Halter arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet, og det er der en god grund til. Arbejdsmiljøet halter nemlig på alt for mange arbejdspladser. Derfor blev 2019 valgt som ArbejdsMiljøRepræsentant-år, og samtidig har Folketinget aftalt nye skærpede arbejdsmiljøregler, som efter planen skal træde i kraft 1. januar 2020.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har valgt at gøre 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. I FH’s organisationer er der i alt mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som hver dag arbejder for et godt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne på vegne af alle os andre.

Med hjælp fra FH har der rundt om i landet været holdt mange arrangementer for og af AMR’er for at sætte fokus på det store arbejde, som de hver dag udfører. Der er også lavet undersøgelser af, hvor det især er relevant at sætte ind, når det gælder arbejdsmiljøet ude i virksomhederne.

AMR på årsmødet
Alt dette vil vi gerne støtte op om, og det gør vi blandt andet på årsmødet og især på vores generalforsamling, hvor der vil være et særligt fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.

Nye arbejdsmiljøregler
I april i år blev regeringen sammen med de fleste andre partier i Folketinget enige om en aftale, der skal styrke arbejdsmiljøet og forbedre forholdene på arbejdspladserne.

Formålet er, at det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde. Og sådan er det heldigvis for rigtig mange af os allerede, men der er også arbejdspladser, som trænger til et løft i den rigtige retning.

Vi skal ikke blive syge eller nedslidte af at gå på arbejde. Der skal være ordentlige forhold for børn og unge på arbejdsmarkedet. Der skal være tydelige og klare regler på hele området og ordnede forhold for alle, også for udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Et af midlerne til at opnå det er at afsætte flere penge til Arbejdstilsynet. Et andet er, at der bliver sat en række initiativer i gang, blandt andet for at hjælpe de enkelte arbejdspladser til at få bedre redskaber til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Når det nye Folketing samles efter sommerferien, er det planen at vedtage et lovforslag, så alle disse ting kan træde i kraft fra 1. januar 2020.

Hvad laver en AMR?
Måske har I en AMR på din arbejdsplads. Er I under 10 ansatte i virksomheden, er det ikke et krav, at der er en AMR, men I kan aftale at vælge en.

En AMR’s opgave er at arbejde sammen med ledelsen om at skabe et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for jer alle.

AMR’en er som regel valgt for 2 år ad gangen og skal på et lovpligtigt kursus kort efter valget og på længere sigt også tilbydes supplerende uddannelse.

Fordi AMR’en skal samarbejde med ledelsen om at forbedre arbejdsmiljøet, er AMR’en sikret et længere opsigelsesvarsel end normalt, så det ikke bliver utrygt at blive valgt til dette hverv.

AMR’en repræsenterer sine kolleger i samarbejdet enten direkte med arbejdsgiveren eller måske med et arbejdsmiljøudvalg, hvis virksomheden er større.

De opgaver, der kan tages op med arbejdsgiveren, kan både være ting, som AMR’en får at vide af kolleger, noget AMR’en selv observerer eller måske noget, der viser sig af den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som skal laves mindst hvert 3. år på alle virksomheder.

AMR og fagforening
Det er en rigtig god idé, at AMR’en bliver registreret i fagforeningen, når han eller hun bliver valgt. Mange fagforeninger sender information om møder, kurser eller netværk ud og så kan AMR’en altid spørge om hjælp, hvis der er et konkret problem på arbejdspladsen.

Hvad kan du gøre?
Hvis I har en AMR på din arbejdsplads, så gør brug af ham eller hende, når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Det er AMR’ens opgave at samarbejde med ledelsen, men det er vigtigt, at AMR’en ved, at der er opbakning og støtte fra kollegerne.

Er du AMR?
Kontakt os, hvis du er AMR. Når vi har dig registreret, får du tilbud om kurser og arrangementer, som hjælper dig med at hjælpe dine kolleger.

Ring 35 47 36 17 eller skriv en mail til vf@forbundet.dk