Tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer

Efter mange gode år i bestyrelsen i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har Christina Friis valgt at træde ud af bestyrelsen.

Hele bestyrelsen og ikke mindst mig, siger Christina tak for indsatsen og for mange gode år og stunder sammen.

I stedet for Christina Friis blev Ida Vannby valgt til en bestyrelsespost for en etårig periode. Rigtig hjertelig tillykke med valget Ida, vi glæder os til at byde dig velkommen på vores næste møde i november.

På generalforsamlingen lørdag den 3. oktober 2020 blev vedtaget en vedtægtsændring om valg af 2 nye suppleanter udover bestyrelsen som den er i dag

Dette betyder at der fremover er Formand, Næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Dette har været et ønske fra bestyrelsen, da alle varetager en række opgaver og vi derfor har brug for at kunne indkalde en suppleant såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald igennem længere tid.

Bestyrelsen har indtil nu bestået af Formand, Næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter som var med ved alle møder og dermed ikke rigtig var suppleanter.

De 2 nyvalgte suppleanter vil kun blive indkaldt til bestyrelsesmøderne såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald.

Tillykke med valget til Charlotte Jensen som blev valgt som 1. suppleant for en toårig periode

Ligeledes tillykke med valget til Julie Jensby som blev valgt som 2. suppleant for en etårig periode

Rigtig hjertelig velkommen i bestyrelsen, vi glæder os til at se jer på vores næste møde i november hvor vi alle samles.

Snarest muligt vil vi lave en præsentation af de tre nye bestyrelsesmedlemmer

Mange hilsener

Malene Brendorp Meyer

Formand