Kirurgisk røg er sundhedsskadeligt

Røgen fra elkirurgi er yderst sundhedsskadelig, men alligevel er det blevet mere og mere almindeligt at bruge elkirurgi i dyrlægepraksis. Kirurgisk røg indeholder karcinogene stoffer, gasser og en lang række andre kemiske stoffer, som er sundhedsskadelige. Karcinogene stoffer er under visse betingelser kræftfremkaldende.

Fagveterinærsygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Liselotte Nielsen

I dyrlægepraksis er det blevet mere udbredt i forbindelse med kirurgi at bruge diatermi dvs. elkirurgi. Det foregår med monopolære elektroder (brænde) hoveder eller bipolære elektroder (brænde) pincetter. Ved begge procedurer udvikles der kirurgisk røg, dog mest ved brug af monopolære brændere, da de, når man skærer med elektroden, brænder et større stykke væv end de bipolære pincetter.

Røgen fra elkirurgi er yderst sundhedsskadelig. Kirurgisk røg indeholder karcinogene stoffer, gasser og en lang række andre kemiske stoffer, som er sundhedsskadelige. Karcinogene stoffer er under visse betingelser kræftfremkaldende.

Monopolar elkirurgi uden tilsluttet sug. Bemærk den massive røgudvikling
Monopolar elkirurgi uden tilsluttet sug. Bemærk den massive røgudvikling
Monopolar elkirurgi med tilsluttet røgsugemaskine. Absolut ingen røgudvikling
Monopolar elkirurgi med tilsluttet røgsugemaskine. Absolut ingen røgudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgisk røg indeholder 80 skadelige stoffer
Kirurgisk røg udvikles, når der sendes strøm gennem væv, så temperaturen i vævet kommer op på over 80 grader. Hver gang der på den måde destrueres 1 gram væv, udvikler det røg, der svarer til at ryge seks cigaretter. Og ifølge diverse undersøgelser kan en person, som arbejder otte timer på en operationsstue med anvendelse af diatermi, indtage røg svarende til 28 cigaretter. En røg, der indeholder mere end 80 skadelige stoffer. Det er da også påvist, at risikoen for at udvikle luftvejslidelser er dobbelt så stor hos personale på operationsstuer, som i den øvrige del af befolkningen.

Jamen vi har jo operationsmasker på!
Åndedrætsværn kan beskytte mod partikler ned til 0,1 μ. Almindelige operationsmasker/mundbind kan kun beskytte mod partikler større end 5 μ. Det er bare en realitet, at 77 pct. af partiklerne i kirurgisk røg er mindre end 1,1 μ. Så derfor er almindelige operationsmasker ikke beskyttelse mod de skadelige partikler, og man skal ifølge loven bruge et aktivt sug direkte ved røgudviklingskilden for at beskytte veterinærsygeplejerskerne og dyrlægerne.

Reglerne om sug ved røgudvikling kan læses på arbejdstilsynets vejledninger under Faste arbejdssteders indretning og Ventilation på faste arbejdssteder.

KLS Martin røgsugemaskine filtrerer 99,99% af de ultrafine partikler
KLS Martin røgsugemaskine filtrerer 99,99% af de ultrafine partikler
Monopolær brænder ( Elektrokirurgisk håndtag) med integreret sug
Monopolær brænder ( Elektrokirurgisk håndtag) med integreret sug
Elektrokaustik til elkirurgi
Elektrokaustik til elkirurgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få et sundt arbejdsmiljø med en løsning på fjernelse af kirurgiskrøg
En super god løsning kan være en monopolær brænder (Elektrokirurgisk håndtag) med integreret sug. Den løsning fjerner stort set alt røgen direkte ved udviklingsstedet. Det kræver dog en kirurgisk røgsugemaskine, hvorpå man tilslutter sugeslangen, som kommer fra den monopolære brænder. Det er den mest professionelle og sikreste måde at skabe et røgfrit arbejdsmiljø på operationsstuen. De bipolare pincetter er i et firma ved at få udviklet et integreret sug, som på et tidspunkt kommer på markedet.

Det er også lovligt at fjerne røg med et punktudsug, men det skal være mellem 5 og 10 cm fra røgudviklingen. Det er en uhensigtsmæssig metode, da det generer kirurgen, og ofte larmer en del, samt at suget er uhygiejnisk midt inde i et operationsfelt. Et håndholdt sugehåndtag resulterer i et niveau af ultrafine partikler målt i det område, hvor kirurgen trækker vejret, som er mere end 5 gange højere end niveauet, når der bruges et elektrokirurgisk håndtag med påsat røgudsugningsmaskine. Det er ikke lovligt at fjerne røgen med sit jetsug, da det blot flytter røgen over til den anæstesiveterinærsygeplejerske, der står ved anæstesianlægget.

Fremtidens dyrlægepraksis med endnu bedre fysisk arbejdsmiljø
Mange steder i dyrlægepraksis, har man slet ikke fokus på den sundhedsfarlige kirurgiske røg. Kommer arbejdstilsynet forbi, vil de straks påpege, at der skal findes en sundhedsmæssig forsvarlig måde, hvorpå den kirurgiske røg fjernes direkte på udviklingsstedet. Det står tydeligt i arbejdsmiljøloven. Vi kan i dyrlæge praksis lære meget af den humane hospitalsbranche, hvor der de sidste ca. 5-10 år er kommet særligt fokus på den sygdomsfremkaldende kirurgiske røg på operationsstuerne. Så lad os sammen skabe fokus på problematikken og skabe et trygt fysisk arbejdsmiljø.

Kontakt til leverandør:

Røgsugemaskine af mærket KLS Martin kan ved at kontakte Nicholai Brøndumbo Produkt Manager købes hos https://www.kebomed.dk/produkter/diatermi/ Maskinen kan ikke ses på hjemmeside.

Diatermi brænder med integreret sug kan købes hos https://medicalscandinavia.dk/ hvor man kan rekvirere en brochure på de forskellige varianter, da de ikke kan ses på deres hjemmeside.

Arbejdstilsynets regler:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/faste-arbejdssteders-indretning-a-1-9/

https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/

Kildehenvisning Dansk Sygeplejeråd artikler om kirurgisk røg:

https://dsr.dk/article-theme/kirurgi

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-1/systematisk-kamp-mod-farlig-roeg