Invitation til at deltage i undersøgelse om forekomsten af adfærdsproblemer hos hund

OBS! OBS! Vi ønsker også besvarelser fra hundetrænere, veterinærsygeplejersker og dyrlæger som ikke nødvendigvis behandler adfærdsproblemer!

Dyrlæger, veterinærsygeplejersker, adfærdsterapeuter, hundetrænere og andre tilsvarende faggrupper støder ofte på hunde med adfærdsproblemer.

Der mangler dog meget viden om, hvor udbredte de forskellige problemer er, og hvad hundenes ejere gør for at løse problemerne. Nærværende spørgeskema skal bidrage til at skaffe noget af den manglende viden.

I spørgeskemaet spørges der ind til, hvilke adfærdsproblemer du ser i dit virke, og hvordan du evt. håndterer eller behandler disse.

Besvarelsen af spørgeskemaet vil maksimalt tage 15 min. og besvarelsen er anonym.

Projektet udfærdiges af to dyrlægestuderende, Frederikke Jacobsen og Amanda Birk sammen med professor Björn Forkman og post.doc. Iben Meyer fra Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd samt professor Peter Sandøe, der er projekt- og arbejdsleder.

Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare spørgeskemaet via linket her 

Resultaterne af undersøgelsen vil blive publiceret og gjort tilgængelige via www.dyreetik.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til dyrlægestuderende Amanda via e-mail amanda.birk@sund.ku.dk, dyrlægestuderende Frederikke via e-mail frikkejac@hotmail.com eller til undertegnede.

På forhånd tak for din hjælp.

På gruppens vegne

Peter Sandøe

Professor

 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, SUND

Københavns Universitet

Rolighedsvej 25

1958 Frederiksberg C

TLF 35333059

MOBIL 21497292

pes@sund.ku.dk

www.dyreetik.dk

www.animalethics.net

Foto: Shutterstock