Hvad gør jeg, hvis jeg oplever, at min arbejdsgiver ikke tager min sikkerhed under coronavirus-situationen alvorligt?

Din arbejdsgiver SKAL tage din sikkerhed alvorligt, og det skal han/hun gøre, fordi det er arbejdsgivers ANSVAR, at personalet kan arbejde under trygge og sikre forhold.

Hvad siger arbejdsmiljøloven?
Arbejdsmiljølovens formål er kort fortalt at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Loven skal også skabe grundlag for, at en arbejdsgiver selv kan løse sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet, som er den øverste myndighed på arbejdsmiljøområdet.

I arbejdsmiljøloven står der:

 • at en arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,
 • at arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt,
 • at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde og
 • at arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Få arbejdstilsynets svar på spørgsmål om covid 19 og arbejdsmiljø her

Hvad siger Sundhedsstyrelsen?
Sundhedsstyrelsen har skrevet anbefalinger og retningslinjer for, hvordan en arbejdsgiver bedst muligt kan varetage dette ansvar.

For at undgå, at coronavirus spreder sig, skal alle erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opfylde disse krav:

 1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis gulvarealet under 4 m2, kan der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
 3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus/covid-19, bør isolere sig i hjemmet,
 4. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 5. Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 6. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
 7. Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

Du kan læse det nyeste notat om forebyggelse af smitte herunder

Anbefalinger vedr. forebyggelse af smitte med COVID-19 ved tæt kontakt mellem asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng udarbejdet af sundhedsstyrelsen den 18. april 2020

Hvad er konsekvensen for min arbejdsgiver, hvis han eller hun ikke følger reglerne?
Hvis din arbejdsgiver ikke følger reglerne, kan der være forskellige konsekvenser afhængigt af hvilke regler, der bliver brudt og i hvilken grad.

Helt åbenlyst er den reelle fare jo, at arbejdsgiver selv eller du – som ansat – bliver smittet med COVID-19 og dermed enten bliver syg og dermed er væk fra arbejdspladsen i en periode, eller i hvert fald rammes af mindst 14 dages karantæne. Dette påvirker naturligvis virksomhedens drift.

Dette har den naturlige følgevirkning, at hvis én på arbejdspladsen er smittet, er der stor risiko for, at alle medarbejdere i virksomheden skal i karantæne.

Dette kan blive voldsomt dyrt for din arbejdsgiver, da du jo stadig skal have din løn, hvis du er ramt af karantæne, men ikke kan passe dit arbejde.

Politiet
Politiet har fx med de nye regler fra Sundhedsstyrelsen fået beføjelser til at uddele bøder til erhvervsdrivende, som ikke følger retningslinjerne om at undgå forsamlinger på mere end 10 personer.

Politiet har også mulighed for at pålægge personer, som ikke holder behørig afstand, at forlade stedet.

I yderste konsekvens kan politiet også bede en arbejdsgiver om at lukke sine lokaler, hvis arbejdsgiveren ikke overholder kravene, og der ikke er udsigt til, at arbejdsgiveren vil overholde kravene.

Denne regel kan du finde i samme bekendtgørelse som nævnt ovenfor.

Arbejdstilsynet
Derudover kan Arbejdstilsynet også træde ind i tilfælde af overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet kan både udstede administrative bøder og i grovere tilfælde politianmelde arbejdsgiveren, hvilket kan ende med at være en dyr fornøjelse.

Du kan læse mere om straffen for at overtræde arbejdsmiljøloven her.

Hvad kan jeg og min arbejdsgiver gøre?
I skal følge de retningslinjer, der er nu og følge med i, hvilke nye retningslinjer og lovgivning der kommer, så længe denne situation med corona-virus står på.

I kan også tænke i alternative løsninger som fx slet ikke at lukke klienter ind i receptionen og venteværelset. Det kan du læse meget mere om her

Hvis din arbejdsgiver fortsat vil tillade klienterne at komme ind i venteværelse og reception, skal reglerne om afstand overholdes. Kun i klinikdelen af arbejdspladsen kan disse regler fraviges, hvis der ikke er adgang for klienterne, men kun for relevant personale. Det betyder, at kæledyrenes ejere ikke må komme med ind i undersøgelsesrum m.m.

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke tager risikoen for coronasmitte alvorligt nok, er det en rigtig god idé at snakke med din arbejdsgiver om de konsekvenser, som de manglende hensyn kan have.

I har begge en interesse i, at arbejdspladsen består og kan køre videre i et vist omfang, men hvis arbejdspladsen bliver pålagt bøder eller midlertidig lukning enten af myndighederne, eller fordi der er – eller kommer – corona-smittede på arbejdspladsen, så kan det have konsekvenser på længere sigt.

Det er på ingen måde økonomisk rentabelt IKKE at overholde retningslinjerne. Det vil formodentlig bare være et spørgsmål om tid, før en klient vil gøre en sag ud af, at klinikken ikke overholder reglerne og påbuddene.

På nuværende tidspunkt forventer klienterne af jer, at der er regler og anvisninger for deres adfærd og færdsel på klinikken. I er de sundhedsfaglige i klienternes øjne.

Med din viden, kan du måske hjælpe din arbejdsgiver til en bedre forståelse for situationen.