NYT! vedr. Trepartsaftalen

Der er i dag tirsdag den 31. marts 2020 meldt ud fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der nu tillades en ret stor mulighed for fleksibilitet.

Arbejdsgiver kan benytte trepartsaftalen, når han vil hjemsende mindst 30% af medarbejderne.

Medarbejderne kan arbejde en uge og hjemsendes i en uge osv.

På den måde kan trepartsaftalen bruges på de klinikker hvor personalet er delt op i to hold der kører uden berøring med hinanden.

OG medarbejderne kan beholde deres løn!

Dette er en væsentlig bedre aftale end at indgå aftale om arbejdsfordeling, da trepartsaftalen rummer alle, både dem der tilhører en risikogruppe incl. de gravide, elever, samt dem der ikke har stået i en A-kasse i et fuldt år og dermed har optjent dagpengeret.

Staten betaler i denne ordning 75% af medarbejdernes løn dog max. 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned.

Dvs. arbejdsgiver selv betaler 25% og løn over 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned