Drømmer du om job i Sverige?

En dansk veterinærsygeplejerske fortæller om sin vej til et godt job i Sverige…

En dansk veterinærsygeplejerskes vej til job i Sverige

Vejledning til ”Legitimering” i Sverige

  • Man skal have startet sin uddannelse til veterinærsygeplejerske i Danmark  i tidsrummet 1/1 2010 – 18/7 2011.
  • Svenskerne lavede det sådan at deres gamle djursjukvårdere (dyresypeplejere; den danske VSP) skulle kunne bevise at de har min. 6 års erfaring, 4 ugers kursusuddannelse og at de kunne udføre 56 pinde/mål samt bestå en multilpy choice prøve på alle emner indenfor dyresygepleje for at kunne få den nye titel som Legitimerad (autoriseret) djursjukskötere (dyresygeplejerske; stadig det samme som dansk VSP).
  • Danske VSP’er med påbegyndt uddannelse i dette tidsrum har fået “dispensation”/er kommet på overgangsregel, for at de svenskere, som startede dér, og regnede med de kunne få den svenske legitimaion når de var færdige, skulle kunne få lov selvom reglerne nu er anderledes. Den danske VSP-udannelse anerkendes nemlig ikke som værende på højt nok niveu ift den svenske, men gør det ud for de 6 års erfaring og 4 kursusuger. Men man skal altså stadig
  • bestå multiply choice prøven
  • udføre og have underskrevet “momentlisten” (de 56 mål) af en dyrlæge (kan være en dansk dyrlæge)
  • ansøge og sende uddannelsesbevis, ID m.m. til Jordbruksverket.

Beskrivelse fra en dansk veterinærsygeplejerske der gik ”vejen” for et godt job i Stokholm.

Jeg fik lov at tage en ordbog med til prøven, som er i oktober forskellige steder i Sverige.

Man kommer ikke sovende til den, men den er heller ikke urimelig, hvis man kan sine ting.

Der findes et studie-materiale samlet til formålet, som man kan købe til, når man booker sin prøve. Det er en god ide at bestille både TEO (det skriftlige materiale) og ÖVA (et password til multiply choice testen, så man kan øve sig på ordlyden og spørsmålsopsætningen. Desuden er mange af spørgsmålene de samme som til prøven!)

Hvis man ikke er startet i tidsrummet 1/1 2010 – 18/7 2011, kan man måske søge dispensation alligevel. Jeg tror man ville kunne søge legitimationen hvis man har arbejdet i min 6 år og har uddannelsen fra engang tidligere. Så burde man jo have opfyldt kravene på den rigtige måde (altså ikke overgangsreglen), men skal selvfølgelig stadig udføre momentlisten og prøven.

Det er lidt kringlet. Dét som er markeret med fed, er det vigtigste, men der kan være afvigelser, så det er nok smart at tjekke selv, hvis man overvejer det. Jordbruksverket kan være tunge at danse med.

Sverige (eller min arbejdsplads ihvertfald) er så spændende, og jeg er så glad for jeg tog udfordringen med papirarbejdet, mail-korrespondancer med Jordbruksverket, repetition af pensum osv op. Fagligt giver det så meget, og hvis man er indstillet på at flytte permanent, er der gode muligheder for ekstrauddannelse, masser af videre erfaring og engagement i udvalg, sygepleje- og virksomheds-udvikling.

Har du yderligere spørgsmål, kan du sende en mail til vf@forbundet.dk for kontaktoplysninger.

Link til jordbruksverkets hjemmeside