Skal vi tage akutte patienter ind, når nu resten af landet er nærmest lukket ned?

Kære alle veterinærsygeplejersker, elever og andet klinikpersonale på de danske dyreklinikker

Der er mange meninger om, hvad der er etisk og samfundsmæssigt korrekt i denne svære corona-virus tid.

Når nu regeringen har lukket det meste af Danmark ned, hvordan kan det så være, at jeg som veterinærsygeplejerske skal fortsætte mit arbejde ufortrødent og udsætte mig selv for smitte?

Regeringens strategi er, at mindske smitte så vidt muligt. Hele den offentlige sektor er så godt som lukket ned og medarbejdere er sendt hjem i hobetal.

Alle der arbejder direkte med mennesker og har tæt kontakt – altså menneske til menneske kontakt, er også blevet lukket for at mindske smitterisikoen.

Vi arbejder med dyr. Der er ingen evidens for, at dyrene smitter os.

Dyrenes ejere kan smitte os, så det er dem, vi skal holde afstand til!

Vi har en pligt til at stå til rådighed for syge og tilskadekomne dyr. Det er her, at det bliver svært at vurdere, hvortil grænsen går mellem syg og rask.

Er negleklip så en unødvendig behandling? Det ved vi sådan set ikke, før vi har set dyrets negle. Er vi så langt, kan vi ligeså godt klippe de negle.

Er vaccination en unødvendig behandling? Det kan muligvis virke sådan, men nogle sygeforsikringer har måske regler om vaccination, der ikke må overskrides. Tiden for vaccination er måske overskredet i forvejen. Skal vi så trække den tid yderligere?

Det handler ikke så meget om hvilke behandlinger vi udfører, når vi går på arbejde. Det handler om HVORDAN vi udfører vores arbejde.

Vi skal holde sammen ved at holde afstand – er blevet et slogan

Det er det, der er det essentielle ved hele denne periode. Vi skal mindske smitterisikoen mest muligt, mens vi udfører vores arbejde.

Arbejdsgiver har altid et ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Dette ansvar hviler tungt på ham også i denne svære og nye situation.

Verden ændrer sig hele tiden og vi skal kunne omstille os til helt nye og muligvis væsentlig bedre rutiner, end dem vi ellers har haft. Vi kan virkelig lære noget af hele denne udfordring. Hvis der er nogen i denne verden der ved noget om begrænsning af smitte og desinficering og hvad der er god fornuft i denne situation, så må det være os i denne veterinære branche.

Så hold sammen derude på klinikkerne og stå fast på de gode rutiner om, hvordan vi omgås vores klienter på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og lad os så tage os kærligt af alle dyrene der kommer, i stedet for at være fokuserede på, om dyrlægebesøget nu også er berettiget.

Følg alle de vejledninger der gives fra FECAVA/WSAVA samt fra sundhedsstyrelsen og lad klinikkens indtjening og dermed dit eget job forblive på det bedst mulige niveau.

Klienterne forventer på nuværende tidspunkt, at der er særlige hensyn der skal tages, når de besøger jer på dyreklinikken. De forventer, at I udviser omhu og har regler for dem og deres adfærd.

Det er simpelthen dårlig stil, ikke at tage vare på arbejdsmiljøet – altid , men særligt lige nu!

Med de kærligste tanker og håb om, at alle I finder ud af at få skabt et ordentligt og fornuftigt arbejdsmiljø i disse tider

Malene Brendorp Meyer

Formand, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Ps. Hold jer endelig ikke tilbage med at kontakte os! Ingen spørgsmål er for små