Information om arbejdsfordeling og trepartsaftale

Kære alle

Her er en beskrivelse af hvad arbejdsfordeling er og hvad en trepartsaftale er.

 

Hvad er arbejdsfordeling?
En arbejdsfordeling er en ordning som virksomheder, i en speciel situation såsom Corona, kan benytte for at sikre, at indtægter og udgifter hænger sammen, og virksomheden kan undgå afskedigelser. Så langt så godt!

Ved en arbejdsfordeling sker der det, at den overenskomstmæssige arbejdstid nedsættes i en tidsbegrænset periode (max. 13 uger). Medarbejderne er fortsat ansat i virksomheden i hele perioden, og bibeholder deres anciennitet.

Hvordan indgås aftalen?
Den overordnede aftale skal indgås med de respektive fagforeninger, og hvis den enkelte arbejdsgiver ønsker at benytte ordningen, så skal det aftales lokalt med alle ansatte på virksomheden.

Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?
De forskellige modeller for arbejdsfordeling er angivet nedenfor (listen er udtømmende):
At arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed. (50% nedsættelse i tid)
Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. (33% nedsættelse i tid)
Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.
Det er muligt at skifte model undervejs, så længe den aftalte cyklus afsluttes inden en ny påbegyndes.

Hvordan træder arbejdsfordelingsaftalen i kraft?
Når aftalen er indgået på arbejdspladsen for hele virksomheden, skal arbejdsgiveren efterfølgende sende aftalen til Jobcentret for at få den registreret og godkendt.
Da det efterfølgende er a-kassen der vurderer, om medarbejderen kan modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, betyder dette at nogle medarbejdere kan tabes økonomisk – f.eks. alle dem, der ikke har været medlem i en A-kasse i et fuldt år. Det er også de medarbejdere der sandsynligvis er yngst, nyuddannede og først lige kommet i gang

Det er vigtigt at bemærke, at elever ikke kan være omfattet af en arbejdsfordelingsaftale.

Arbejdsgiver er forpligtet til at underskrive en frigørelsesattest for hver enkelt medarbejder, som i perioden kan opsige sin ansættelsesaftale med dags varsel, hvis der opstår mulighed for en anden ansættelse i en anden virksomhed.

Hvad betyder en arbejdsfordelingsaftale så økonomisk for medarbejderen?
Okey, lad os antage at medarbejderen arbejder som beskrevet ovenfor med 50% nedsættelse i tid, 1 uge ledig – 1 uge på arbejde
Så ser månedslønnen således ud:
Hvis lønnen normalt er basislønnen på 22.180 kr. falder den til ca.: 20.614 kr.
Hvis lønnen normalt er på 27.500 kr. falder den til ca.: 23.272 kr.
Hvis lønnen normalt er 32.000 kr. falder den til: 25.520 kr.

 

Hvad er en trepartsaftale?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har grundet corona situationen indgået en trepartsaftale, som skal holde de ansatte på deres sædvanlige løn og sikre deres job.

Arbejdsgiver kan indgå i trepartsaftalen, når han står over for at ville afskedige/har brug for at hjemsende mindst 30% af personalet eller er gået 30% ned i omsætning.
På samme måde som med arbejdsfordeling, så skal trepartsaftalen sikre, at indtægter og udgifter hænger sammen, og virksomheden kan undgå afskedigelser. Medarbejderne er fortsat ansat i virksomheden i hele perioden, og bibeholder deres anciennitet.
I trepartsaftalen kan samtlige ansatte hjemsendes, fordi der er mangel på arbejde.

Har virksomheden kun omsætningsnedgang og brug for at hjemsende nogle af medarbejderne, så kan der laves to forskellige “hold” hvor hold 1 arbejder i den første måned, mens hold 2 hjemsendes og omvendt måneden efter.

Som noget helt nyt er vi i dag den 31. marts 2020 blevet orienteret om at trepartsaftalen kan rumme, at arbejdsgiver har delt sine ansatte op i to hold, som kører forskudt med en uge på arbejde og en uge hjemsendt.

Dette er helt afgørende for de klinikker der har brug for denne fleksibilitet i vores branche.

I denne løsning betaler regeringen 75% af den ansattes løn og arbejdsgiver betaler 25%. Dog er max. bidraget 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.
På denne måde beholder de ansatte deres sædvanlige løn igennem denne periode. Arbejdsgiver kan fortsat råde over hele sit personale efterhånden, som virksomheden kommer i gang igen.

Medarbejderens betaling i trepartsaftalen er max 5 feriedage, feriefridage eller afspadsering svarende til 5 arbejdsdage.

Elevernes løn dækkes med 90% i trepartsaftalen – også selvom de fortsat arbejder!

Medarbejdere med kroniske lidelser samt gravide der skal hjemsendes af sikkerhedsmæssige årsager dækkes i trepartsaftalen med 75% af deres løn og er indeholdt i de 30% hjemsendte medarbejdere.

Håber ovenstående giver svar på forskellen mellem de to aftaleformer

Indgår arbejdsgiver en aftale om arbejdsfordeling kan trepartsaftalen ikke samtidigt benyttes