Kan du kaldes på arbejde i din ferie?

accessories-84528_1920

Hvert år kommer spørgsmålet på denne årstid: Jeg gik på arbejde i min ferie. Hvordan skal jeg aflønnes?

Det er en rigtig god ide, med det samme du accepterer at komme på arbejde, at gøre krav på en erstatningsferiedag.
Som udgangspunkt taler man ikke om overarbejde i dette tilfælde, men om at få en erstatningsferiedag på et andet tidspunkt.
I princippet må man slet ikke arbejde i sin ferie, derfor er det vigtigt, at man får ferie på et andet tidspunkt.
Er din ferie startet kan arbejdsgiver ikke lovligt afbryde den, uanset hvad.
 
Er din ferie ikke startet kan arbejdsgiver kun i helt ekstraordinære tilfælde flytte eller aflyse din ferie.
“Har virksomheden behov for, at en medarbejder skal komme på arbejde i hans eller hendes ferie, skal I aftale det med medarbejderen.
Hvis medarbejderen accepterer, skal virksomheden betale almindelig løn for den pågældende dag.
Der er ikke tale om overarbejde, da medarbejderen i stedet holder ferie på et andet tidspunkt.
Hvis ferien endnu ikke er påbegyndt:
Hvis medarbejderen ikke har påbegyndt ferien, kan der være væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at ændre en ferie, som ellers er fastlagt.
Det er dog ikke en regel, som virksomhederne bruger særlig tit, og derfor findes der også meget få sager, der giver eksempler på, hvornår noget er en ”væsentlig, upåregnelig driftsmæssig” grund til, at ferien kan afbrydes.
Hvis virksomheden skal ændre på en medarbejders ferie, skal det typisk skyldes omstændigheder, som virksomheden ikke selv er herre over eller kunne forudse.
Det kunne f.eks. være et akut nedbrud af en maskine, som er afgørende for virksomhedens produktion eller oversvømmelse som følge af skybrud.
At virksomheden har ekstraordinært travlt eller har sagt ja til en stor ordre fra en kunde, vil ikke være tilstrækkeligt til at ændre medarbejdernes ferie.
Hvis virksomheden er i en situation, hvor det er berettiget at ændre medarbejderens ferie, har medarbejderen krav på at få dækket sit økonomiske tab ved at skulle udskyde sin ferie. Det kan f.eks. være en afbestillingsudgift. Men medarbejderen skal altså have lidt et økonomisk tab, før virksomheden er forpligtet til at betale noget.”
Kilde: