Du vil have mere i løn, mere anerkendelse og bedre ledelse

Det er resultatet, efter vi sammen med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation har gennemført en trivselsundersøgelse blandt veterinærsygeplejerskerne, ansatte dyrlæger, chefer og andet personale på klinikkerne/hospitalerne.

Vi lærte også, at I er tilfredse med en lang række områder, men de områder, som trænger til forbedring, træder tydeligt frem i undersøgelsen.

Giver dit arbejde mening for dig?
Generelt oplever I, at jeres arbejde som veterinærsygeplejersker giver mening. Alle områder i afsnittet om mening med arbejdet får pæne tal – undtagen da vi spurgte til lønnen. Den giver I klart udtryk for, er for lav.

Er din ledelse god nok?
Undersøgelsen viser, for det meste, gode resultater, når det kommer til jeres oplevelse af ledelsen, opgaver, relationer og medbestemmelse. Men der er alligevel områder, som scorer markant lavere end de andre.

Der er for eksempel klar enighed om, at I ikke har mulighed for at fokusere ordentligt på de opgaver, I skal løse. At ressourcerne og tiden ikke er der til det. Og at I bliver forstyrret for ofte.

Kan din chef kommunikere?
I giver udtryk for, at I savner, at ledelsen kommunikerer oftere og bedre om mål og resultater, ligesom chefens evne til at give ”… feedback på en god måde vedrørende mit arbejde og min indsats” får dumpekarakter.

Og som en konsekvens af den manglende kommunikation, tydelighed og feedback, oplever mange, at brok, og det at gå bag hinandens ryg, fylder alt for meget i arbejdskulturen.

Den samlede score i trivselsundersøgelsen er på 5,4 ud af 7 mulige.

Det gør vi nu
Hos Veterinærsygeplejerskernes Fagforening tager vi den slags undersøgelser alvorligt.

Derfor vil resultaterne indgå, når vi skal lægge den videre strategi for at forbedre dine arbejdsvilkår. Det er besluttet, at undersøgelsen skal gentages de næste par år, og forhåbentligt kan branchen i samarbejde udvikle bedre vilkår, som automatisk vil give en bedre bundlinje for klinikkens samlede resultat.

I trivselsundersøgelsen var der både tilfredshed på nogle områder, men også områder, der trænger til forbedring.