VSP Dagen 2024

Sæt kryds i kalenderen den 2. marts 2024. Der bliver VSP Dagen afholdt.

Programmet er endnu ikke helt færdigt, men den foreløbige plan ser sådan ud:

  • Spor 1: Forbindinger – Workshop
  • Spor 2: SoMe – Instagram, Facebook, målgrupper, den rigtige historie, redigeringsprogrammer, tekst, GDPR, algoritmer, cases m.m.
  • Spor 3: Kaniner – Anæstesi, Pleje og håndtering – herunder basisviden om kaniner under indlæggelse. Kan vi pleje og behandle vores kaniner lovligt?
  • Spor 4: Laboratorie