til pension i Velliv, så mange halter efter, viser tal fra fagforeningens pensionsmægler RTM og Velliv.

Pensionsindbetalingen til elever har i mange år været et stort ønske for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Derfor var det med stor tilfredshed, at fagforeningen fik det med i overenskomstresultatet i foråret 2022. For at give arbejdsgiverne tid til at få indbetalingen på plads, trådte den nye indbetaling i kraft 1. august i år.

Det betød, at alle elever i starten af september skulle have indbetalt pension for august, men alt for mange arbejdspladser har ikke fået pensionsindbetalingen på plads endnu.

”Det er alvorligt, når pensionen ikke bliver indbetalt,” understreger Malene Brendorp Meyer, som er formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. ”Indbetalingen går nemlig ikke kun til pensionsopsparingen, men også til vigtige forsikringer i ”elevpakken” som fx kritisk sygdom og invalidesum, som først gælder, når der bliver betalt på ordningen.”

Målrettet indsats
I tæt samarbejde med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er foreningens pensionsmægler RTM i gang med at ringe rundt til de dyreklinikker, som endnu ikke er begyndt at indbetale til pension.

”Det er meget vigtigt, at alle arbejdsgivere overholder overenskomsten og får indbetalingerne på plads,” siger Malene Brendorp Meyer. ”Derfor holder vi nøje øje med antallet af indbetalinger, så vi kan sikre, at alle kommer på plads.”

Sådan tjekker du
Det er aftalt, at der samlet skal indbetales 4,5 % af lønnen.

Det skal fremgå af din lønseddel, at du bliver trukket 1,5 % af din løn, og din arbejdsgiver betaler 3,0 %.

Hvis du ikke kan se dette på din lønseddel, så skal du henvende dig til din arbejdsgiver.

Er du i tvivl, om du er rigtigt placeret i pensionsordningen?
Kontakt: Lisa Mee fra RTM på telefon 81 10 39 49 eller på mail pension@rtm.dk

Læs mere om pensionsordningen og forsikringerne i ”elevpakken” her

Det viser tallene om pensionsindbetalinger

  • Der bliver indbetalt pension til cirka 1.011 veterinærsygeplejersker
  • Der indbetales pension i Velliv til cirka 209 elever
  • Cirka 139 elever mangler at få indbetalt pension

Kilde: RTM og Velliv